Arkisto: Huhtikuu 2009

JUKKA KÄRKKÄINEN EUROVAALIEHDOKKAAKSI

Tiistaina 28. huhtikuuta 2009
Vasemmistoliitto nimesi tänään eurovaaliehdokkaakseen johtavan ylilääkärin, lääketieteen tohtori Jukka Kärkkäisen Turusta. 55-vuotias Kärkkäinen työskentelee tällä hetkellä vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollon johtajana ja on Turun kaupunginvaltuutettu. Kärkkäinen on ollut aiemmin ehdolla muun muassa eurovaaleissa vuonna 2004, jolloin hän sai 1849 ääntä.

Jukka Kärkkäisen vaaliteemat liittyvät eritoten terveydenhuoltoon. Hän pitää tärkeänä, että terveydenhuoltojärjestelmiä kehitetään kansalaisten tasa-arvoisuuden näkökulmasta.

- Haluan pitää EU:ssa esillä eritoten kansalaisten terveyden edistämistä. Sairauksia voidaan ehkäistä muun muassa aktiivisen päihdepolitiikan avulla. Ihmisoikeuksia on myös parannettava psykiatrisessa hoidossa, Kärkkäinen sanoo keskeisimmistä eurovaaliteemoistaan.

Kärkkäisen nimeämisen jälkeen Vasemmistoliiton ehdokaslistalla on täydet 20 ehdokasta. Vasemmistoliiton muut eurovaaliehdokkaat löytyvät puolueen eurovaalisivuilta osoitteesta http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/ehdokkaat-2009

Sirpa Puhakka

Maanantaina 27. huhtikuuta 2009

Vasemmistoliiton puoluesihteeri, Helsingin kaupunginvaltuutettu Sirpa Puhakka asettuu ehdolle kesäkuussa järjestettäviin eurovaaleihin. Hän on Vasemmistoliiton 19. nimi 20 ehdokkaan listalla.

– Parlamentin päätökset vaikuttavat tulevaisuudessa entistä enemmän Suomeen ja ihmisten arkeen. Haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, että suomalaiset aidosti tietävät, mitä parlamentissa tehdään, Puhakka sanoo. Hänestä kaikki mepit ovat osaltaan vastuussa siitä, että tieto kulkee.

Puhakan mielestä europarlamentin on puututtava nykyistä huomattavasti tiukemmin talous- ja ympäristökriisiin.

– Tilanteen korjaamiseksi on luotava entistä enemmän vihreitä työpaikkoja, jotka tukevat kestävää kehitystä, Puhakka sanoo.

Puhakka nostaa vaaliteemoistaan myös naiskaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden vastustamisen.

– Ne ovat huolestuttavasti nousseet monissa Euroopan maissa. Tähän parlamentissa on puututtava vahvasti, hän toteaa..

Puhakka haluaa olla mukana luomassa Suomeenkin vasemmistolaista aaltoa, joka on nousemassa Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa. Niiden vasemmistopuolueet odottavat suurta vaalivoittoa kesäkuun eurovaaleissa.

– Myös Islannin vasemmistovihreiden vaalivoitto viikonvaihteen parlamenttivaaleissa innostaa tekemään eurooppalaista vasemmistolaista politiikkaa ja pyrkimään parlamenttiin vaikuttajaksi, Puhakka kertoo.

Kesäkuussa 2007 puoluesihteeriksi valittu 52-vuotias Puhakka on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa viestintäpäällikkönä Solaris-lomissa ja tiedottajana Vasemmistoliitossa ja puolueen eduskuntaryhmässä. Puhakalla on myös yli kymmenen vuoden kokemus toimittajan työstä muun muassa Kansan Uutisissa sekä Ydin-lehdessä. (KU)

Katastrofi

Maanantaina 27. huhtikuuta 2009

Meneillään oleva maailmanlaajuinen talouskriisi on muuttumassa myös inhimilliseksi katastrofiksi, sanovat sunnuntaina kevätkokouksensa pitäneet Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki.

