Arkisto: Joulukuu 2009

Republikaanit siellä ja täällä

Torstaina 24. joulukuuta 2009

Jouluaaton ainoa ulkomaanuutinen koski Yhdysvaltain sairausvakuutusjärjestelmän uudistamista josta senaatti äänesti tänään.Yhdysvalloissahan on ollut myyjän markkinat sairausvakuutuksissa, eivätkä köyhimmät ja sairaimmat ole niitä saaneet lainkaan-vakuutusyhtiöillä on ollut mahdollisuus kieltäytyä myöntämästä sairausvakuutusta jos se on vaikuttanut riskibisnekseltä ja tämä on tietenkin karsinut pois ne jotka eniten apua tarvitsisivat.Vieläkin republikaanit vastustavat uudistusta joka poistaa vakuutusyhtiöiltä mahdollisuuden valikoida asiakkaitaan, he äänestivät lakiehdotusta vastaan.Läpi se silti meni äänin 60-39, eli tasan voimasuhteiden mukaan.Aiemmin edustajainhuoneen hyväksymä ehdotus pitää vielä synkronoida senaatin ehdotuksen kanssa ja eräs republikaanisenaattori ilmoittikin, että he jatkavat hanttiin panemista vaikka hävisivät äänestyksen molemmissa kamareissa.

Motiivina republikaaneilla on tietenkin, että uudistus sotii heidän äärikapitalistista talousoppiaan vastaan. Heillä ei ole pienintäkään halua lieventää kantaansa; heidän uskomuksensa mukaan vahvoja pitää tukea ja heikot jättää oman onnensa nojaan.Amerikkalainen yhteiskunta onkin rajujen äärimmäisyyksien leimaama. Toisilla menee ruhtinaallisen hyvin samalla kun toiset kuolevat ennen aikojaan hoidon ja kunnollisen ravinnon puutteeseen tai äärikapitalismin toimiakseen käymissä sodissa.Yhdysvaltain palkka-armeijaanhan hakeutuvat usein ne joilla ei ole muuta mahdollisuutta-heille on siis tehty tarjous josta ei voi kieltäytyä.

Huomattava on myös, että Nato-kiimaisimmat löytyvät näiden äärikapitalistien joukosta. Heidän systeeminsä vaatii sotaa ja eripuraa toimiakseen.
Kansalaisten tulisi oppia varomaan valehtelijoita ja näkemään motiivit tekojen taustalla.Neljä viidestä suomalaisesta kannattaa kuitenkin hyvinvointiyhteiskuntaa ja kaksi kolmasosaa maksaisi mielellään enemmän veroja jotta palvelut voitaisiin turvata. Suomalaisen elämäntavan kohtalonvuodet ovat jälleen käsillä.Menemmekö suuntaan josta kapitalismin mallimaassa on luovuttu ja vähennämme edelleen yhdessä ylläpitämiämme palveluja vai käännämmekö kelkkamme nykyaikaiseen suuntaan ja alamme taas rakentamaan hyvinvointia kaikille ihmisille?

Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja parempaa tulevaisuutta.

Wallin veti pois lakiehdotuksen-voitto demokratialle!

Perjantaina 18. joulukuuta 2009

Otsikossa on oikeastaan kaikki jo sanottu.Suuryritysten lobbaama tekijänoikeuksien kaappaus epäonnistui ainakin toistaiseksi.Demokratia saavutti voiton!

Tekijänoikeuksia pitää tarkastella yhtenä kokonaisuutena tuottajan- ja kuluttajanoikeuksien kanssa.Suomen eduskuntaan tulee nykyisin roppakaupalla lakeja jotka loukkaavat kansalaisten oikeuksia.Maailmaa yritetään valjastaa harvalukuisen joukon käsiin luomalla lakeja jotka takaavat omistusoikeuden mihin tahansa-vain torppansa saavat kansalaiset pitää , koska on kätevää pistää orja itse ylläpitämään läävänsä.Kärjistyskö? Ei välttämättä jos nykyinen kehityssuunta jatkuu.

