Arkisto: Heinäkuu 2008

Juuri näin

Torstaina 31. heinäkuuta 2008

Tiedotusvälineille 31.7.2008

Budjettiesitys lisää eriarvoisuutta

Valtiovarainministeriön esitys vuoden 2009 talousarvioksi jatkaa Lipposen ja Vanhasen hallitusten linjaa. Eriarvoisuutta lisätään verohelpotuksilla, jotka antavat suurituloisille satoja euroja ja pienituloisille murusia.

Erilaisten maksujen korotukset ja perustarpeiden hintojen nousu uhkaavat pienentää monien käytettävissä olevia tuloja.

Oikeudenmukaista olisi tehdä alle 1000 euron kuukausitulot kokonaan verottomiksi. Kuntien menettämät verotulot pitäisi valtion korvata lisäämällä kuntien valtionosuuksia.

Välttämätöntä olisi viimein puuttua myös siihen, että suurimmistakin pääomatuloista maksetaan vain alle 30 prosentin vero. Pääomatulojen verotus on muutettava progressiiviseksi, jolloin suurimpia tuloja verotettaisiin nykyistä enemmän ja pienimpiä nykyistä vähemmän.

Näyttää selvältä, että kun halutaan uudenlaista politiikkaa, on valittava uudet tekijät. Nykyiset jatkavat entisellä linjalla.

Antti Pesonen

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja

p.0400 565 366

pesa@japo.

Ei tarvii kirjoittaa uudestaan kun lainaa toisten tekstiä :). Antti Pesonen on jälleen ihan oikealla asialla. Pienimmät tulot olisi saatava verovapaiksi. Vasemmistoliiton esitys perustuloksi on se, että alle 10000 euron tulot olisivat verovapaita ja omaisuustuloja alettaisiin jälleen verottaa. Kun omaisuustuloverotusta muutettiin vuonna 1993, rakennettiin järjestelmä joka suosii suurituloisia. Kulunut aika onkin osoittanut , että tuloerot ovat kasvaneet rajusti ja Suomeen on muodostunut uusi , pysyvästi köyhien luokka. Jos hallitus jatkaa linjallaan on ennen pitkää edessä nälänhätä- leipäjonot ovat jo nyt todella pitkät.

Hallituksen ristiriitaiset toimet osoittavat räikeästi sen, kenen vaatteissa he kulkevat. Tupakka- ja alkoholiveroa ei nostettu, palvelumaksuja kylläkin. Nyt tämä tuloverojen kevennys on selitettävissä ainoastaan äänten kalastelulla. Hallituspuolueet luulevat , että suomalaiset ovat niin tyhmiä etteivät tajua milloin heitä kusetetaan. Lasihelmiä sioille on hallituksen politiikkana.

Tämän hallitulsen on kaaduttava. Sen taustat rahoitusepäselvyyksineen on tutkittava. Näin epäpätevää, vain ideologiaan ja mediatemppuihin nojaavaa vallanpitäjää en muista Suomessa kokeneeni.

Vaihtuuko hallitus jo ennen vaaleja? Muuttuuko tämä mugabelainen talouspolitiikka?

Tämä jää nähtäväksi. Syksyllä ainakin, ja jo ihan pian, saamme Turkuun uuden valtuuston.Toivottavasti se on sosiaalisempi ja vahvempi kuin nykyinen. Me Vasemmistoliitossa olemme valmiina tekemään politiikkaa joka on demokraattista eikä jaa kansaa kahtia.

Äänestä Vasemmistoliittoa!

Vaalikone

Tiistaina 29. heinäkuuta 2008

Liityin Facebookin “sosiaalinen vaalikone”- nimiseen palveluun osoitteessa /fi.facebook.com/index.php?.

Vaikutti lupaavalta sivustolta. Turkulaisia ei ollut vielä kovin monta , eikä yhtään meikäläisiä joten pitäkääpä kiirettä ja liittykää!

