Vanhanen puhui syrjäytymisestä Joensuussa

Hyvät kuulijat,

Suurimmalla osalla suomalaisista menee nyt paremmin kuin ennen. Perheiden tulotaso ja ostovoima ovat kasvaneet viime vuosina ripeästi. Perheillä on enemmän valinnanmahdollisuuksia kuin koskaan aikaisemmin. Keskustajohtoinen hallituspolitiikka on luonut hyvinvointia koko Suomeen.

Emme tyydy tähän, vaan meidän on ponnisteltava enemmän, jotta kasvaneen vaurautemme hedelmät jakautuisivat tasaisemmin ja ihmisten mahdollisuudet päättää oman elämänsä suunnasta lisääntyisivät.

Suomalaisten usko omaan talouteensa on hieman heikentynyt. Olemme kuitenkin valmistautuneet haastavimpiinkin aikoihin. Hintojen nousua on pidettävä kurissa maltillisella työmarkkinapolitiikalla. Perheen liikkumavaraa taloudenpidossa voidaan lisätä myös veropolitiikalla. Ruokavero alenee ensi vuonna.

Hallituksen politiikka perustuu työn ja ahkeruuden edistämiseen. Suuri työteliäs enemmistö luo perustan Suomelle, joka pitää huolta heikoimmista. Palkansaajat, yrittäjät ja maatalousyrittäjät muodostavat suuren enemmistön. Me kokoamme yhteen kaikki ne tahot, jotka haluavat rakentaa tulevaisuutta, eivätkä katsoa taaksepäin. Suomi pärjää ainoastaan työtä tekemällä, työhön kannustamalla ja heikoista huolehtimalla.

Jokaisella suomalaisella on oltava mahdollisuus parantaa elämänlaatuaan omalla työllään. Tämä on mahdollista, jos kohennamme kansalaisten työmarkkinavalmiuksia ja luomme varmuutta työelämään. Tämä on mahdollista, jos meillä on kannustava ja riittävän turvan takaava sosiaalipolitiikka. Tämä on mahdollista, jos vahvistamme suomalaisten vahvuuksia työelämän taitekohdissa. Riippuvuus hyvinvointivaltiosta muuttuu näin mahdollisuudeksi pärjätä itse tai saada apua tarvittaessa.

Ennen rakennemuutoksen kohdatessa työstä siirryttiin kortistoon. Nyt ajattelu on että vanhasta työstä on voitava siirtyä joustavasti uuteen työhön. Politiikka on tehtävä tätä tukevaksi. Työmarkkinoiden on oltava tällöin joustavat ja yhteiskunnan tarjoaman turvan varma. Näillä periaatteilla on Keskustan johdolla käynnistetty perusteellinen sosiaaliturvajärjestelmän uudistus.

Keskustan politiikan perusteesit ovat: työssäkäynti lisää hyvinvointia, ahkeruus kannattaa aina ja jokaisen ansaitsemasi lisäeuron tulee kasvattaa tulojasi.

Suuri työteliäs enemmistö rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntamme. Veronmaksajan on koettava saavansa rahoilleen vastinetta: palveluita ja huolenpitoa tarvittaessa. Tämän yhtälön tulee toimia, jotta maamme voisi kehittyä ja suomalaiset perheet kokisivat arkensa turvalliseksi ja oikeudenmukaiseksi. Elämässä on oltava vapautta valita opiskelussa, asumisessa, lasten hoidossa ja muussa normaaleissa arjen tilanteissa. Valinnanvapauden lisäksi keskustalaiseen ajatteluun kuuluu vastuu. Meillä kaikilla työikäisillä ja -kuntoisilla ihmisillä on ensisijainen vastuu itsestämme ja elämästämme sekä läheisistämme.

Suuri työteliäs enemmistö ja rikkaimmat pärjäävät omin voimin. Kaikki eivät pärjää. Myös pienituloisille tulee luoda mahdollisuuksia työhön ja kohtuulliseen toimeentuloon. Yhteiskunnan tehtävänä on pitää huolta niistä, jotka eivät työhön kykene tai joiden elämäntilanne on muutoin vaikea. Tämä pitää yhteiskuntaa koossa.

Yhteiskunta ei saa kuitenkaan estää ihmisiä menestymästä. Omalla työllään on oikeus myös menestyä. Se pitää yhteiskuntaamme liikkeessä. Uskomme siihen, että Suomi menestyy tulevaisuudessa, kun koossapitävät voimat ja liikkeellä pitävät voimat ovat tasapainossa. Tämä erottaa meidät oikeistosta ja vasemmistosta.

Hyvät kuulijat,

EU:n määritelmän mukaan Suomessa elää suhteellisen köyhyysrajan alapuolella 650 000 ihmistä. Tämä on hieman yli 10 prosenttia väestöstä. Näiden ihmisten joukossa on hyvin erilaisia ihmisiä, erilaisia tarinoita, pettymyksiä ja haaveita: hyvää elettyä elämää ja elämänkokemusta.