On oltava tarkkana mitä eduskunnassa tapahtuu.Meillä on mahdollisuus vaikuttaa huhtikuussa 2011 eli aivan pian.Hallituksenkin politiikassa on jo vaalien läheisyys näkyvissä-nyt jopa rikkaille kaavaillaan veroja.Uskokoon ken tahtoo…

Maarian työväenyhdistys Raivaaja ottaa kantaa

Maanantaina 14. joulukuuta 2009

Peruspalvelulautakunnalle

Maarian Työväenyhdistys Raivaaja ry:n kannanotto

Turun kaupunki on supistamassa palveluita eri asuinalueilla.Myös Maarian
terveysasema Jäkärlässä on joutunut tämän palvelujen tehostamiskampanjan
kohteeksi.Maarian terveysasema on suljettu huolimatta tuhansien
lähiöasukkaiden allekirjoittamasta adressista jossa vaadittiin palvelujen
säilyttämistä alueilla.Jäkärlässä asiasta järjestetyssä
tiedotustilaisuudessa oli enemmän väkeä kuin nuorisotilaan mahtui. Tällöin
monet paikalla olleet peruspalvelulautakunnan jäsenet lupasivat palvelujen
säilyvän alueiden asukkaille.

Maarian työväenyhdistys Raivaaja ry paheksuu suuresti palvelujen karsimista
ja vaatii että Maariassa on oltava lääkärin ja terveydenhoitajan palveluja
myös jatkossa.Monet alueen asukkaista eivät yksinkertaisesti pääse
keskustaan asioitaan hoitamaan johtuen sairaudesta, taloudellisesta
tilanteesta, ikääntymisestä ja hankalista kulkuyhteyksistä kahdella
linja-autolla.Heidän tulisi saada ainakin ensiapua, reseptinsä uusittua ja
neuvoja terveysasioissa lähellä kotiaan. Työväenyhdistys pelkää, että
terveyspalvelujen siirtäminen kauas ja vaikean matkan taakse aiheuttaa
ongelmien pahentumista, koska hoitoon ei hakeuduta silloin kun olisi tarve
vaan odotetaan vaivojen parantuvan itsestään.Tämä sotii Turun kaupungin
sosiaali-ja terveystoimen valitsemaa ennaltaehkäisyn periaatetta vastaan ja
saattaa lisätä myös erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Mielestämme myös se seikka ettei Ohikulkutien pohjoispuolella tule enää
olemaan terveysasemia eriarvoistaa kaupungin eri osien asukkaita.Tästäkin
syystä on kohtuulliset palvelut säilytettävä Maariassa.

Turussa 3.12 2009

Maarian Työväenyhdistys Raivaaja ry

Rauno Virtamo
puheenjohtaja

Nykyajan Breznevit

Sunnuntaina 13. joulukuuta 2009

Raha on arkipäivää, se on arvon mitta.Kaikki olevainen ja virtuaalinen voidaan mitata rahasummana -kaikella on hintansa. Myös ihmisillä on hintansa joka vaihtelee arvostuksen mukaan. Minun hintani on paljon pienempi kuin Jorma Ollilan, minut saa halvemmalla pääjohtajaksi .Olenkin ihmetellyt miksi firmat eivät ole ottaneet yhteyttä, esim. Nokia säästäisi paljon antamalla potkut Kallasvuolle ja ottamalla minut tilalle osatyöllistämistuella. Itse en toki paikkaa hae, johtajat kutsutaan tehtäviinsä ainakin Turun Sanomien mukaan. Käytännössä en tästä tiedä, minua ei ole kutsuttu kuin armeijaan ja työvoimatoimistoon silloin tällöin.

