Arkisto: Maaliskuu 2009

Ikävä tappio turkulaisille

Maanantaina 30. maaliskuuta 2009

Epäilyttävä ja epärehellinen, ainakin osittain, enemmistö päätti kaupunginvaltuustossa rakentaa turkulaisten vihaaman toriparkin äänin 38-29. Nuo 29 valtuutettua jotka hävisivät taistelun järjen puolesta jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä. He siis vetäytyivät vastuusta koska eivät hyväksy epäilyttävää hanketta, johon on sotkeutunut kaupungin luottamushenkilöitä jotka samalla ovat Toriparkki oy:n luottamustehtävissä. Turun tauti jatkuu vaan…

Valituksia päätöksestä on odotettavissa.

Annika Lapintie ehdolle Euroopan parlamenttiin

Lauantaina 28. maaliskuuta 2009

Vasemmistoliiton tiedote 28.3.2009
Puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Annika Lapintie ehdolle Euroopan
parlamenttiin

Suomen kansantalous on ajautumassa kansainvälisen kapitalismin kriisin mukana
kovaa kyytiä yhä syvempään lamaan. Suuryritysten irtisanomien ja lomauttamien
työntekijöiden joukko vain kasvaa päivä päivältä.

Laskusuhdanteessa ei työntekijöistä välitetä tuon taivaallista. Heistä on
Suomessa helppoa ja halpaa päästä eroon. Suurissa EU-maissa Saksassa, Ranskassa
ja Espanjassa työnantajan on maksettava irtisanotuille työntekijöille
huomattavan korkeita erorahoja. Kalleinta työntekijöiden irtisanominen on
Italiassa.

Koko ihmiskunnan olemassaoloa uhkaa ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksen
torjuminen tulee olemaan ihmiskunnan historian suurimpia kamppailuja. Nyt
talouslamankin aikana on oltava valppaana että jo sovituista toimenpiteistä
pidetään kiinni.

Euroopan unionin asettamat tavoitetasot vuodelle 2020 ovat hyvä alku. Suomen
porvarit ovat valmiita venkoilemaan ja tinkimään näistäkin tavoitteista
lyhytnäköisen voitontavoittelun takia. Vasemmiston on nyt pysyttävä lujana.

Tarvitaan suurisuuntaista vihreää elvytystä. Saastuttava teollisuus ja
energiantuotanto on korvattava puhtaalla tuotannolla. Julkiset satsaukset
raideliikenteeseen, tuulivoimaan ja talojen lämmitysjärjestelmien vaihtoon
toisivat myös työtä kymmenille tuhansille suomalaisille.

Euroopan parlamentti on keskeinen toimija yhteisten sääntöjen luomiseksi niin
työelämään kuin ilmastonsuojeluun. Vasemmistoliitolle oma edustaja
europarlamentissa on elintärkeä.

Keskusteltuani vakavasti puolueemme johdon kanssa vasemmiston tulevaisuuden
odotuksista, olen päättänyt asettua Vasemmistoliiton ehdokkaaksi Euroopan
parlamentin vaalissa.

Tähän ratkaisuun vaikutti ennen kaikkea se, että Euroopan parlamentissa
tarvitaan ympäristötietoisia ja työelämän asiat tuntevia suomalaisia. Suomen
vasemmiston on noustava uudelleen eurooppalaiseksi edelläkävijäksi.
Yhteiseurooppalaisella punavihreällä politiikalla voimme torjua
ilmastonmuutoksen ja parantaa työntekijöiden asemaa ylikansallista pääomaa
vastaan.

Vasemmistoliiton tavoitteena on säilyttää paikkansa europarlamentissa. Tulen
työskentelemään täysin voimin tuon tavoitteen saavuttamiseksi.

Turun Vasemmistoliiton julkilausuma

Perjantaina 27. maaliskuuta 2009

Julkilausuma

Turun Vasemmistoliiton edustajiston kokous 26.3.09

Julkaisuvapaa heti

Turun Vasemmistoliitto vastustaa kaupungin budjettileikkauksia

Turun Vasemmistoliiton edustajiston kokous päätyi 26.3. vastustamaan
Turun kaupungin virkamiesjohdon ajamia mittavia peruspalveluihin
kohdistuvia leikkauksia. Työttömyys on nopeassa kasvussa ja
kaupunkilaisten elämä on päivä päivältä vaikeampaa.