Jo tähän mennessä äkillisesti pahentunut talouskriisi on ajanut 50 miljoonaa ihmistä äärimmäiseen köyhyyteen, rahoituslaitokset sanovat. Laitokset kehoittavat valtioita nopeuttamaan talouskriisiä lieventäviä toimenpiteitä. Erityisen tärkeää on, että kehitysmaat pääsevät mukaan toipumisprosessiin.

Maailmanpankki julkaisi lauantaina 55 miljardin dollarin suuruisen investointiohjelman, joka on tähdätty kehitysmaiden infrastruktuurin kehittämiseen.

IMF on aiemmin ennustanut, että koko maailman bruttokansantuote laskee tänä vuonna 1,3 prosenttia, mutta nousee ensi vuonna jo 1,9 prosenttia.

AFP, YLE Uutiset Yllä oleva tuore uutinen on mitä vakavinta laatua oleva muistutus myös Suomen hallitukselle! Suomalainen köyhyys on saavuttamassa mittasuhteet jotka ovat sietämättömiä. Pian jo miljoona suomalaista elää köyhyysrajan alapuolella ja he ovat vaarassa vaurioitua pysyvästi ja jopa kuolla tilanteen jatkuessa. Hallituksen onkin nyt otettava lusikka kauniiseen käteen ja elvytettävä kaikkein pienituloisimpien ostovoimaa. Tämä sosiaalinen investointi tapahtuu parhaiten niin, että tulonhankkimisvähennyksen alarajaa nostetaan siten, että alle 10000 euron vuositulot tulevat verovapaiksi. Valtion on kompensoitava kunnille tästä johtuva verotulojen väheneminen. Myös peruspalvelut on turvattava lisäämällä valtionosuuksia kunnille. Katastrofi on vielä vältettävissä näillä toimenpiteillä jotka myös elvyttävät kotimarkkinoita voimakkaasti ja lisäävät työllisyyttä.

Mitä tulee kehitysmaissa jo olevaan katastrofiin on Suomen kehitysapu heti nostettava tasolle 0,7 % kansantulosta.

Nämä uudiostukset on rahoitettava lainanotolla ja varakkaiden verotuksen kiristämisellä. Toimenpiteillä on kiire.

Satujen saaren satusedät

Sunnuntaina 26. huhtikuuta 2009

Islannin kolmen suurinta pankkia - Kaupthing, Landsbanki ja Glitnir - päätyivät viime lokakuussa valtion haltuun. Niiden johtajat ovat Islannin tiedotusvälineiden mukaan paenneet Lontooseen, missä he viettävät huoletonta mutta myös äänetöntä elämää.

- Taitavat olla Bahamalla juhlimassa, arveli uurnille lauantaina saapunut nuori äänestäjä uutistoimisto AFP:lle.

Paremmissakaan piireissä ei tunnu olevan sen yksityiskohtaisempaa tietoa.

- Heitä ei näy missään, ja kovin ovat hiljaisia muutenkin, sanoi Islannin yliopiston ekonomisti Gylfi Zoega.

Maailman vauraimpiin talouksiin kuuluneen Islannin alamäki alkoi juuri pankkikriisistä. Maan talouden ennustetaan tänä vuonna supistuvan kymmenen prosenttia, työttömyys on nousemassa sekin kymmeneen prosenttiin, ja inflaatio pyörii 15 prosentin tuntumassa. Islannin kruunun arvosta haihtui viime vuonna 44 prosenttia.

Pankkitoimihenkilöiden liitosta kerrotaan, että alan 5 000 työntekijästä on viimeksi kuluneen vuoden aikana 1 500 siirretty kilometritehtaalle.

Islannin talouden romahduksesta on käynnistetty useita selvityksiä. Parlamentin asettaman komitean raportin on määrä valmistua marraskuussa.

Toistaiseksi ketään ei ole asetettu syytteeseen väärinkäytöksistä. “Kyllä kansa tietää” näyttää silti olevan Islannissakin ajan sana: Reykjavikin keskustassa sijaitsevassa Sodoma-baarissa urinaalit on päällystetty pankinjohtajien kuvilla.