 

Miten ihmisen markkina-arvo määräytyy?Julkisuus nostaa markkina-arvoa. Jos voittaisin Olympiakultaa nousisi arvoni heti ja saisin yhteydenottoja mm. puolueilta jotka haluaisivat käyttää markkina-arvoani nostaakseen omaa arvoaan, kannatusta. Arvo on siis kannatusta, suosiota. Ihminen jolla on kysyntää on arvokkaampi kuin ihminen joka on syrjässä. Syrjässä voi olla joko omasta halustaan tai muiden epäsuosion johdosta tai aseman voi periä, kuten usein käy .Usein on niin, että syrjässä on siksi ettei ole mitään myytävää, ei omaa kykyjä joita toiset voisivat hyväksikäyttää tai sitten kyvyt eivät ole residenttejä, käytössä olevia, ja niitä joudutaan etsimään eri keinoin. Porvarien keino on yrittää pakottaa kyvyt esiin tekemällä toimeentulo niin niukaksi että on pakko keksiä jotakin. Joskus ja jossain määrin tämä keino toimii, joskus jopa niin hyvin että ihminen alistuu ja suostuu työskentelemään paljon alle oman arvonsa- usein toivoen työn nostavan arvoaan lähemmäksi sitä minkä itse kokee oikeaksi.

 

Pääoman haltijalla on aina arvoa. Jos olen saanut haalituksi rahaa tavalla tai toisella en tarvitse kykyjä saadakseni sitä - voin käyttää muiden kykyjä ostamalla heidät työvoimakseni .Heidän kyvyistään tulee näin minun, tuottajan, kykyjä. Pyrinkin siksi aina pestaamaan nuoria ja lupaavia ihmisiä. Heistä saattaa olla minulle suunnatonta hyötyä jos he tekevät keksintöjä, luovat jotakin uutta jota minä voin myydä. Myytävästä on aina pulaa ja kaikenlaiset säännöt, ammattiliitot ja lait asettavat rajoituksia sille miten suuren hyödyn saan alaisistani. Siksi vastustankin ammattiliittoja ja haluan, että saan ostaa työvoimani markkinahintaan köyhien joukosta, jotka hädissään suostuvat mihin tahansa saadakseen ruokaa ja asunnon ja vaatteita lapsilleen.

 

Haluan myös muuttaa lakeja, jotta esimerkiksi tekijänoikeudet kuuluisivat minulle, työnantajalle, eivätkä alaiselleni työntekijälle. Jos tekijänoikeudet ovat työntekijällä hän saattaa ruveta pullikoimaan ja vaatimaan enemmän rahaa kuin mitä hänen uusintamiseensa kuluu…Pian hän saattaa olla pääomanomistaja ja kilpailla kanssani ja mitä minä sitten teen?Eihän minulla ole hänen kykyjään- olen tuomittu häviämään kilpailun ja vaarassa joutua itse työntekijäksi. Tällainen on kauheaa!

 

Onneksi olen hankkinut itselleni, kaukaa viisaana, suosittuja poliitikkoja jotka tekevät mitä tahdon. Tekijänoikeudet ovat pian minulla niin taiteen kuin tieteenkin alueilla - yliopistot minä omistan jo ja sananvapauteen saavat alaiseni poliitikot sorvata pykäliä jotka estävät minun arvostelemiseni. Näin turvaan asemani ja Perheeni aseman epävarmassa maailmassa. Luon seisovaa vettä jossa mikään ei liiku minua uhaten. Olen nero!

 

Myöhempien aikojen Leonid Breznev

 

Työväenpuolue Kokomusta

Turun Vasemmistoliitto 10.12 2009

Perjantaina 11. joulukuuta 2009

Turun Vasemmistoliitto

TIEDOTE 10.12.2009

Julkaistavissa heti

Turku liukumassa kolmen koplan saneluvaltaan

Vasemmistoliitto puolustaa kaupungin vuokra-asukkaita

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä puolusti kaupungin vuokra-asukkaita ja
vastusti kaupungin tuottavan omaisuuden hukkaamista Turun
kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa 30.11.

Valtuuston enemmistö hyväksyi kuitenkin kokoomuksen, SDP:n ja
vihreiden johdolla 450 vuokra-asunnon myymisen. Sosialidemokraatit ja
vihreät toimivat asiassa omien kunnallisohjelmiensa vastaisesti.

Vasemmistoliitto esitti myös veronkorotusten tuoman lisätulon
suuntaamista peruspalveluihin ja opetukseen, mutta jäi valitettavasti
näissäkin kysymyksissä yksin.