Suurimmalla osalla heistä on mahdollisuus parantaa itse arkeaan, jos vain osaamme ja haluamme politiikallamme luoda sille mahdollisuuksia. Niistä, jotka eivät siihen itse kykene, me pidämme huolta.

Haluan, että me vaalimme Santeri Alkion köyhän asian puolustamisen ihannetta.

Haluan kertoa keitä ovat ne köyhyysrajan alla elävät suomalaiset.

Heitä ovat yli 100 000 työtöntä, 180 000 eläkeläistä, 87 000 opiskelijaa, 136 000 lapsiperheen jäsentä, 66 000 yksinhuoltajaperheen jäsentä, 87 000 lapsetonta pariskuntaa ja 42 000 muissa talouksissa elävää.

Edelleen meillä on joukko lapsia ja nuoria, joiden tulevaisuus ei näytä valoisalta. Meillä on joukko lapsia ja nuoria, jotka ovat joutuneet kokemaan paljon sellaista välinpitämättömyyttä ja pahaa, jota emme voi hyväksyä. Nämä lapset ja nuoret ovat suomalaisista eniten syrjäytymisuhan alla.

Lama löi polvilleen satoja tuhansia suomalaisia, joista moni joutui ulosoton piiriin. Kymmenet tuhannet yrittäjät ja takaajat ovat edelleen velkaloukussa. Viime vaalikaudella ponnistelujen jälkeen pystyimme helpottamaan heidän asemaansa ulosottovelkojen vanhentumissäännöksillä. Onko maksukyvyttömyyslainsäädäntömme vieläkin liian ankara epäonnistuneita yrittäjiä kohtaan? Epäämmekö heiltä uuden mahdollisuuden?

* * *

Mitä on keskustalainen yhteisvastuu? Miten varmistamme riittävän ja kannustavan toimeentulon kaikille? Miten suojelemme lapsia ja nuoria syrjäytymiseltä?

Keskustalainen yhteisvastuu ei ole jakojäännöksen jakamista niin kuin oikeistolla. Se ei myöskään ole niin ansiosidonnaista kuin vasemmistolla. Meille yhteisvastuu perustuu uskoon ihmiseen ja ihmisen arvokkuuteen itsessään. Meille jokaisen tarina on tärkeä. Yhdenkään lapsen elämänkaari ei saisi olla ennustettavissa tilastojen perusteella, jos hänen kodissaan on ongelmia. Yksinhuoltajuus ei saisi olla nopein tie pienituloisuuteen siten kuin se nykyisin on.

Tärkeimmät tavoitteemme sosiaaliturvan uudistamisessa ovat yhtenäisempi ja kannustavampi sosiaaliturva sekä takuueläke kaikille eläkkeensaajille.

Palkkatulon rinnalla tulee voida saada kannustavaa toimeentuloturvaa kaikissa tilanteissa ilman leimautumista. Oman työn tekemisen on oltava kannustaa kaikissa tilanteissa. Jos rappusten ensimmäinen askelma on korkeammalla kuin muut askelmat, on tilanne voitava korjata. Ensimmäinen rappusen palkkatyöhön tulee olla matalin kaikissa tilanteissa.

Takuueläke tarkoittaa sitä, että jokaisen tulee saada eläkettä vähintään 650 euroa kuukaudessa. Yksinasuvalle kansaneläkettä saavalle ihmiselle tämä tarkoittaisi 100 euron toimeentulon lisäystä. Keskusta haluaa takuueläkkeen pienituloisimmille eläkkeensaajille. Eläkkeellä pitää tulla toimeen. Se on pitkäaikainen turvan muoto. Vähimmäiseläketason nosto nykyrahassa 650 euroon ei aiheuttaisi juurikaan yhteensovitusongelmia nykyisen sosiaaliturvan kanssa. Se ei vaikuttaisi myöskään asumistukeen. Takuueläkkeen toteuttaminen maksaisi tällä tavalla arviolta 110 miljoonaa euroa. Siitä saisi välittömän helpotuksen toimeentuloonsa noin 110 000 ihmistä. Tämä takuueläke pitää toteuttaa vuoteen 2013 mennessä.-matti vanhanen

Tämä on juhlapuhetta ja näpertelyä.Puheet syrjäytymisen ehkäisemisestä tulevat taholta joka ei huoli syrjäytyneitä sosiaaliturvan uudistamiskomiteaan, joka puhuu kauniita sanoja heikompien auttamisesta ja siitä, miten ihmisen pitäisi itse voida auttaa itseään.