Terveisiä Raumalta ja Mynämäeltä

Sunnuntaina 27. heinäkuuta 2008

Olin tiiviisti töissä koko viikonlopun paitsi lauantaina. Perjantaina Monitaito oli Raumalla ja esiintyi Mustan Pitsin Yössä. Sunnuntaina Monitaito muonitti Mynämäen kulttuuripäivää Jukka Suomisen taiteilijaresidenssillä . Molemmissa paikoissa oli hyvä meininki ja äänikuvia ja videoita on tulossa.

Toimeentuloturva tutuksi-seminaari Porissa 17.7 2008

Maanantaina 21. heinäkuuta 2008

Turun Seudun Työttömien , TST:n, edunvalvonta järjesti retken Poriin Toimeentuloturva tutuksi-seminaariin, jonka oli järjestänyt Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL.

Seminaarin avasi STKL:n toiminnanjohtaja Riitta Särkelä.Hän esitti ensimmäiseksi keskustelijoille kysymyksen sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmistelevan SATA-komitean työstä.Hän kysyi keskustelijoilta mikä on näiden mielestä kaikkein tärkein kysymys kun sosiaaliturvaa uudistetaan.

SATA-komitean puheenjohtaja, emeritus kansliapäällikkö Markku Lehto otti esiin kestävyyden.Hän sanoi kestävän, vuosikymmeniä toimivan sosiaaliturvajärjestelmän luomisen olevan tärkein asia.

Peruspalveluministeri Paula Risikko otti esiin kannustavuuden.Hänen mielestään sosiaaliturvan on oltava ennen kaikkea kannustavaa ja sen on edistettävä ihmisten töihin hakeutumista.

Tohtori Pentti Arajärvi, joka on STKL:n liittovaltuuston puheenjohtaja, otti esiin etuuksien riittämättömyyden.Hän kuitenkin korosti sitä, ettei köyhyyttä pidä poistaa pelkillä tulonsiirroilla vaan on panostettava palvelujen laatuun ja omaehtoisen toimimisen tukemiseen.

STKL:n varapuheenjohtaja , tohtori Elli Aaltonen korosti riittävän tasoisen turvan olevan olennaisen tärkeää ihmisen oman toimeentulon ja itsenäisen elämän turvaamiseksi.

Porin sosiaalitoimen edustaja Juha Sandberg oli sitä mieltä että sosiaaliturvan asiakkaaiden ongelmiin olisi pyrittävä vaikuttamaan täsmäohjatulla avulla.

Kun kysyttiin sosiaaliturvan oikeaa tasoa ja haluttiin euromääräisiä vastauksia ei vastauksia juuri tullut.Markku Lehto puhui kansaneläkkeen määrästä kaksinkertaisena mutta totesi sen epärealistiseksi.Lehto tosin ei tiennyt kansaneläkkeen perusosan tämänhetkistä määrää.Yleisö auttoi tässä asiassa SATA-komitean puheenjohtajaa…

Elli Aaltonen oli ainoa keskustelijoista joka puhui konkreettisista summista.Hän kertoi nykyisin olevan yleistä että joutuu tulemaan toimeen kymmenellä eurolla/päivä.Hän ehdottikin tämän nostamista vähintään kahteenkymmeneen euroon.

Pentti Arajärvi esitti ratkaisuksi verotuksen alarajan nostamista kuntaveron tulonhankkimisvähennystä korottamalla, jolloin verotuksen painopiste tulis takaisin progressiivisen verotuksen puolelle.Kuntien menettämät verotulot tulisi Arajärven mukaan kompensoida täysimääräisesti valtion osuuksia lisäämällä.Pelkkien etuuksien verovapauden pelkäsi Arajärvi tuovan omituisia tilanteita ja kannustinloukkuja kun palkkavero kuitenkin pysyisi ennallaan.Sandberg vaati verotulojen menetyksen täysimääräistä kompensointia kunnille.Hän sanoi että kunnille on jo nyt sälytetty paljon uusia tehtäviä ilman että olisi lisätty voimavaroja.Hän oli myös huolissaan hallituksen päättämistä palvelumaksujen korotuksista.Riitta Särkelä mainitsi kaikkien sosiaali-ja terveysalan järjestöjen vastustaneen korotuksia.Asiasta äänestettiin ja totesin että’ hallitus kaatui juuri…

Risikko puhui siitä että veropolitiikka ja sosiaalipolitiikka olisi pidettävä erillään-itselleni jäi epäselväksi miksi.