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta kiittää valtuustoryhmäänsä
ryhdikkäästä toiminnasta.

Valtuuston kokouksen jälkeen kokoomuksen, SDP:n ja vihreiden
johtohenkilöt ovat halunneet sulkea Vasemmistoliiton tulevien
poliittisten neuvottelujen ulkopuolelle. Turun kaupunginvaltuuston
ryhmien välisessä sopimuksessa ei kuitenkaan ole kielletty
valtuutettuja toimimasta vaalilupaustensa mukaisesti ja puolustamasta
äänestäjiensä etuja.

Turun Vasemmistoliiton mielestä ”kolmen kopla” loukkaa
kuntademokratiaa ja kuntalaisten yhdenvertaisuutta.  Kaupunki on
liukumassa kolmen koplan saneluvaltaan, puolue varoittaa.

Vasemmistoliitto tulee jatkossakin toimimaan 12 600 äänestäjänsä
kannalta tärkeiden asioiden puolesta.  - Olemme valmiit edistämään
turkulaisten asioita myös muiden ryhmien kanssa yhteistyössä ja
neuvotellen, kuten tähänkin asti, Turun Vasemmistoliitto vakuuttaa.

- Turun kolme suurinta ryhmää näyttää suunnittelevan vielä uusiakin
vuokra-asuntojen myyntejä, Turun Vasemmistoliitto pelkää.  Muistissa
ovat esitykset Lehtolaakson ja TVT-Asuntojen  myymisestä reilun vuoden
takaa.

- Sanomme selkeästi, että valtuutettumme tulevat varmasti vastustamaan
kaupungin vuokra-asuntojen uusia myyntipäätöksiä.  Emme myöskään ole
edesauttamassa turkulaisten etujen vastaisia ideologisia pyrkimyksiä
peruspalveluiden antamiseksi markkinoiden valtaan, Turun
Vasemmistoliitto lupaa.

Turun Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö tukee puolueen
valtuustoryhmän linjaa ja vaatii kuntademokratian kunnioittamista ja
todellista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Turun päätöksentekoon.

- Kolmen koplan sanelupolitiikka uhkaa jo tavallisen pienituloisen
turkulaisen demokraattisten oikeuksien toteutumista.  Turkulaisten on
syytä herätä puolustamaan etujaan, Turun Vasemmistoliitto kannustaa.

***

Mirka Muukkonen
Puheenjohtaja
Vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestö
http://www.turunvasemmistoliitto.fi

Googlella löytyy mielenkiintoisia asioita

Keskiviikkona 9. joulukuuta 2009Turku haluaa eroon vuokra-asunnoistaan

23.10.2008

Turun asuntopolitiikka on menossa väärään suuntaan, sanoo vihreiden kunnallisvaaliehdokas Roda Hassan.

TURVAA. Jos asunnot myydään yksityisille, ihmisille tulee turvaton olo, sanoo turkulainen Roda Hassan.

Turun kaupungilla on mittava vuokra-asuntokanta, josta osaa ollaan myymässä.

”Vihreät ei kannata myymistä, koska se johtaa vuokrankorotuksiin. Ihmisille tulee turvaton olo, jos asunto myydään alta”, Hassan sanoo.

Hassanin mielestä kaupungin pitää tarjota asuntoja Turkuun töihin tuleville.

Kaupungin omaisuuden myynti on osa kaupunginjohtaja Mikko Pukkisen (kok) lanseeraamaa talousohjelmaa. Vihreiden lisäksi demarit ja vasemmistoliitto vastustavat vuokra-asuntojen myyntiä.

Roda Hassan, 40, on toisen kauden kaupunginvaltuutettu, somalin tulkki ja kuuden lapsen äiti. Turun vihreät kasvatti ehdokaslistaansa viime vaaleista 32 ehdokkaalla täyteen sataan.