Lähde: Ylen uutiset 26.4 2009

Satusedät ovat siis jättäneet saarensa. Milloinkahan Suomen vastaavat rosvot lähtevät ihannemaahansa Capitaliaan?

Islannin vaaleista on muuten uutisoitu kovin niukasti ja tarkoitushakuisesti. Tässä tuloksia: Vasemmistovihreät 21,7 %, sosialidemokraatit 29,8 %, konservatiivinen Itsenäisyyspuolue 24 %. Uuden poliittisen liikkeen tietoja ei kukaan kerro….

Mutta loistava voitto siis vasemmistolle! Kannatus nousi 14:sta lähes 22 prosenttiin. Tästä on hyvä jatkaa. Toivottavasti myös Suomessa Vasemmistoliitto saa ansaitsemansa vaalivoiton eurovaaleissa.

Uuden Suomen luetuimmat blogit 25.4 2009 klo 23.06

Lauantaina 25. huhtikuuta 2009

TORIPARKKI KAATUMASSA! YMPÄRISTÖKESKUS VALITTANUT KAAVASTA

Perjantaina 24. huhtikuuta 2009

Lounais-Suomen ympäristökeskus valittaa Turun Kauppatorin asemakaavasta hallinto-oikeuteen

Turun kaupunginvaltuuston päätös tulisi kumota maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena 

Valtuuston hyväksymällä asemakaavalla osoitetaan noin 800 henkilöautolle tarkoitetun pysäköintilaitoksen rakentaminen Kauppatorin alle ja tähän liittyvät ajoyhteydet sekä maanalaista rakentamista toria ympäröivien katujen alle. Asemakaavan mukaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen sisäänajoramppeineen tarkoittaisi pysyviä muutoksia keskustan katuverkkoon ja liikennejärjestelyihin.

Turun keskusta-alueen kehittäminen ja liikennesuunnittelu on keskustan tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeää. Liikennejärjestelmän kehittäminen ja siihen liittyvä pysäköinnin järjestäminen edellyttävät laajempaa kaavallista ratkaisua, eikä asiaa ei voida ratkaista suppealla asemakaavalla.  Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan esimerkiksi asemakaavan yhteydessä esitetyt arviot maaperään ja pohjavesiolosuhteisiin sekä tätä kautta alueen rakennuskantaan kohdistuvista vaikutuksista ovat puutteellisia.

Lounais-Suomen ympäristökeskus painotti näitä asioita jo asemakaavaehdotuksesta elokuussa 2007 antamassaan lausunnossa.

Ks. tarkemmin
Valitus Turun Kauppatorin asemakaavasta_LOS-2009-L-329-213.pdf

Asemakaava ei edistä maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteita

Asemakaavan toteuttaminen lisäisi henkilöautoliikennettä ydinkeskustaan. Toteutus ei edistäisi kevytliikennettä taikka joukkoliikenteen edellytyksiä. Sisäänajorampeilla olisi laajaa vaikutusta katujen käyttöön ja liikkumiseen sekä ruutukaava-alueen historialliseen luonteeseen. Asemakaavan yhteydessä ei ole tarkasteltu pysäköinnin järjestämisen muita vaihtoehtoja, kuten keskustassa jo olevien maanalaisten pysäköintilaitosten laajentamista.

Kaavoituksella tärkeä tehtävä yhteisen ympäristön kehittämisessä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksen tulee perustua vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin ja näin edistää myös yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista sekä liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä - erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Yhdyskuntarakenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät merkittävät ratkaisut, samoin kuin liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteen sovittaminen on tarkoitettu tehtäväksi yleiskaavassa.