Itsenäisen elämän edellytys lienee se, että rahat riittävät perustarpeisiin.Pelastusarmeijan leipäjonoista ei juurikaan nousta tekemään huikeaa työuraa varsinkin kun työstä maksettava palkka on usein niin surkea että työssäkäyminen heikentää ihmisen toimeentuloa.Sanallakaan ei hyökätty todellisia ongelmia vastaan.Ei puhuttu roistoista jotka hyväksikäyttävät kaikkein heikoimpia, ei hännystelijöistä jotka politiikallaan tukevat järjestäytynyttä rikollisuutta esimerkiksi vähentämällä työsuojelutarkastajia, ei hyvinvointivaltion ideologisista purkajista, jotka suosivat vahvoja ja alistavat heikkoja, ei terveydenhuollon ja kuntien yleensä yhä pahenevasta kriisiytymisestä…

Tärppinä on jokin hatusta tempaistu takuueläke joka koskee todella harvoja niistä, jotka ovat pulassa juuri nyt.

Puhe ei sisältänyt mitään uutta.Se ei puuttunut ongelmien syihin , vaan etsi kosmeettisia ratkaisuja politiikanteon välineiksi.Puheet lasten syrjäymisen ehkäisemisestä samaan aikaan kun köyhyys on muuttumassa perinnölliseksi ja on muodostunut sukupolvi , joka on alusta alkaen vailla mahdollisuuksia, ovat härskiydessään vertaansa vailla.Ja ne, joilla vanhanen väittää menevän hyvin, ovat usein sinnittelijöitä, jotka oman terveytensä uhalla yrittävät pysyä kyydissä mukana.Heidänkään tulevaisuutensa ei häävi ole näillä näkymillä kun turvaverkkoa puretaan jatkuvasti eikä uskalleta muuttaa byrokratian rakenteita karsimalla turhia oksia sieltä missä niitä on.Kun kuntatalous ajetaan ahtaalle ja vaaditaan tekemään tulosta ilman että annettaisiin välineitä tuloksen tekemiseen, ollaan tilanteessa jossa kaikki ratkaisut ovat vain näennäisiä.

Keskustan kytkökset liikemiespiireihin (hyvin kapeisiin vieläpä) paistavat selvästi tämän lässytyksen läpi.Jotta keskusta olisi uskottava köyhyyden torjuja sen pitäisi ensimmäiseksi ottaa etäisyyttä oman edun tavoittelijoihin.Herrojen kanssa marjassa…

Ainoa järkevä esitys köyhyyden torjumiseksi on Vasemmistoliiton perustulomalli joka yksinkertaisuudessaan on nerokas.Kun verotettavan tulon alaraja nostetaan 10000 e/v ja kaikkia tuloja kohdellaan samanarvoisina, progressiiivisesti verotettuina ansioina, päästään vihdoinkin kohdistamaan voimavaroja sinne, missä nyt on suuri hätä:lapsiperheiden pahoinvointia voitaisiin torjua oikeanlaisella sosiaaliavulla, ihmisten terveyttä edistää kehittämällä julkista, käyttäjälle ilmaista terveydenhuoltoa, koulujen ongelmia poistaa riittävällä henkilökunnalla(opettajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, avustajat) ja monta muuta epäkohtaa poistaa tai lieventää.

Tämä kaikki edellyttäisi vain saalistuksen rajoittamista siellä, missä kohteena ovat vajaakykyiset ja usein vajaavaltaiset.Riittävä perustulo takaisi sen , etteivät kuntien rahat menisi saalistajien taskuun- nythän kunta joutuu maksamaan osan pienimmistä palkoista toimeentulotukena ja “työnantaja” kerää voitot.Kun jokaisen perustulo on taattu toimivat markkinat myös työelämässä ja aliarvostettu paskatyöluokka poistuu.

Mutta luuleeko joku että näin hyvää ratkaisua otettaisiin käyttöön?Ei toki, “yrittäjät” jotka näyttävät olevan Keskustankin takana, eivät milloinkaan hyväksyisi sitä, että joutuisivat itse maksamaan palkan työntekijöilleen.Siksi juhlapuheet vain jatkuvat ja ongelmat pahenevat.

matti vanhanen, suuri työteliäs enemmistö, jolle makeilet, ei ole mikään olemassaoleva ryhmä.Se on mielikuvituksesi tuotetta jos tarkoitat sillä niitä, joilla menee hyvin.Tunnen työttömissä, joita leimaat laiskoiksi termilläsi, monta pätevää ja ahkeraa miestä ja naista.He vain eivät kelpaa työnantajille-kuka mistäkin syystä.Minä en kelpaa siksi että olen kansalainen enkä alistu mielivaltaan.Juhlapuheissa tietenkin yksinkertaistetaan asioita ja kositaan äänestäjiä, mutta tällainen kelvottomien ihmisluokan synnyttäminen ja ylläpito ei ole kunniaksi.Hitler johti aikoinaan Saksaa leimaamalla juutalaiset ja muut vähemmistöt kelvottomiksi.Suomessakin on tänä päivänä sama leimausmentaliteetti, joka pahimmillaan voi muodostua joukkohysteriaksi.Keskiluokkaa on helppo johtaa-maata vaikeampi.

Jätä vastaus