Isänmaa vasemmalla

Sunnuntaina 6. joulukuuta 2009

Isänmaa vasemmalla

6.12.2009 8.22 | Jari Suominen | Yleinen

Tuntemattoman Sotilaan Lahtinen edusti kovaa vasemmistolaisuutta, sellaista joka kaikissa asioissa piti lähtökohtanaan kapitalistien vastustamista ja luki kaiken markkinatalouden kapitalismiksi.Siis huonoksi jo lähtökohdiltaan.Lahtinen oli myös suuri isänmaanystävä ja sankari, joka on ollut esikuva monelle.Olen nähnyt vain tuon vanhemman elokuvan, joka on mielestäni hyvin kirjan mukainen ja siinä Lahtista esittänyt Veikko Sinisalo teki unohtumattoman roolityön.

Lahtisen vasemmistolaisuus oli sen aikakauden vasemmistolaisuutta.Nykyisin vasemmistokin uskoo markkinatalouteen, mutta kapitalismia vastustamme edelleen jyrkästi. Erona on se, että markkinataloudessa on demokraattisia sääntöjä-kapitalismissa vain raha ratkaisee.
Turun valtuustossa vasemmistolaisuutta edustaa vain Vasemmistoliitto.SDP on jo pitkään hallinnut kaupunkia Kokoomuksen kumppanina ja tämä on merkinnyt puolueen oikeistolaistumista, vaikka jotkut sen jäsenet yhä ovatkin aidosti vasemmistolaisia.Vasemmistolaisia löytyy kaikista puolueista ja tämä onkin omiaan hämärtämään koko käsitteen-puolueiden politiikka kun on kuitenkin jotain ihan muuta kuin mitä näiden ihmisten toiveet edellyttäisivät.Vain silloin tällöin tulee avauksia, lähinnä puheiden muodossa, joiden voisi kuvitella olevan vasemmistolaisia.Niissäkään ei ole lihaa luitten ympärillä, pelkkää puhetta vain joka hukkuu hetkessä tuuleen.Lueskelin tuossa Facebookissa olevaa Poliitikko-sivuani jonka perustin ennen kunnallisvaaleja 2008 ja huomasin kommentoineeni ministeri Pekkarisen (kesk) vaatimusta rikkaittenkin verottamisesta ja väistämättä mieleeni tuli mattivanhasen samansuuntainen höpinä hiljakkoin.Vanhasella tosin mielipide kesti vain vuorokauden ja taas oltiin tutulla uusliberalistisella linjalla…Vaalit ovat taas tulossa ja on hyvä houria välillä jotain kansaa miellyttävää. Näissä puheissa on siis kysymys vain äänten kalastelusta, teot ovat aina ihan muuta kuin puheet.

Räikeimmillään tekojen ja puheiden ristiriita tulee ilmi Kokoomuksen mielikuvapolitiikassa.He ovat markkinoineet itseään työväenpuolueena ja totuus onkin että työväestön äänet Kokoomusta elättävät. Kokoomuslaisuudesta on rajulla markkinoinnilla tehty jotain, joka on olevinaan hienoa.Kauniit käärepaperit kätkevät kuitenkin sisäänsä myrkyllisen makeisen: Kokoomuksen politiikka suosii vain pääomia eikä se kunnioita työtä lainkaan. Kaikenkarvaiset keinottelijat ja konsultit muodostavat puolueen ytimen ja politiikassa vain raha ratkaisee, eivät yhteiskunnalliset vaikutukset joita päätöksillä on.Pienyrittäjien ja työläisten puolella Kokoomus on vain juhlapuheissa.

Valitettavasti Kokoomuksen harjoittama uusliberalistinen ideologia on myös epäisänmaallista. Raha ei tunne rajoja eikä se haise kun suomalaista julkistaloutta myydään kiihtyvällä raivolla ulkomaisille sijoittajille, jopa sellaisella innolla että hallitusta itseäänkin on alkanut hirvittää.Nyt he ovat huolissaan huoltovarmuudesta kun ensin ovat myyneet kotimaisen päätösvallan strategisistakin omistuksista…Kyse on nähdäkseni nimenomaan Kokoomusvetoisesta politiikasta jota muut peesaavat…

