Arkisto: Maaliskuu 2010

Euroopan lakattava juoksemasta virvatulien perässä

Perjantaina 26. maaliskuuta 2010

Talouspiispa Jorma Ollila on availlut arkkuaan, sanallista ja ei-ainakaan-enää salallista.Piispa on huolissaan Euroopan Unionin kilpailukyvystä Kiinan ja Yhdysvaltojen perässäjuoksijana ja hänen mukaansa EU:n tulevaisuus on synkkä (YLE 26.3 2010).Nämä maailman talousveturit, joista toinen on hikipajojen epädemokraattinen orjayhteiskunta ja toinen suurin velallinen maailmanhistoriassa ovat siis Ollilan ihanneyhteiskuntia.Niiden “loistoa” tulisi meidänkin tavoitella, on Ollilan viestin sisältönä.

J.O.:n lausunnoista kuvastuu koko maailman ongelma.Globalisaatio perustuu uusliberalismiin joka on kapitalismin äärimmäinen muoto.Se perustuu liberalistiseen talousteoriaan jonka englantilainen Adam Smith kehitti 1700-luvulla seurattuaan markkinoiden toimintaa torilla ja ihastuttuaan kysynnän ja tarjonnan lain toimivuuteen hinnanmuodostuksessa.Toeikauppa näyttäytyi hänelle reiluna vaihdantatapana, siinä näytti toteutuvan kaupankäynnin kultainen sääntö joka myöhemmin on muotoiltu transaktioksi jossa kaikki osapuolet kokevat voittavansa.Adam laajensi näkemäänsä koskemaan koko yhteiskuntaa sen kaikissa jo silloin monimutkaisissa toiminnoissa: Yksinkertaisuudesta tuli hyve ja kaiken taloudellisen toiminnan piti näkemyksen mukaan johtaa yhä suurempaan onnellisuuteen yhä suuremmalle joukolle.

Kapitalismi kehittyi ( kuin syöpä? ) voimistuvan teollistumisen ja tavaratuotannon myötä.Se etsi alusta alkaen yhä uusia alueita vaihdannan piiriin ja imperialismina se otti myös yhä uusia alueita, usein väkivalloin, toimintansa piiriin.Kulttuurit saivat luvan kadota rahatalouden tullessa tilalle-kulttuuriarvot kun eivät kapitalismia juuri hetkauta voitontavoittelun rinnalla. Kohdatessaan vastustusta tämä etenevä voima ei häikäillyt voimakeinoja-”villit” kulttuurit oli “sivistettävä” ja siinä ikään kuin oheishyödykkeenä villien arvotavarat vaihtoivat omistajaa. Ihmisiä ostettiin lasihelmillä Afrikasta ja heitä rahdattiin uudelle mantereelle orjiksi, heidän raaka-ainevaransa otettiin kapitalistien käyttöön kaikkialla minne kapitalismi vain levisikin.

Kapitalismin olennainen piirre on pyrkimys tuotantokulujen minimoimiseen ja voiton maksimointiin.Tämä tapahtuu poliittisesti ylläpitämällä eriarvoisuutta jonka Marx näki luokkayhteiskuntana. Työväki alkoikin järjestäytyä kapitalismia vastaan ja onnistui valtavin ponnistuksin nostamaan arvoaan, työn hintaa, sekä poliittiseti luomaan yhteiskunnallisia elementtejä, kuten eläkejärjestelmä, työaikalait, peruskoulu ym. ym. Nämä asiat ulosmitattiin pääomanomistajilta-niitä ei kukaan antanut vapaaehtoisesti.