Turun Vasemmistoliitto puolustaa kaikkein heikko-osaisimpien asemaa.
Erityisesti kaupungin terveys- ja sosiaalipalveluille on turvattava
riittävät määrärahat. Toiminta on kriisissä jo nykyisellään, siksi
kohtuuttomat leikkaukset on ehdottomasti torjuttava. Sama koskee
opetuslautakunnan ja nuorisolautakunnan toimintoja. Leikkaaminen
opetus- ja nuorisotoimesta kaatuu lopulta sosiaali- ja terveystoimen
niskaan. Säästö on siis näennäinen ja lyhtaikainen. Jos talous ja
palvelut halutaan saada raiteille, tulee omaa toimintaa kehittää ja
painopistettä siirtää ennaltaehkäisevään työhön.

Turun Vasemmistoliitto vastustaa kirjastoverkon karsintaa ja puolustaa
edelleen Martin ja Mikaelin kirjastojen toiminnan jatkumista.

Talousvaikeuksien taustalla myös poliittisia virheitä

Vaikka maailmanlaajuisen finanssikuplan puhkeaminen onkin merkittävin
nykyisen taantuman ja kuntien verotulojen laskun aiheuttaja, on Turun
talousahdingon taustalla myös kotoisia poliittisia virheratkaisuja.
Näistä ovat vastuussa Turkua viime vuodet johtaneet puolueet. Vuosia
jatkunut peruspalvelujen alibudjetointi, verovarojen sijoittaminen nyt
arvoaan menettäneisiin kovan riskin arvopapereihin ja mm.
työllistämismäärärahojen käyttämättä jättämisestä aiheutuneet
ylimääräiset miljoonien maksut ovat merkkejä sen luokan poliittisista
virheistä, ettei niitä voi kaupunginvaltuusto olankohautuksella
sivuuttaa.

Turun Vasemmistoliiton mielestä kokoomuslaisen
virkamiesjohdon nyt ajamat leikkaukset on torjuttava. Valtuuston on
käytettävä tähän kaikki mahdolliset keinot. Lisävelkaa voidaan
tarvittaessa ottaa peruspalveluiden turvaamiseksi ja nousukaudella
kertyneistä ylijäämistäkin voidaan saada helpotusta akuutteihin
palvelujenleikkausiin. Valtiota on painostettava nostamaan
valtionosuuksiaan ripeästi. Kuntaliitto on edellyttänyt jo tälle
vuodelle 100 miljoonan euron korotusta. Kunnille olisi myös säädettävä
oikeus verottaa pääomatuloja.

Hallinnosta säästöjä

Kaupungin sisällä säästöjä tulisi etsiä ensisijassa paisuneesta
hallinnosta ja teknisen sektorin toiminnoista. Mm. talotoimessa on
vahvaa näyttöä suoranaisesta korruptiosta. Veroeurot ovat valuneet mm.
ylilaskuttamisen seurauksena jo vuosien ajan epärehellisten yrittäjien
taskuihin.

Konsulttiopalkkioihin ja tarkastuslautakunnaltakin voimakasta
kritiikkiä saaneisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin virtaavat
rahavarat pitäisi myös jäädyttää. Näin säästettäisiin kuluissa ja
annettaisiin suorittavalle portaalle työrauha ja enemmän aikaa
paneutua varsinaisiin töihinsä. Turun Vasemmistoliitto pitää myös
tärkeänä, että kaupunki panostaa taantumassakin elvyttävään
rakentamiseen.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Mirka Muukkonen

Turun Vasemmistoliiton edustajisto kokoontui 26.3 2009

Perjantaina 27. maaliskuuta 2009


27. maaliskuuta 2009

Paikalla oli kolmisenkymmentä edustajaa eri perusjärjestöistä ja asialistalla oli henkilövalintoja sekä ajankohtainen poliittinen katsaus. Tilaisuuden aluksi kertoi Piia Rantala Turku 2011- kulttuurikaupunkihankkeesta ja lopuksi oli käsiteltävänä kaksi kannanottoa, joista toinen päätettiin pienin muutoksin julkaista. Kannanotot aikaansaivat vilkkaan keskustelun joka oli värikästä ja antoisaa. Hyväksytty kannaotto saa lopullixen muotonsa vpj Johannes Yrttiahon toimesta ja julkaistaan pian.