Turussa pysyäkseni on huomioitava ensinnäkin tuo Kokoomuksen yksityistämisvimma jota valitettavasti muut peesaavat. On uskoteltu julkisen talouden aiheuttavan rasitteen veronmaksajille vaikka todellisuudessa rasite on huono hallinto.Nyt ajetaan terveydenhuollon yksityistämistä ja sitä pyritään tekemään pala palalta vaikka 80% suomalaisista haluaisi sen olevan yhteiskunnan ylläpitämää peruspalvelua.Suomen terveydenhoitojärjestelmä on maailman parhaita ja tehokkaimpia, mutta valtavalla propagandalla  pieni vähemmistö aikoo kävellä kansan tahdon yli- samoin käynee Nato-asiassa.Niin kauan painetaan päälle että vastarinta murtuu, tämä on nähty toriparkkiasiassa ja viimeksi vuokra-asuntojen yksityistämisessä.Turun Vihreät onkin joutunut erikoiseen asemaan:He vastustivat Toriparkkia mutta ovat Kokoomuksen kanssa liitossa myymässä kaupungin omaisuutta ja täten edesauttavat tuon epäsuositun ja suorastaan typerän hankkeen rahoituksessa.Rahoitus näytetään taas kerran lypsettävän veronmaksajilta, kaupungille koituvat kustannukset Toriparkista ovat hetkessä kaksinkertaistuneet päätöksenteon jälkeen…

Tämä ei ole uutta Turussa.Kaupungin rahat uppoavat kaikenlaisiin keplotteluihin ja valtuusto leikkaa voimavaroja nuorilta, vanhuksilta, lapsilta, vaivaisilta.
Tänään saamme siis jälleen korvamme täyteen potaskaa kun Suomea ja suomalaisia syövät rahapojat ja-tytöt esittävät isänmaallista.Oikea, kestävä arjen isänmaallisuus on niillä jotka joka päivä tekevät työtä maansa ja yhteiskuntansa hyväksi.Isänmaa on vasemmalla.

Hyvää Itsenäisyyspäivää kaikille!

Vasemmistoliitto oppositioon Turussa?

Tiistaina 1. joulukuuta 2009

Turussa oli 30.11 pitkä budjettikokous jossa Ryhmien Välinen Sopimus, RVS, oli katkolla.Vasemmistoliitto ei voinut hyväksyä porvareiden väkivaltaista omaisuuden hävityspolitiikkaa.Jo kaksi viikkoa sitten Vasemmistoliiton ryhmä esitti kunnallisveron korotusta 19%:iin ja lisärahan käyttämistä palvelujen turvaamiseen.Veroprosentiksi tuli vain 18,75 ja lisärahat suunnattiin velanoton vähennyksiin.
Palveluista ja kansalaisista viis veisaavat porvarit saivat budjettivaltuustossa rinnalleen jälleen periaatteensa roskakoriin heittäneet demarit ja vihreät.Tosiasiallisesti palveluja leikkaava ja kaupungin asukkaiden ja työntekijöiden selkänahasta revitty budjetti hyväksyttiin kohta kohdalta äänestäen.Vasemmistoliiton kynnyskysymyksenä oli vuokra-asuntojen myynti.Puolue ei halua ajaa ihmisiä maantielle lamankaan aikana.Vasemmistoliiton ryhmä tuli pitkälle vastaan, mutta mitä tahansa se ei voinut hyväksyä.äänestykset päättyivät lähes poikkeuksetta 57/10 Vasemmistoliiton pysyessä yhtenäisenä sanojensa takana.
Blogini nimi osoittautui näin jälleen kerran osuvaksi.Demarien ryhmäpäätöksillä operoiva valtuustoryhmä osoitti jälleen olevansa jonkun muun kuin Turun ja turkulaisten puolella.Kokoomuksen talutusnuorassa hortoileva Vihreät on sekin jo aikaisemmin osoittanut, ettei se piittaa muusta kuin vallasta-kynnyskysymyksiä heillä ei ole valtakunnan johdossa sen paremmin kuin Turussakaan.

Kokoomuksen ryhmä Turussa on siis ennätyssuuri-57 valtuutettua.Onnea vain näille kaikille, jos vaaleja vielä järjestetään.