Arajärven ehdotuksesta äänestettiin yleisön joukossa.Vastustajia ei juuri löytynyt…

Asumistuen selkiyttämistä halusi Juha Sandberg.Myös Markku Lehto ja Pentti Arajärvi puhuivat selkeämmän ja yksinkertaisemman järjestelmän puolesta.Ministeri Risikko kuvasi tukiviidakkoa kertomalla että ministeriössä on kaksi virkamiestä jotka hallitsevat kokonaisuuden ja mainitsi että onneksi nämä eivät ole koskaan yhtä aikaa lomalla.

Seminaarista jäi sellainen kuva että paljon puhetta mutta vähän villoja.Kaikki olivat liikuttavan yksimielisiä etuuksien riittämättömyydestä.Tiina Tuominen Turusta toi esiin ongelman, että kun etuuksia nostetaan, esimerkiksi valtion ja kelan maksamien etuuksien, vähenee vastaavasti jokin toinen eli kunnan maksama etuus ja lopputuloksena on etteivät kansalaisen tulot lisäänny-ainoastaan valtion ja kuntien menoihin tulee muutoksia.Tämä ei hyödytä ketään-aiheuttaa vain kustannuksia.

Kysyin haastatellessani Pentti Arajärveä hänen ehdotuksensa vaikutuksia sosiaalitoimen mahdollisuuksiin tehdä niitä tehtäviä joita sille kuuluu.Hän totesi että kun ensisijaiset etuudet eli Kelan, valtion ja vakuutusyhtiöiden maksamat, ovat riittävän korkealla tasolla jää kunnan osuudeksi se mikä sille kuuluukin-apu kriisitilanteissa, lapsiperheiden, nuorten, vanhusten ja vammaisten auttaminen, päihdetyö ja ennaltaehkäisevä sosiaali-ja terveydenhoito.

Markku Lehdolta kysyin SATA_komitean työn kiirehtimisestä, jota hallitus on vaatinut.Hän kertoi päätöksiä joissakin asioisssa tulevan ensi vuonna ja muutokset alkavat vuonna 2010.

TST:n edunvalvonta osti Riitta Särkelän ja Pentti Arajärven toimittaman, STKL:n kustantaman kirjan “Leipää ja lämpöä”.Kirjaa saa lainata edunvalvonnasta.

Kaahareille palkintoja

Maanantaina 21. heinäkuuta 2008

Äärikapitalismin olemus on sellainen että se tukee ja palkitsee epäsosiaalisia hamppeja jotka eivät piittaa säännöistä.Jälleen kerran saimme konkreettisen esimerkin siitä kun TV1 uutiset kertoi aamulla 21.7 miten autonsa romuttaneet ja usein muillekin vahinkoa tehneet saavat täydet bonukset autovakuutuksestaan yksinkertaisesti vaihtamalla vakuutusyhtiötä.

Miten tällainen on ylipäätään mahdollista?Se on mahdollista silloin kun yksityiset firmat ovat vahvempia kuin julkinen valta.Johtavat poliitikot näyttävät olevan jonkin tahon kytkynuorassa, kuten olemme aiemmin jo vaalirahoituskohun myötä saaneet huomata.

Minä kysyn miten kauan ylintä valtiovaltaa käyttävä kansa sallii tällaisen?Suomalaiset ovat perinteisesti arvostaneet rehellisyyttä.Onko tämä kadonnut?

Vaadin että Suomen hallitus, joka on menettänyt luottamukseni, eroaa.

Laatu-Lasse ja Nyrkki-Jyrki

Torstaina 17. heinäkuuta 2008

Olipa kerran Lännen avarilla mailla kaksi cowboyta.He muodostivat tehokkaan taisteluparin kerätessään rahaa kuningas Ronaldin ja kuningatar Margaretin joutilaalle hoville.Itsekin saivat pennosia siinä ohessa.