Kehittyessään kapitalismi etsii siis aina uusia alueita kaupankäynnille, luo uusia tarpeita kuluttajille markkinoinnilla ja pyrkki jatkuvaan kasvuun koska kasvu on minkä tahansa ilmiön elinehto.Kun kehittyneissä maissa alkaa jo olla pulaa myytävästä tavarasta jolla olisi markkinoita tai jolle edes voitaisiin luoda markkinoita, on kapitalismi alkanut kehittyä äärikapitalismiksi.Pääomia tuetaan kaikin keinoin valtiovallan toimesta, työn hintaa pyritään alentamaan ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaventamaan lainsäädännöllä jota uusliberalismia tukevissa parlamenteissa runnotaan voimalla läpi, usein häikäilemättömästi. Julkinen talous, joka on työväestön luoma turvaverkosto kaikille ihmisille, on kapitalismin jatkuvien hyökkäysten kohteena kaikkialla. Yhä uusia julkisen talouden osia yksityistetään eli niitä koskeva päätöksenteko siirretään yhtiöihin joiden ainoa vastuu on Björn Wahlroosin mukaan tuottaa omistajilleen voittoa.Hurskastellen väitetään tämän tuottavan hyvinvointia kaikille, vaikka todellisuus on toinen leipäjonoineen ja työväestön kurjistumisineen joka on selkeästi nähtävissä myös tilastojen valossa. Peruspalvelujen muuttuminen voitontavoittelun kohteeksi merkitsee niiden muuttumista tavoittamattomiksi niille joilla ei ole kevyesti verotettuja pääomatuloja. Työväestön vaivalla rakentama hyvinvointi on ulosmitattu harvojen iloksi.

On kysytty voiko tätä tuhoisaa kehitystä vastustaa? Ahtaajien työtaistelut ovat eräs merkki siitä että yritystä ainakin on. Poliittisesti vasemmisto on paitsiossa ja pääomanomistajien hallitsema tiedonvälitys syytää jatkuvia herjauksia niiden niskaan jotka haluavat hyvinvointia kaikille.Tiedonvälityksen monopoli on syntynyt pääomien kasautuessa ja lainsäädännön tuella on uutiskynnyksen ylittäminen tehty vaikeaksi muille kuin niille joilla on rahaa mainontaan. Tästä kertovat myös vaalitulokset-eduskunnassa istuu monia linja-autojen kyljistä ja lehtien mainoksista tuttuja naamoja.Monia näistä myös tutkitaan siksi, että he ovat hankkineet mainosbudjettinsa epäilyttävillä tavoilla liike-elämältä.

Tiedonvälityksen monopoli luo usein absurdeja tilanteita. Kun elinkeinoelämä käyttää laillista työtaistelumuotoa, työsulkua, kuten paperiteollisuus joitakin vuosia sitten. ei media syytä elinkeinoelämää maan vientitulojen estämisestä, mutta kun pienipalkkaiset ahtaajat lakkoilevat laillisesti turvatakseen työsuhteensa ja vastustaakseen kapitalismin pyrkimystä alentaa työvoimakustannuksia aina orjatyöhön asti, nousee kauhea meteli ja syntyy rikkuriliike puolustamaan kapitalismia. Rikkurit eivät ilmiselvästi näe asioiden taustoja ja jos he ovat palkallaan eläviä työläisiä tai työttömiä kuten rikkuriporukan nokkamies Aki Kakko, he ampuvat itseään jalkaan. Kakko tosin kapona saa varmasti palkintonsa pääomalta…

Euroopan tie ei oe etiä loistoa Kiinan tai Yhdysvaltojen paritanssista jossa toinen on velallinen ja toinen velkoja.Euroopan tie on oltava sivistyneen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentaminen.Eriarvoistuminen on katkaistava säätämällä minimipalkka 10 euroa tunnissa, nostamalla alimpia tuloja ja verottamalla myös pääomanomistajia. Tätä vaatii vasemmisto ja vasemmiston kärjessä Vasemmistoliitto. Virvatulien perässä juokseva äärikapitalismi on saatava aisoihin, sanoivat sitten talouspastorit ja -piispat mitä tahansa.

Suomalaisuuden tuho?