Kokouksessa vallitsi hyvä henki. Toimintakertomuksesta saimme kuvan monipuolisesta ja ahkerasta poliittisesta puolueesta, joka myös saa tuloksia aikaan. Puheenjohtajille ei tullut vastaehdokkaita, joten Mirka Muukkonen jatkaa ja uutena varapuheenjohtajana Espooseen muuttaneen Markus Varjosen seuraajana aloittaa Johannes Yrttiaho.

Kunnallistoimikuntaan valittiin 15 jäsentä ja viisi varajäsentä. Turun Työttömien Vasemmistolinkki (TTVL) sai tähän hallitukseen kaksi jäsentä. Ulla Syväkari ja Jari Suominen jatkavat omien perusyhdistystensä edustajina TTVL:n työtä kunnallistoimikunnassa.

Kunnallistoimikunta 2009:

Kunnallistoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Mirka Muukkonen.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Johannes Yrttiaho.

Kunnallisjärjestön varsinaisiksi jäseniksi valittiin(aakkosjärjestys):

Aalto Susanna
Aaltonen Pekka
Aaltonen Tarmo
Andersson Li
Hurme Tapio
Kapanen Matti
Lind Merja
Lähteenmäki Alpo
Mäkinen Pertti
Mäki Asko
Oksanen Riikka
Suominen Jari
Syväkari Ulla
Takkinen Päivi
Vartiainen Emma

Varajäsenet:
Heikkilä Pasi
Kunnari Pirkko
Lappalainen Mervi
Salmi Reijo
Santtila Pekka

Kutsuttavat:
Sauli Saarinen (valtuustoryhmän pj)
Rauno Artesola (kaupunginhallitus)
Pirjo Rinne (kh)
Jukka Kärkkäinen (kh)
Saara Avola (Turun Vasemmistonuorten edustaja)

Kunnallistoimikunnan järjestäytymiskokous on ensi viikolla torstaina.
Kunnallissihteeri lähettää kutsut siihen erikseen.

Äärikapitalismi purkaa esteitä tieltään

Sunnuntaina 22. maaliskuuta 200922.3.2009 12.36 | Jari Suominen | Yleinen

”Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki ryöpyttää kovin sanoin suunniteltua syyttäjien määrän leikkausta Turun Sanomien haastattelussa. Ensi vuoden budjettiin on suunniteltu syyttäjien määrän vähentämistä 40 - 50:llä nykyisestä 320:stä.

Kuusimäen mukaan oikeusturvavelvoitteiden ja niiden rahoittamisen välillä vallitsee Suomessa ammottava kuilu. Hän muistuttaa, että oikeusministeriön työryhmän mukaan syyttäjien minimimäärä on jo nyt alitettu 20:llä.Oikeusturvan ja rikosvastuun toteutumisen saaminen esimerkiksi Ruotsin tasolle vaatisi Kuusimäen mukaan lähes syyttäjämäärän tuplaamista, eli noin 700 miljoonan euron lisäystä oikeusministeriön budjettiin.Syyttäjien vähentyessä juttujen käsittely hidastuu, asiat ruuhkautuvat ja henkilöstö uupuu, mutta muilta hallinnonaloilta tuttua priorisointia ei voida harrastaa, Kuusimäki muistuttaa.

- Syyttäjäntoimessa jokainen asia on yhtä huolellisesti virkavastuulla käsiteltävä ja ratkaistava, eikä asioiden määrään voi vaikuttaa.

Suomi on saanut kymmeniä huomautuksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta liian pitkiksi venyneistä oikeuskäsittelyistä.

Suomessa säädetään nyt uutta lakia, jonka mukaan venyneistä jutuista voidaan maksaa korvauksia kotimaassa, eikä asianomistajien tarvitsisi vedota eurooppalaisiin tuomioistuimiin. Kuusimäki pitää tilannetta valtion kannalta miltei säälittävänä.

- Eikö valtiovallan olisi tyylikkäämpää järjestää asiat kuntoon eikä hiljaisesti myöntää niiden pysyvän epäkunnossa, ja korvata siitä koituvat haitat. Näin välillisesti hyväksytään se, että kansalaisten oikeusturvaa poljetaan jatkuvasti säästösyistä.”