Pojilla oli taktiikka.Laatu-Lasse, jonka omistajaksi mainittiin EK-niminen firma (Eliitin Kultamunat) , uhkasi köyhiä hirvittävällä väkivallalla jos nämä eivät luovu viimeisistä rovoistaan.Köyhät olivat kauhuissaan.Monet lähettivät lapsensa Laatu-Lassen hiilikaivokseen töihin ja pienimmät nuohoamaan joutilaiden savupiippuja.Tilanne oli vakava eikä valoa juurikaan näkynyt.

Onneksi vähän ennen vaaleja kuvaan tuli mukaan Nyrkki-Jyrki, joka nimestään huolimatta oli sosiaalinen ja erittäin kiva henkilö.Jyrki edusti Köyhien Otusten Kannatuspuoluetta (KOK) ja sai aikaan sen etteivät Laatu-Lassen pahimmat uhkaukset toteutuneetkaan.Lapsista ainoastaan puolet joutui hiilikaivoksiin ja savupiippuihin vain kehitysvammaiset.Näin heistäkin saatiin Hyötyä joutilaille.

Jyrki valittiinkin koko maan päälakeijaksi ja hän pääsi suuresti rakastamansa kuningasparin palvelukseen.Kansa hurrasi.Vain taka-alalla jotkut laiskat ja luonteeltaan epäilyttävät purnasivat ja väittivät kuningasparia jätkäpariksi.

Sen pituinen se,

Lasse Laatusen vuorosanat on esitetty

Torstaina 17. heinäkuuta 2008

Harvainvallan rahaherrat ovat liikkeellä.Lasse Laatunen vaatii muka opiskelijoita töihin.Opintotuki vastikkeelliseksi ja eläkkeet valtion maksettavaksi.

Ei hätää.Pian sankarimme Jyrki Hoitsu ilmoittaa että aprillia ja kerää taas äänet.

Arvotonta teatteria.

Samat vanhat virret

Keskiviikkona 16. heinäkuuta 2008

oli vaalikeskustelussa Porin Suomi-areenalta mtv3-kanavalla keskiviikkona.Kolme isoa puoluetta keskustelivat lillukanvarsista samaan aikaan kun Vasemmistoliitto ja kristilliset puhuivat ongelmista avoimesti, perussuomalaisten Soinin säestäessä populistisesti pisteitä keräten.

Keskustelun pääpaino oli ruuan arvonlisäverossa muilla ja kuntaverotuksen alarajan nostamisessa SDP:llä.Molemmat asiat ovat ongelman kiertämistä.Ongelmanahan on äärikapitalismi, itsekkyys joka kieltäytyy maksamasta veroja ja toisen kautta johtavien poliitikkojen pelkuruus kerätä veroja niiltä joilla on veronmaksukykyä.Omaisuustuloja pitäisi verottaa ja samalla tehdä alle 10000 e vuositulot verovapaiksi.Julkisen talouden rakenne on tehtävä tällä tavoin kestäväksi kuntien kannalta sillä kunnathan ovat juuri palveluntuottajia.Palvelumaksut alas ja valtion vastuu suuremmaksi on hyvinvointivaltion resepti.

Keskustelua käytiin valtapuolueiden ehdoilla ja ainakin matti vanhanen syyllistyi selkeään totuuden vääristelyyn väittäessään hallituksensa tehneen paljon pienituloisimpien hyväksi.Kyllä ne hallituksen toimenpiteet ovat hyvin vaatimattomia täältä alhaalta katsoen.Täällä on pian nälänhätä kun hinnat nousevat mutta tuloja vain karsitaan palvelumaksukorotuksilla.Älkää hyvät ihmiset uskoko vanhasen hallituksen vaalilöpinöihin veronalennuksista.Jopa Katainen on nykyisin varovainen tässä suhteessa.Veronalennukset tietävät väistämättä palvelumaksujen korotuksia.Mitään hyötyä niistä ei ole vaan ainoastaan haittaa-ne tuhoavat suomalaisen hyvinvoinnin.