Sunnuntaina 7. maaliskuuta 2010

Rotuerottelun eli Apartheid- politiikan tunnetuimpia edustajia ovat olleet Yhdysvaltain etelävaltiot ja Etelä-Afrikan tasavalta.Molemmissa maissa on alistettu ihmisiä etnisin perustein, Yhdysvalloissa vähemmistöä -RSA:ssa enemmistöä.Rotusorto on aina perustunut etuoikeuksien säilyttämiseen, on haluttu halpaa alempiarvoista työvoimaa pitämään eliitin elintasoa yllä.Siirtolaisia on aina ja kaikkialla käytetty hyväksi, puutteellisen kielitaidon ja huonon kulttuurintuntemuksen aiheuttamalla etulyöntiasemalla, pilkkaamalla ja propagoimalla on ylläpidetty eriarvoisuutta.
Eriarvoisuutta ylläpidetään myös omaa väkeä halventamalla, pitkäaikaistyötön saa usein kuulla olevansa laiska juoppo, eräs isä kutsui kehitysvammaista tytärtään nimellä ”toi idiootti”, homot paiskataan sankarillisesti lasioven läpi ym. ym. ym.
Näenkin tässä ”maahanmuuttokritiikissä” paljon rumia asioita. Huonolla itsetunnolla varustetut surkimukset haaveilevat rotupuhtaasta onnelasta jossa on vain samanlaisia ihmisiä.
Tällainen paikka on jo olemassa: hautausmaa.Myös Suomi on hautausmaa jos suomalaisilla ei ole rohkeutta kilpailla kenen tahansa kanssa työpaikoista ja kaikesta muusta mistä elämässä kilpaillaan.On selvää että tässä kilpailussa on oltava säännöt ja hävinneelläkin on oltava mahdollisuus yrittää uudelleen.
Nyt tätä mahdollisuutta ei ole.Vallan keskittyminen markkinavoimille on aiheuttanut sen, että työpaikkoja ei enää juurikaan voi valita.Työnantajilla on nykyisin mahdollisuus vaatia työntekijöiltä paljon enemmän kuin ennen, jolloin kilpailua työntekijöistä oli.uusliberalistinen kehitys on johtanut tähän.
Onko paluuta hyviin aikoihin olemassa?Onko työntekijä ja pienyrittäjä joskus vielä itsensä herra, vai onko hän vain käyttötavaraa joka on helposti korvattavissa?
Nämä lienevät todellisia ongelmia.Maahanmuuton kritisointiin keskittyvät tekevät karhunpalveluksen itselleen ja koko yhteiskunnalle käyttämällä tarmonsa siihen että hyökkäävät toisia alistettuja vastaan.
Suomi on osa maailmaa jossa ovet avautuvat ja liikkuminen on tullut mahdolliseksi.Jos maahantulo estetään ulkomaalaisilta eikö pitäisi estää maastalähtö suomalaisilta?Ajatteletko tosiaan niin, että voisimme vain kuoria kerman päältä tekemällä voittoja ulkomaankaupassa ja sitten matkustaa lomailemaan maahan jonka kansalaisilla ei ole vastaavaa mahdollisuutta tulla ihanaan Suomeen lomailemaan?
Maailma muuttuu, mutta suomalainen kulttuuri elää ja tulee jatkossakin saavuttamaan riemuvoittoja sen ansiosta että on suomalaisia jotka eivät käperry pesäänsä vaan rohkeasti toimivat omilla aloillaan maailmankansalaisina.
Suomalaisen kulttuurin suurin saavutus on hyvinvointivaltio joka rakennettiin sotien jälkeen.Ei silloinkaan ollut rahaa, mutta lapsilisät, työeläkkeet, peruskoulu ja terveydenhuolto ym. ym. ym. ulosmitattiin yksimielisin vaatimuksin.Nyt näitä rakenteita puretaan siksi, että jotkut punaniskat luulevat olevansa parempia kuin muut.He ampuvat itseään jalkaan.

Halpatyövoimaa ajetaan voimalla Suomeen!

Torstaina 4. maaliskuuta 2010

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jyrki Yrttiaho

 

 

 

Kansanedustaja Jyrki Yrttiaho (vas.):

ULKOMAALAISLAIN MUUTOKSET AVAAVAT PORTTEJA HALPATYÖVOIMAN MARKKINOIDEN LAAJENTAMISELLE

 

 

– Hallitus on antanut eduskuntaan lakiesityksen ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisterilain muuttamisesta. Oleelliset muutokset nykyiseen merkitsevät EU-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden oleskelulupajärjestelmän väljentämistä ja valvonnan purkamista. Todellisuudessa lakiesitykset avaavat portteja halpatyövoiman markkinoiden laajentamiselle, arvioi kansanedustaja Jyrki Yrttiaho, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen.