YLE Uutiset

Ylläoleva uutinen kertoo karua kieltään siitä miten suomalaista yhteiskuntaa nyljetään . Nyt on vuorossa oikeuslaitos. oikeuslaitoksen toiminnan haittaaminen ei olekaan mikään ihme- onhan se tähän asti ollut edes jollakin lailla puolustamassa kansalaisoikeuksia joita luokkayhteiskunnan rakentajat haluavat purkaa. hallinto-oikeudet ovat myös usein tyrmänneet väkivaltaisen ja vahingollisen kaavoituspolitiikan jota kunnissa harjoitetaan. Tästä on Turussakin monta esimerkkiä, viimeisimpänä tuo Cafe Noirin talo, jonka hallinto-oikeus kielsi purkamasta.Vähentämällä kansalaisten mahdollisuuksia saada oikeutta aiheutetaan syvä juopa suomalaisen yhteiskunnan keskelle. Kenen etuja taas ajetaankaan?

Mielenosoitus

Sunnuntaina 22. maaliskuuta 2009

SUURMIELENOSOITUS TORIPARKKIA VASTAAN

***maanantaina 30.3. klo 17 Kauppatorilla,***

josta siirrytään kulkueena kaupungintalolle (os. Aurakatu 2) vaatimaan
valtuustolta kielteistä päätöstä toriparkista.

Luvassa mm. puheita, esityksiä ja lämmintä mehua.

Mielenilmauksen järjestää Turhuuksien toriparkki -kampanja.

Tuothan mukanasi katraan tuttavia, mahd. kylttejä ja banderolleja
toriparkkia vastustavine viesteineen sekä reippaan mielen!

Nyt jos koskaan tarvitaan kaikki mukaan!
Tervetuloa!

Kovan politiikan hinta

Keskiviikkona 18. maaliskuuta 2009

Viime laman jälkeen on Suomessa harjoitettu äärikapitalistista politiikkaa. Tällä tarkoitan sitä että kaiken päätöksenteon lähtökohtana on ollut uusliberalistinen usko pääoman tukemiseen. On siis harjoitettu kovaa politiikkaa jossa talous vuotuisine, myöhemmin neljännesvuotuisine, budjetteineen on ollut ainoa lähtökohta. Ei ole lainkaan otettu huomioon sitä mitä seurauksia vahvojen tukemisella on yhteiskunnassamme. Sosiaaliset ja ympäristövaikutukset on jätetty huomiotta kun on hiihdetty kohti Onnelaa rahan kiilto silmissä.

Tämän politiikan seurauksia maksamme nyt ja on pelättävissä että tilanne pahenee jatkossa. Köyhyys on tullut Suomeen tuontitavarana yhdessä kaikenlaisten pelien ja Hollywood- unelmien myötä. Armoa ei tunneta kun maahan kaatuneita potkitaan leikkaamalla aina terveydenhoidosta ja sosiaaliturvasta silloin kun rahaa muka tarvitaan siihen että rakennetaan jotain fiiniä.

Turussa on lukuisia esimerkkejä siitä miten jonkin yksityisen vaikuttajatahon projektit saavat helposti kaupungin siunauksen ja tuen. Parhaillaan on suunnitelmissa Toriparkki, joka halutaan rakentaa vaikka turkulaiset sankoin joukoin sitä vastustavat. Poliitikot, jotka ennen vaaleja ilmoittivat vastustavansa hanketta ovatkin muuttaneet mielensä valtuustoon päästyään ja ihan häpeämättä he ovat kääntäneet takkinsa. Ilmiö ei liene pelkästään turkulainen, mutta käytän omaa kaupunkiani ( tai kenekähän se nykyisin onkaan…) esimerkkinä koska tunnen sen asioita.Joidenkin ajatuksissa raha ohittaa ihmisyyden.

Kun keskustan kauppakeskus Hansakorttelissa on sattunut häiriöitä, teki Turun sanomat jutun asiasta ja kysyi näiltä ns. ”Hansalapsilta” mistä häiriöt johtuvat (TS 16.3 Kotimaa s. 6) ja mitä nuoret itse haluaisivat. Nuoret kertoivat kauppakeskusta terrorisoivista härikkönuorista jotka ovat väkivaltaisia ja arvaamattomia. He myös kertoivat tarvitsevansa paikan jossa tavata toisiaan rauhassa- mitään tarjoilua tai ohjelmaa ei tarvittaisi.