Myös Hyssälä on aloittanut vaalilässytyksensä.Hän väitti nyt pyrkivänsä toimeentulotukiasioiden siirtämiseen Kelalle ja että kansalaisten nöyryyttäminen sosiaaliluukuilla lopetettaisiin.Hyssälän toki muistamme aikaisemmilta vaalivuosilta mm. eläkkeiden 300 euron korotuspuheista-aivan kuten Kataisen sairaanhoitajien palkkakiistassa.SDP taas takertuu keskiluokkaisiin äänestäjiinsä unohtaen täysin ne ihmiset jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä.RKP:n Wallin heiiti hyvän vitsin kehottaessaan kilpailuttamaan kauppaketjut.Stefan, miten hintakartelli kilpailutetaan?

Vihreistä on vaikea sanoa mitään, mutta he ovat pikimustassa porvarihallituksessa mukana ja luopuneet monista perustavoitteistaan.

Vasemmistoliitto ei luovu.Tasa-arvo, vapaus ja kestävä kehitys ovat arvomme.Olemme kaikkien kansalaisryhmien hyvinvointia ajava liike ja ainoa antirasistinen puolue jolla on vaihtoehto näille kosmeettisiin uudistuksiin panostaville, suurpääomaa ja vahvan etua tukeville äärikapitalismin joukoille.

Teknokratia

Tiistaina 15. heinäkuuta 2008

TV2:n “Ajankohtainen kakkonen” tarjosi mielenkiintoisen keskustelun tiistai-illan ratoksi.Paikalle oli kutsuttu kansanedustaja Sanna Perkiö, joka on tekniikan tohtori, palkittu yrittäjä ja ympäristöasiantuntija.Sanna puolusti Kollajan ja Vuotoksen tekoaltaiden rakentamista.

Hänen vastaväittäjänään oli kokoomuksen entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Pertti Salolainen.Asetelman teki kiinnostavaksi tämä kokoomuksen jäsentenvälinen vääntö.Salolainen puolusti voimakkaasti vapaasti virtaavia koskia.Hänen mukaansa tulisi tuleville sukupolville jättää jotain aidosta luonnosta, kun jo 90% Suomen koskista on valjastettu sähköntuotantoon.Perkiö esitti outoja väitteitä siitä, miten Iijoen uomaa siirtämällä ja kolmanneksen sen vedestä juoksuttamalla altaaseen luontoa muka säilyisi.Teknokraatti esiintyi ympäristönsuojelijana, joka ainakin minulle oli ihan uutta.

Sympatiani ovat Salolaisen puolella.Olen hänen kanssaan samaa mieltä, että vapaata luontoa pitää säästää tulevaisuudenkin ihmisille.Lisäksi Salolainen totesi  että kyseessä ovat lailla suojellut kohteet.

Pidän outona sitä, että jo kerran lailla suojeltu voitaisiin seuraavassa käänteessä ottaa tuotantoon.Tällainen on lakien yli kävelemistä.Tätä harrastavat Suomen ja EU:n teknokratiaan nojaavat taloususkovaiset muutenkin.Heille suunta on ennalta annettu ja vain vauhdista kiistellään.Heidän mielestään vauhdinkin pitäisi olla huima.

On ajateltava kokonaan toisin.Mihin tämä järjetön elintasokilpailu johtaa?Mitä enemmän keräämme roinaa ympärillemme sitä enemmän tarvitsemme sitä lisää.Ehkä suurinta hukkatuotantoa koko maailmassa edustaa nykyinen kertakäyttöisen ja arvottoman rojun keräämiseen perustuva agressiivinen myynti, jota ei voi sanoa kaupankäynniksi-kaupanteossa kun on aina kaksi osapuolta ja nykyisenkaltaisessa slumppaamisessa vain myyjätahon intressit ratkaisevat.