Turun keskustan osayleiskaavan laatiminen on vireillä. Voimassa olevan yleiskaavan selostukseen on kirjattu, että tarkoituksena on laatia osayleiskaava, jossa ratkaistaan tarkemmin muun muassa  liikennejärjestelyissä sekä rakennussuojelussa ja ympäristönsuojelussa noudatettavat periaatteet.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Risto Rauhala, puh. 040 769 9062
osastopäällikkö Kirsi Kärpijoki, puh. 0400 846 012

Hyvä Suomi! Maine kasvaa- ja banaanitkin kai kohta…

Keskiviikkona 22. huhtikuuta 2009

JUURI NYT

Ihmisoikeustuomioistuin antoi Kelalle tuomion oikeusturvan loukkauksesta

22.4.2009 3:50

A A

Riitta Vainio

Helsingin Sanomat

Kelan saama kova kritiikki sairauslomia ja muita sosiaalivakuutuksen maksuja koskevista päätöksistä on oikeutettu, Kelan ylilääkäri Jorma Järvisalo myöntää.

Kela on tuhansissa tapauksissa päättänyt vastoin hoitavan lääkärin näkemystä, että potilas on työkykyinen vaikka potilaan oma lääkäri on toista mieltä. Päätökset perustuvat Kelan asiantuntijalääkäreiden lausuntoihin. Asiantuntijalääkärit eivät tapaa potilasta ennen lausunnon antamista.

Eläkkeitä, sairauslomia ja leikkauksia koskevia päätöksiä tehdään Kelassa vuosittain kaikkiaan noin 700 000.

Helsingin Sanomat kertoi 10. huhtikuuta, että Kela hylkää jo tuhansia sairauspäivärahoja vuosittain.

 

Kela ei myöskään perustele päätöksiä.

Yksi tyytymättömistä asiakkaista on helsinkiläinen Aimo Poikonen, jonka asiassa myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT katsoi Kelan toimineen virheellisesti.

Poikoselle ei myönnetty hänen lääkärinsä kirjoittamasta sairauslomasta korvausta, ja Kela kieltäytyi antamasta päätökseen liittyviä asiakirjoja Poikoselle. EIT katsoi Kelan loukanneen asiakkaan oikeusturvaa. Poikonen myös pyysi Kelaa perustelemaan päätöksen.

Tyly vastaus tuli Kelan lakimieheltä. “Koska asiantuntijalääkäri ei perustele päätöksiä, pyyntöönne ei voida suostua.”

Myös potilasjärjestöt Invalidiliitto, Kynnys ry ja Suomen Reumaliitto ry ovat puuttuneet siihen, että Kela ei perustele päätöksiään.

Hallintolaki velvoittaa viranomaiset perustelemaan päätöksensä ja kertomaan, kuka ratkaisun on tehnyt. Kela ei noudata hallintolain määräyksiä.

 

Kelan ylilääkäri Järvisalo hyväksyy kritiikin. Nykyinen toimintamalli ei ole riittävän avoin ja selkeä, hän myöntää.

Järvisalon mielestä järjestelmän tulisi olla avoimempi. Kun toiminta jossain vaiheessa siirtyy kokonaan verkkoon, sekä päätösprosessi että kriteerit tulevat selvemmin päivänvaloon.

Rahan säästäminen ei ainakaan Kelan sairausvakuutuspäätöksiä tehtäessä ole esillä, Järvisalo vakuuttaa.

Hänen mukaansa laissa jää jonkin verran harkintavaltaa päätöksentekijälle. Hän kuitenkin kiistää, että päätöksenteko olisi jotenkin mielivaltaista.

Ongelmia tuo se, että valituskoneisto on hidas. Käsittelyn aikana asiakas voi pudota “monisiiloisen sosiaalijärjestelmän” väliin, Järvisalo arvioi.

Lisää aiheesta:

TAUSTAHallintolaki vaatii perustelemaan ratkaisut 3:50

Pirate Bay-rahat vei?