Tämä on järkeenkäyvää. Olin itsekin hiljakkoin nuori ( täytän pian 50v :> ) ja muistan hyvin, miten olemattomista aineksista rakensimme viihtyvyyttä. Ei tarvittu hienoja tiloja- kunhan vain saatoimme tavata toisiamme.Viihdyimme oikein mainiosti- rakensimmepa itse lentopallokentänkin kun halusimme pelata.Itse tehty oli paljon parempi kuin ylhäältä päin osoitettu olisi ollut.
Nykyisin on paljon nuoria jotka kärsivät köyhyydestä. Tilanne on järjetön kun samanaikaisesti rakennamme kaikkea hienoa ja tarpeetonta ja jätämme nuoret vaille vaatimattomiakaan tiloja. Viimeinen veto tässä väkivaltaisuuksien sarjassa on se, että Turku kaavailee parhaillaan ammattilaisurheilun tukemista alentamalla ,kikkailemalla tosin, TPS:n vuokraa Turkuhallista vaikka vuokra jo nyt on niin alhainen ettei ylläpitoa edes kustanna.Kaikesta mikä liittyy ihmisten hyvinvointiin tingitään. Peruspalvelubudjetista on tarkoitus leikata valtava 15,2 miljoonan euron pala, vaikka palvelut eivät tälläkään hetkellä ole lain vaatimalla tasolla. Turku siis rikkoo lakia tukeakseen ammattiurheilua…Myös lähikirjastojen lopettamiset ja alueiden palvelujen karsinnat lisäävät ongelmia kaikkialla- Hansassa ne tulevat näkyviin nuorten vakavana oireiluna.
Kauanko kestää ennenkuin kova linja muuttuu? Voisi kysyä myös: kuinka monen pitää kuolla kovan politiikan seurauksiin ennenkuin mitään tapahtuu? Väkivalta Hansassa on mielestäni oire johon pitäisi puuttua ellemme halua Jokelan tai Kauhajoen tapaisia tragedioita. Siihen puututaan vain kohentamalla inhimillisyyden tasoa kaupungissamme. Ihan ensimmäiseksi on luovuttava Toriparkkihankkeesta. Kaupungin liike -elämän luulisi löytävän rahoilleen viisaampia ja kestävämpiä kohteita.Kokemustakin on jo yhden sairaalan rakentamisesta. Vastuu on kuitenkin valtuustolla kun se päättää keskustan kaavasta 30.3. 2009 ja vastuu on raskas.

Kokoomusta

Tiistaina 17. maaliskuuta 2009

Presidenttifoorumi osoitteessa TV1 oli anniltaan mielenkiintoinen. Paitsi että pitkästä aikaa kuultiin Mauno Koivistoa tiedotusvälineissä ja ensi kertaa yhdessä Halosen ja Ahtisaaren kera, oli yleisön joukossa myös huomionarvoisia henkilöitä.

Kosovolainen maahanmuuttaja Hetemaj oli nainen paikallaan! Hän korosti sitä että on tutustunut myös suomalaiseen kulttuuriin ja opiskellut meidän tapaamme elää, kokea ja kohdata toisiamme. tämä kuuluisien jalkapalloveljesten isosisko peräänkuulutti maahanmuuttajilta isäntämaan tapojen oppimista. Tämä on hyvin kannatettava asia ja toivoisin että kaikkialla maailmassa ihmiset ymmärtäisivät tällaisen perusasian. Kohteliaisuus ja kiinnostus eivät ole milloinkaan  pahasta ja saattavat näytellä ratkaisevaa roolia kun ihmiset tutustuvat toisiinsa.

Toinen merkittävä vieras oli kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen. Hän peräänkuulutti Suomen kotoutumista maailmaan. Paha vain, että juuri kokoomuksen johdolla olemme edenneet tällä globalisaation saralla niin hyvin että meillä on pian miljoona köyhää maassa, jossa aiemmin köyhyys oli lähes tuntematon käsite. Kokoomuksen “kotoutuminen” onkin ollut uusliberalististen ja rahavaltaa korostavien kovien arvojen politiikkaa joka on johtanut siihen että lyhyessä ajassa hyvinvointivaltiosta on tehty veroparatiisi. samalla on kadotettu se yhteisöllisyys jolla sotia ja talouskriisejä voitetaan. Suomalainen tapa hoitaa yhteiskuntaa on uhrattu ahneuden alttarille ja samalla on menetetty jotain korvaamatonta. ei ihme että perustetaan brändityöryhmiä Suomen kuvaa kirkastamaan- maa on jo myyty ja kansalaisten yhteinen, voimakas solidaarisuus murrettu. Tämä kaikki on tehty muuttamalla kaikki asiat bisnekseksi.