 

– Esityksen mukaan työntekijän ensimmäinen oleskelu- ja työlupa voidaan jatkossa myöntää heti 5 vuodeksi. Miten lupaa myönnettäessä voidaan varmistua, että oleskeluluvan peruste eli ansiotyö säilyy 5 vuoden ajan? Miten ylipäätään voidaan valvoa, onko työsuhdetta todellisuudessa syntynyt, tai onko se päätetty koeajan perusteella jo muutaman päivän tai viikon kuluttua? Hallituksen esitys merkitsee 5 vuoden oleskelulupaa ilman takeita maahanmuuttajan työpaikasta ja hänen perheensä elatuksesta. Kunnat on kuitenkin sidottu myöntämään toimeentulotukea niin kauan kuin myönnetty oleskelulupa on voimassa, kysyy kansanedustaja Yrttiaho.

 

– Nykyisin työlupa myönnetään vuodeksi ja sen jälkeen jatkolupa myönnetään, jos sopimusten mukaisia työehtoja on noudatettu: palkat, verot, sivukulut, vakuutukset hoidettu ja työntekijän toimeentuloedellytykset turvattu. Todellisuudessa nykyinenkin ulkomaisen työvoiman työehtojen valvonta ontuu ja vuotaa tolkuttomasti harmaan talouden hyväksi, Yrttiaho muistuttaa.

 

– Lakimuutoksissa esitetään myös työvoiman saatavuusharkinnan poistamista. Jatkossa työ- ja oleskelulupia myöntävä viranomainen ei enää selvittäisi, onko ammattialalla kotimaista työttömyyttä. Saatavuusharkinnan poistaminen on järjetön hanke, kun Suomessa on massatyöttömyys kasvaa lähes kaikilla aloilla ja edessä on vuosien pitkäaikaistyöttömyys. Maassa on nyt yli 300.000 työtöntä ja 100.000 lomautettua. Ministerit Thors, Pekkarinen, Sinnemäki ja Katainen - kertokaa, miten he ”voisivat jatkaa työuraansa” ja miten heidän tulisi varautua ”suureen työvoimapulaan”.

 

– Hallituksen esityksessä työ- ja oleskeluluvan vireillepano halutaan siirtää työnantajalta maahan pyrkivälle työntekijälle. Näin halutaan vapauttaa yritys todellisesta työehtojen ennakkovalvonnalta ja korvata se työnantajan antamalla vakuutuksella, että lakien ja sopimusten mukaiset työehdot täyttyvät.

 

– Suurimmista kaupungeista on jo esimerkkejä nykyisenkin yksivuotisen työlupakäytännön hampaattoman ennakkovalvonnan tuomista lieveilmiöistä ja väärinkäytöksistä kuten lumetyön järjestämisestä. Esimerkkinä olkoon suomalaisen yrityksen viime vuonna Helsinkiin maahantuoma siivoustyöntekijöiden suurehko ryhmä, jolle kokoaikaisen siivoustyön sijasta tarjottiin osa-aikatyötä ja osa irtisanottiin koeajalla. Ryhmän jäsenet olivat maksaneet lähtömaassaan suurehkoja välityspalkkioita työpaikastaan ja velkaantuneet Suomessa ollessaan. Kaupunki joutui vastaamaan ryhmän hätämajoituksesta ja toimeentulotuesta. Kyseinen suomalaisyritys on edelleen hakemassa lisää työlupia uusille uhreilleen.

 

– Jatkossa, jos hallitus ajaa eduskunnassa heikennykset lakeihin, ihmiskaupasta tehdään laillista liiketoimintaa ja Suomeen tuoduista ja täällä työtä ja toimeentuloa vaille jäävistä työntekijöistä harmaan talouden ihmisoikeudetonta riistaa koko EU-alueelle. Vastustan heikennyksiä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja muussa eduskuntakäsittelyssä.

 

– Telakoilta, rakennuksilta, Olkiluoto 3:sta on meillä riittävästi kokemusta työehtojen tallaamisesta ja kotimaisen työvoiman syrjinnästä. Tämän hallituksen aikana on lisäksi ajettu alas KRP ulkomaalaisen työvoiman tutkintayksikkö, karsittu työsuojelupiirien voimavaroja ja laiminlyöty ulkomaalaistyövoimaa välittävien vuokrayritysten verovalvonta. Nyt käsittelyssä olevat lakiesitykset jatkavat tällä tiellä: purkavat valvontaa ja avaavat portteja halpatyövoiman markkinoiden laajentamiselle