Tiistaina 21. huhtikuuta 2009

Mikäs nämä ihmiset on sokaissut? Rahako?
Kun minä olin nuori, hetki sitten, meillä oli tapana että kun kaveri osti lp-levyn kopioivat kaikki kaverit sen itselleen c-kasetille.Levyjä myyrtiin silti niin paljon että levy-yhtiöt paisuivat mielettömän isoiksi. Tähän vaikutti tietenkin uusliberalistinen isompia ja vahvempia suosiva ajattelu, joka on kopsattu sademetsän apinoilta. Ovatko muuten apinat saanett lisenssimaksunsa tästä aatevarkaudesta?
Walt Disney oli luova taiteilija ja keksijä ja lisäksi taitava liikemies. Hän lainasi kulttuurilta joka oli enen häntä, muutti ja käsitteli sitä ja loi siten oman brändinsä ja tuotteen joka on historian kannattavimpia.
Hänen jälkeensä tulleet alkoivat omistaa tuota Waltin tuotetta ja lobbasivat lakeja omistusoikeutensa tueksi. Pala palata meni tekijänoikeus uutta luovilta taiteilijoilta. Se siirtyi raadonsyöjille jotka turvaavat tilinsä väkivaltaisesti- väittämällä koko inhimillisen kulttuurin historiaa omakseen ja rankaisemalla ankarasti niitä jotka uskovat edelleen että kaikilla, siis muillakin kuin tämän suuryritysten mafiakerhon jäsenillä, on oikeus kulttuurihistoriamme aarteisiin.
Minä elän mieluummin ihmisten maailmassa kuin raadonsyöjien. Minulle on kenenkään turha vinkua suuryritysten ”oikeuksista”. Ne on hankittu kierolla ja ihmiskulttuurin vastaisella tavalla.
Minä siis teen kuten Walt aikoinaan. Lainaan menneestä ja luon uutta. Kaikki ihmiset tekevät näin. Joku maksaa heidän koulutuksensa uskoen että sen maksaminen kannattaa, että ihmiskunnan suuria ongelmia pystytään ratkomaan yhdessä toimien ja tasavertaisina. suuryhtiöt luovat suurimman osan maailman ongelmista. Joka kolmas sekunti…muistattehan?
Planeetan voimavarat ja sen kulttuurihistoria kuuluvat kaikille ihmisille. Jokaiselle kuuluu myös palkka työstään, mutta kenellekään ei kuulu jättiomaisuuden tuoma valta- sitä voi käyttää väärin ja se on ihmissyönnillä hankittua.
Te suuryhtiöiden lobbarit olette sademetsän apinoita. Kovin ylös puussa ette tosin koskaan pääse.

Vetoomus presidentti Medvedeville

Tiistaina 21. huhtikuuta 2009

Vetoomus presidentti Medvedeville

Julkaisuvapaa 20.4.2009

Suomalainen kansalaisyhteiskunta seuraa tarkkaan naapurimaamme Venäjän kehitystä. Toivomme Venäjästä kehittyvän yhteiskunnan, joka kunnioittaa eurooppalaisia arvoja, kuten ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Olemme nyt huolissamme ihmisoikeuksien kehityksestä Venäjällä.

Vetoamme Teihin, presidentti Medvedev, että toimitte laillisuuden kunnioituksen ja oikeusvaltion vahvistamisen puolesta, joihin olette jatkuvasti puheissanne kiinnittänyt huomiota vaalikampanjastanne lähtien. Milloin näemme puheiden lisäksi tekoja? Oletteko esimerkiksi tosissanne kansalaisjärjestölakien muuttamisessa, johon viittasitte taannoisessa Novaja Gazetan haastattelussanne?

Kansalaisyhteiskunnan toimijoihin ja journalisteihin kohdistuvat väkivallanteot on lopetettava, ja niihin syylliset saatava vastuuseen. On kestämätöntä, että kansalaisaktivisteja murhataan jopa keskellä päivää Moskovan keskustassa ilman, että syyllisiä saadaan kiinni, kuten on käynyt tammikuussa surmattujen asianajaja Stanislav Markelovin ja aktivisti Anastasia Baburovan tapauksessa.