Että hyvää yötä vaan, kokoomuksen kokomusta kotouttamisohjelma.

Keskustelutilaisuus Turun keskustan kehittämisestä

Maanantaina 16. maaliskuuta 2009

KUTSU paneeliin keskustan kehittämisestä

Millä keinoin Turun keskustasta saadaan viihtyisämpi?
Miten keskustaa voidaan elävöittää ja uudistaa?
Onko toriparkille vaihtoehtoja?
Asukkaiden ja liike-elämän intressit - vastakkaiset vai yhteneväiset?

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan!

KESKUSTELUTILAISUUS TURUN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITYSNÄKYMISTÄ
Keskiviikkona 18.3. klo 18 Panimoravintola Koulu, Historia-luokka

Keskustelijoina mm. Turun Seudun Arkkitehtien puheenjohtaja Maarit
Kaipiainen, Turun kaupungin arkkitehti Jukka Paaso sekä Turun
kaupunginvaltuutettuja.

Keskustelutilaisuuden järjestää Turhuuksien toriparkki -kampanja.

Vapaa pääsy - Tervetuloa!

Maailma muuttuu-äärikapitalismi ei!

Keskiviikkona 11. maaliskuuta 2009

Olen seurannut päivittäistä uutistarjontaa melko aktiivisesti jo nelisenkymmentä vuotta. Huomiooni on kiinnittynyt havainto jonka mukaan viimeiset kolme vuosikymmentä ovat olleet samansuuntaisen kehityksen aikaa. Kehitystä voisi luonnehtia sanalla uusliberalismi ja se alkoi varsinaisesti toimia koko maailmanpolitiikan johtotähtenä 1970-luvun pulivälin jälkeen- aikaan jolloin Margaret Thatcher valittiin Ison-Britannian pääministeriksi ja hiukan myöhemmin Ronald Reagan Yhdysvaltain presidentiksi. Nämä molemmat kuuluisat poliitikot uskoivat markkinavoimiin, taloudelliseen liberalismiin. Adam Smithin 1700- luvulla kehittämän teorian mukaisesti kaikilla ihmisillä menee sitä paremmin, mitä paremmin menee rikkailla- näiden pöydiltä siis putoaisi murusia jotka ruokkisivat köyhät. Kyseessä on siis feodaaliyhteiskunnan muunnos, jossa ihmiset kuuluvat eri luokkiin- omistajiin ja niihin jotka eivät omista. Myöhemmin 1800-luvun puolivälissä taloustieteilijä Karl Marx kehitti luokkataisteluteorian- alistettujen nousu pääomanomistajia vastaan tapahtuisi teollistuneessa yhteiskunnassa jossa oli muodostunut uusi ihmisryhmä josta kapitalistit olivat riippuvaisia- työväenluokka. Syntyi sosialismin käsite vastapainoksi liberalismille. pääomat oli otettava yhteiskunnan haltuun, jotta tuotannon ylijäämä jakautuisi tasaisesti ja oikeudenmukaisesti. Koko 1900- luku olikin sosialismin ja sen kehittämän suunnitelmatalouden ja liberalismin kehittämän markkinatalouden välistä kilpailua paremmuudesta Venäjän sosialistisen vallankumouksen jälkeen 1917. Maailma muuttui kaksinapaiseksi- jakolinja oli selkeä. Työläisen piti kannattaa yhteisomistusta ja kapitalistin, yksityisyrittäjän, yksityisomistusta.

Suomessa näistä kahdesta muodostui sekatalous jossa oli piirteitä molemmista omistusmuodoista. Tuotantovälineet olivat siis sekä yksityisiä että yhteisiä. tämä aikaansai tuloerojen tasoittumista ja työläisilläkin oli jo 1970-luvulla autoja, televisioita, kesämökkejä yms. siinä määrin että alkuperäinen tilanne, ristiriita pääoman ja työn välillä hämärtyi. Varakas työläinen ei enää nähnytkään itselleen eduksi isoa julkista taloutta vaan ryhtyi yhä enemmän suosimaan yksityistä kaikessa. Uusliberalismin  alku perustui siis luokkajaon lievenemiseen ja alettiinkin puhua yhteiskuntaryhmistä paremmin kuin luokista.