Tällainen on äärikapitalismia.Se on tuhoisaa koko pienelle planeetallemme kuten olemme jo huomanneet.Mikä sitten olisi vaihtoehto?Yksinkertaisesti paluu kaupankäyntiin jossa on moraali ja arvoja.Laatu ja luotettavuus täytyy saada uudestaan kunnia-asiaksi.Nykyisin käy liian usein niin että asiakas pettyessään tuotteeseen tai palveluun jää nuolemaan näppejään tyyliin:oma vikasi kun ostit. Vastuuta siitä mitä on myyty ei tunnusteta.

Meidän pitäisi arvostaa itseämme enemmän.Olemme osa luontoa ja voimme olla harmoninen osa sitä ja silti voida hyvin.Ihmiskunnan suurimmat saavutukset eivät ole kaupankäynnin alalta vaan tieteen, taiteen ja kulttuurin.Jos osaamme arvostaa parhaita puoliamme ja opimme elämään luonnon kantokyvyn mukaisesti voimme varmasti jättää jälkeemme elävän planeetan, ainoan paikan maailmankaikkeudessa jossa tiedämme olevan elämää.Onko se älyllistä on meidän sukupolvemme ratkaistava. ‘

Turhan rojun myymiseen perustuva talous on tiensä päässä.On oltava toisenlaisia kauppatavaroita.Suomella on jotain hyvin arvokasta myytävää koko muulle maailmalle.Meillä on yhteiskunta jossa kaikki voivat hyvin-tai oli vielä vähän aikaa sitten…

Tästä ei veronalennuksilla selvitä.Ihminen on tyhmä olento jos se ei halua maksaa kullasta mutta muovin ostaa vaikka konkurssi tulisi.Tämänkaltaisen hulluden on loputtava.

Osuustoiminta uhattuna

Lauantaina 12. heinäkuuta 2008

Helsingin Sanomien toimitus on tehnyt sen yllättävän havainnon, että valtaosa osuusliikkeiden hallintoelimiin jäsenvaalilla valituista edustajista on mukana politiikassa, jotkut jopa kunnanvaltuustoissa ja peräti eduskunnassakin. Näin käy silloin, kun osuusliikkeisiin vapaaehtoisesti liittyneet ihmiset vapaissa vaaleissa valitsevat edustajansa hoitamaan osuusliikkeen asioita. Ovatko siis demokratia ja laaja omistus jokin ongelma tai se, että Suomessa on hyvin menestyvä osuustoiminnallinen sektori, jonka päätöksentekoa ei ohjaa pörssiyhtiöiden amerikkalaisperäinen lyhyen tähtäyksen kurssikehitykseen keskittyvä corporate governance-ajattelu?-Erkki Tuomioja blogissaan 12.7.2008

Kuten edelläolevasta käy ilmi on Suomessa voimia jotka haluavat estää tai ainakin haitata kansalaisten vapaaehtoista yhteistoimintaa.Vapaan kilpailun nimissä nämä äärikapitalistit haluavat yksityistää kaiken.Myös järjestöt joutuvat kokemaan näiden kansalaisten vapautta rajoittamaan pyrkivien demokratian vastaisten voimien  hyökkäykset.Tästä on paljon esimerkkejä.Minulle läheisin asia on kuitenkin työttömien yhdistysten kohtaama väkivalta, joka on aiheuttanut monien yhdistysten toiminnan halvaantumisen ja jopa lakkaamisen.Syrjäseutujen syrjäytetylle työttömälle ei suotaisi kuin viinapullo kaveriksi.

Tällainen on erittäin härskiä.Yhteiskunnan rahavirrat jotka veroina kerätään meiltä kaikilta halutaan ohjata kaikkein rikkaimmille.Enemmistölle jää luu käteen.

Myös Turun kaupunki on avustuspolitiikallaan pyrkimässä samaan päämäärään.Työtttömien vuokratukia pienennettiin, ei tosin niin paljoa kuin uhattiin, mutta suunta on selvä.

Syksyn vaaleissa voimme vaikuttaa tähän asiaan.Äänestämällä Vasemmistoliittoa osoitat haluavasi elää demokraattisessa ja ketään sortamattomasa Turussa.