Viimeisten 15 vuoden aikana on murhattu jopa 150 journalistia. Väkivaltaa toimittajia kohtaan tapahtuu jatkuvasti. Viimeaikaisiin tapauksiin kuuluu Himkinskaja Pravda -lehden päätoimittajan Mihail Beketovin pahoinpitely viime joulukuussa Himkin kaupungissa Moskovan lähellä, jossa myös Grazhdanskoje Soglasie -lehden toimittajat elävät uhan alaisina. Beketovin pahoinpitelyn tutkimukset eivät ole johtaneet tuloksiin.

Vetoamme Teihin Venäjän vähemmistöjen aseman puolesta. Monikulttuurinen perinne on rikkaus Venäjälle. Toivomme että valtionjohto puuttuu rasistisiin rikoksiin päättäväisesti. Olemme huolissamme suomalais-ugrilaisten vähemmistöjen asemasta. Mari-Elin tasavallassa avoin sorto on jatkunut jo vuodesta 2001.

Tšetšenian sotien aikana tapahtuneet ihmisoikeusrikokset on tutkittava. Tšetšenian kansa tarvitsee tukea ja jälleenrakennusta, kansanvaltaa ja ihmisoikeuksia. Oikeudenmukainen rauha voi perustua vain sille, että väärinkäytökset selvitetään perinpohjin.

Olemme huolestuneita siitä, että Venäjän kansanedustuslaitokseen kuuluu murhasta kansainvälisesti etsintäkuulutettuja jäseniä, Venäjän valtionjohdon puuttumatta asiaan.

Venäjän hallituksen tulisi panna täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ja ratifioitava 14. pöytäkirja ihmisoikeustuomioistuimen uudistamisesta. Euroopan ihmisoikeussopimuksen ratifiointi velvoittaa Venäjää Euroopan Neuvoston jäsenenä myös toimintaan.

Suomen hallitus julkisti viime viikolla Venäjä-toimintaohjelman. Siinä on hyviä tavoitteita maidemme välisen yhteistyön kehittämiseksi. Naapurimaiden välille tarvitaan silti paljon muitakin kuin virallisen tason yhteyksiä. Pidämme tärkeänä toimivia yhteyksiä Suomen ja Venäjän kansalaisyhteiskuntien välillä. Haluamme niitä osaltamme kehittää.

Helsingissä 20.4.2009

Kiila ry.

Puheenjohtaja Ville Ropponen

ville.ropponen@gmail.com, puh: 050 4015948

Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi ry.

Puheenjohtaja Heidi Hautala

heidi.hautala@eduskunta.fi

, puh:050-5113129.

Amnesty Internationalin Suomen osasto

Toiminnanjohtaja Frank Johansson
frank@amnesty.fi
Amnesty International
Suomen osasto / Finnish section, puh: 09-5860 4466, 050-36 76 311

Suomen PEN

Varapuheenjohtaja Jarkko Tontti

jarkkotontti@jarkkotontti.net, puh: 0400-784313

Perjantaina 17. huhtikuuta 2009

Sananvapauden loukkaus Tampereen yliopistossa 15.4.09

Contributed by: VKaleva
Tampereen yliopiston hallintojohtaja Timo Lahti kutsui keskiviikkona 15.4. poliisin Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen aulaan poistamaan opiskelijat, jotka jakoivat tietoa ravintolapalveluyritys Sodexosta. Lahti kävi ilmoittamassa Sodexon ravintolapäällikön kanssa Sodexoa koskevan tiedon jakamisen olevan kiellettyä yliopiston tiloissa.” Ei tämä ole mikään teidän yliopisto”, hallintojohtaja sanoi.  Opiskelijat vetosivat sananvapauteen ja yliopiston tilojen julkisuuteen eivätkä suostuneet poistumaan. Sekä vahtimestari että vartija yrittivät tuloksetta keskeyttää opiskelijoiden toiminnan yliopiston tiloissa, jolloin yliopiston hallintojohtaja Lahti kutsui virkavallan häätämään opiskelijat. Toista tuntia kestänyt tilanne päättyi poliisien poistumiseen yliopiston tiloista.

Sananvapauden rajoittaminen ei saa toistua yliopistossamme.

Lähde:www.toimivayliopisto.net