Ajan muuttuninen tuli parhaiten esiin kaupan alalla ja etenkin markkinoinnissa. Haluttiin kasvattaa voittoja luomalla uusia tarpeita jolloin voitiin myydä myös uusia hyödykkeitä. Erilaiset elintasotuotteet, kuten ulkomaanmatkat, tulivat mahdollisiksi melkein jokaiselle. Tätä aikaa voidaan pitää myös sosialidemokratian aikana. Tuolloin tuo vaaleanpunainen aate perustui juuri sekatalouteen ja vahvaan julkiseen sektoriin, joka muodosti sosiaalisen turvallisuuden ytimen, oli kansakuntaa yhdistävä tekijä. Se myös tarjosi niille töitä, jotka eivät vapailla markkinoilla pärjänneet. Heitä on paljon jokaisessa yhteiskunnassa. Etuna oli, että myös tuottamattomat tehtävät tulivat hoidettua valtion varoin.

Uusliberalismi pureuti heti julkiseen talouteen nähden siellä bisnesmahdollisuuksia. Siksi se pyrkikin kaventamaan julkista sektoria ja pala palalta eri toimialoja yksityistettiin ja niihin tuli uusia tuottovaatimuksia. Tehoyhteiskunta alkoi muodostua kiihtyvällä vauhdilla. Taloudellinen kasvu kiihtyi tehon ja tuottavuuden nousun myötä ja alettiin yhä enenevässä määrin korvata ihmistyötä automatiikalla jonka tekninen kehitys aikaansai. Tämä oli kannattavaa koska koneen tekemästä työstä ei tarvinnut maksaa veroa kuten ihmistyöstä. Koko talous alkoi vinoutua yhä enemmän pääomia suosivaan suuntaan periaatteella: enemmän samanlaista ja kovempi vauhti päälle!

Konetyön verottomuus merkitsi tietenkin julkisen talouden tulojen vähenemistä. Verotusta alettiinkin siirtää yhä enemmän kulutusveroihin painottuvaksi- luotiin arvonlisävero, jonka avulla palvelut saatiin paremmin verotuksen piiriin. samalla kevennettiin palkkaverotusta kulutuksen lisääntymisen toivossa. Kulutus kasvoikin, koska pääoma älysi alkaa tehdä tuotteita jotka eivät kestä käytössä mutta ovat halpahintaisia. Näin luotiin lisää markkinoita näille ns,. hyödykkeille. Myös uusia kuluttajaryhmiä saatiin markkinoille kun suunnitelmatalous murskaantui 1990- luvun taitteessa. Sen jälkeinen kehitys onkin ollut uusliberalismin äärimmäistä hegemoniaa- äärikapitalismia, jossa pääomien suosiminen on ollut kaiken politiikanlähtökohta. En ole huomannut, että viime aikoina noita Adam Smithin murusia olisi paljon mainostettu, mutta leipäjonoista jakapitalismin aiheuttamasta köyhyydestä voinee jotain päätellä.

Äärikapitalismilla on edelleen sama ongelma kuin oli markkinataloudella aikoinaan. On oltava jotain myytävää. Siksi yksityistäminen jatkuu yhä rajumpana. Julkisen talouden tahallista pienentämistä, joka on jatkuva prosessi, puolustellaan suuremmalla tehokkuudella ja tuottavuuden nousulla. Kuitenkin tämä politiikka on ajanut karille. Se aikaansai talouskuplan- omaisuuksien oletetut arvot olivat paljon korkeampia kuin todelliset hinnat.

Kapitalismin kriisi johtuu siis sen omasta luonteesta: arvojen on noustava nopeasti ja paljon, jotta suuret voitot tulevat mahdollisiksi. Yrityksissä eletäänkin neljännesvuositaloudessa entisen vuosittaisen tarkastelujakson sijaan. Pääoma on myös keskittynyt vapaasti muodostuessaan ja tätä keskittymistä on edesautettu keventämällä tai kokonaan poistamalla omaisuuteen kohdistuvaa verotusta. Kun yksityisille on annettu valtaa. on samalla vähitellen ajauduttu tilanteeseen, jossa yhteiskunnan päätöksenteko tapahtuu yhä enemmän yrityksissä ja niiden epädemokraattisessa hallinnossa ja yhä vähemmän yhteiskunnan julkisessa päätöksentekokoneistossa- demokratia kapenee jatkuvasti. Monet nykyisin annettavat lait pyrkivät ohjaamaan kehitystä juuri tähän suuntaan. Kansalaisoikeuksia, sananvapautta kavennetaan ja jopa ihmisoikeuksia  vaarannetaan laiella, joista hyvänä esimerkkinä on vaikkapa tuo Lex Nokia, joka antaa yrityksille oikeuksia urkkia työntekijöiden internetliikennettä ja joka on vielä tehtyniin laajaksi, että mikä tahansa yhteisö voi valvoa dataliikennettä määrättyjen sääntöjen puitteissa. Sääntöjen noudattamista tuskin kukaan pystyy valvomaan. Yliopistojen rahoitustapaa haalutaan muuttaa uudella lailla joka tekee tutkimuksen liike-elämän apulaiseksi- kaikki päätöksenteko halutaan irti demokrattisesta kontrollista.

Palkkojen osuus kansantuotteesta on laskenut 40 prosenttiin ja lienee koko ajan laskussa. Palkat ovat heikentyneet yleisesti- niiden osuus kakusta oli ennen paljon suurempi. Myöskin työviihtyvyys on huonontunut kiristyneiden vaatimusten vuoksi. Työelämän koveneminen on  aiheuttanut sen, että yhä suurempi joukko on jättäytynyt työelämän ulkopuolelle, eläkkeelle, harmaaseen talouteen jne. Kun vaatimukset ovat ihmiselle liian kovat on menetetty valtavan ihmisjoukon panos yhteiskunnan rakentamisessa. On luotu köyhyyttäja se näkyy ja tuntuu. Sosiaaliturvan taso on laskenut 1990 jälkeisenä aikana dramaattisesti. Se ei enää toimi sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden turvaverkkona kuten pitäisi. kaikki hyöty otetaan pois ilman että uusia voimia olisi aikaa kerätä.

Suomen hallituksen lääke ongelmaan on: Enemmän samanlaista! Muuta he eivät keksi. Ongelma on kylläkin maailmanlaajuinen ja nykyinen talouskurimus syntyikin Wall Streetin pörssisaleissa New Yorkissa tuon talouskuplan seurauksena. On sanottu , ettei syyllisiä romahdukseen enää ole tavoitettavissa- kuitenkin maailman rikkaimpien ja kehittyvien maiden yhteistoimintaelin G20 otti juuri palvelukseensa asantuntijoiksi samat miehet, jotka olivat aiheuttamassa pörssiromahdusta ( Kansan Uutiset 10.3 2009). Enemmän samanlaista!

Olisikohan aika pohtia jo vähän erilaistakin näiden toistuvien kuplien vuoksi? Hyvinvointipalvelut joita kaikki tarvitsemme on arvostettava siihen mittaan kuin niillä todellisuudessa on: ne kuuluvat jaksamisen ja hyvinvoinnin, luovuuden ja keksintöjen peruslähteisiin. Niiden rahoitus on turvattava, on tehtävä sosiaalisia investointeja. Tähän tarvittavat rahat on kerättävä pääomiin kohdistuvalla oikeudenmukaisella verotuksella.

Katsoin juuri TV1:n aamutv: tä. Ohjelmassa todettiin kansalaisten nykyisin sitoutuvan vain osalla identiteettiään kansanliikkeisiin, jotka ajavat jotain yksittäistä tärkeää asiaa. Tämä ei ole vastavoima äärikapitalismille eikä tätä kautta synny vaihtoehtoja Enemmän samanlaista- politiikalle. Vaihtoehtona on vain edustuksellisen demokratian voimissaan pitäminen. Se on ainoa merkittävä vastavoima tuhoisalle äärikapitalismille . Äärikapitalismia Suomessa vastustaa ja vaihtoehdon tarjoaa Vasemmistoliitto. Tule siis mukaan ja tue politiikkaamme! Yhden asian liikkeet vain naarmuttavat harvainvallan pintaa.