Jyrki Yrttiaho eduskunnassa 17.6.2008

Subject: Kansanedustaja Yrttiahon täysistuntopuheenvuoro ti 17.6.

TIISTAINA 17. KESÄKUUTA 2008

Hallituksen esitys vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi
Ainoa käsittely

Jyrki Yrttiaho /vas: Arvoisa herra puhemies! Vaikka maassa työllisyys on
parantunut, perusturvan varassa kituuttavien määrä ei vähene. Koko ajan
ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiristä putoaa työttömiä perusturvan varaan.
Työttömän perusturva on ilman lapsikorotuksia noin 500 euroa kuukaudessa ja
ympärivuotisena tulona runsaat 6 000 euroa. Tästä perusturvasta työtön maksaa
vielä kunnallisveroa ja sairausvakuutusmaksua keskimäärin 18 prosenttia. Tänä
vuonna 140 kuntaa perii korotettua kunnallisveroa. Vain yksi kunta laski
veroäyriään. Jokainen voi yrittää ajatella, miten näin pienillä tuloilla voi
tulla toimeen.

Ministeri Katainen jätti täällä käydyssä debatissa vastaamatta kysymykseen,
miten kaikkein köyhimpien toimeentulosta huolehditaan, kun tiedetään, että
elintarvikkeiden hinnat nousevat kymmeniä prosentteja, energian kallistumisen
vaikutus levittäytyy kaikkialle, asuminen, vuokrat, kaikki kallistuvat.
Asumistuki laahaa kaukana kustannusten nousun perässä. Perusongelmana on, että
asumistuki ei ole miltään osin sidottu indeksiin tai asumiskustannusten
yleiseen kehitykseen. Perustulo, joka muodostuu työttömien perusturvasta,
asumistuesta ja toimeentulotuesta, on nyt jopa 150 euroa jäljessä vuoden 1990
tasosta.

Ministeri ja kokoomuspuolueen puheenjohtaja Jyrki Katainen herkisteli Tampereen
puoluekokouksessa ja puhui kokoomuksen arvopohjasta. Hän totesi, että päätökset
eivät saa olla vain asioiden hallinnointia. “Pitää nähdä ihmiset päätösten
takana. Täytyy tuntea”, sanoi Katainen, ja jatkoi: “Paras lääke laitostumista
vastaan on jatkuva kiertäminen toreilla, kauppakeskuksissa ja siellä, missä
ihmisiä on. Tämä auttaa pitämään herkkyyden kunnossa.” Kiertäminen auttaa,
sanoo Katainen. Kyllä täytyy tunnustaa, että hyvin ovat porvarit osanneet
kiertää köyhän asian ja sulkea korvansa ja silmänsä tämän yhteiskunnan
kasvavalta eriarvoistumiselta ja massamittaisen köyhyyden kasvulta. Tapaan
lähes joka viikko Turun seudun työttömien yhdistysten väkeä. Viesti on selvä ja
käsinkosketeltava. Laskuista on mahdotonta selviytyä, leipää ja elintarvikkeita
on pakko hakea leipäjonoista, katkeruus kasvaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää työmarkkinatukeen 4 euron
päiväkorotusta, siis tasokorotusta. Olemme vaatineet myös eläketulovähennyksen
laajentamista koskemaan myös työttömyysturvaa ja muita sosiaalietuuksia, muun
muassa sairausvakuutuksen päivärahoja ja lasten kotihoidon tukea jne.

Arvoisa herra puhemies! Täällä on kysytty, miten käyttää valtiontalouden
ylijäämä, maksaako valtionvelkaa vai investoida. Minulla on ehdotus:
investoidaan köyhyyden poistoon, investoidaan ahdingossa eläviin
lapsiperheisiin ja vanhuksiin.

Mutta vielä puheenjohtaja Kataisen linjapuheeseen. Hän totesi: “Herkkyyden
lisäksi tarvitaan vahva arvopohja. Arvot pitävät huolta siitä, että emme
ajelehdi tuuliajolla emmekä tee politiikkaa vain päiväkohtaisiin tarpeisiin, -
-”. Näin siis Katainen. Häntä ei kyllä sovi moittia, että hän tekisi
politiikkaa pienituloisten, työttömien ja eläkeläisten tarpeisiin. Se ei sovi
kokoomusporvarin arvopohjaan.

Arvoisa herra puhemies! Työttömien perusturvaa ei aiota korottaa, vaikka
työttömyysturvamenoissa on jo monet vuodet tehty mittavia säästöjä. Vuonna 2006
säästyi edellisvuoteen verrattuna 130 miljoonaa euroa. (Puhemies: 5 minuuttia
kulunut!) Viime vuonna säästö edelliseen vuoteen verrattuna oli jo 230
miljoonaa euroa. Samaan vähintäänkin päästään myös tänä vuonna.
Vasemmistoliiton esitys työmarkkinatuen tasokorotuksesta merkitsisi yhteensä 62
miljoonan euron lisäystä. Mitä se on summana, jos vertaamme sitä niihin
verohuojennuksiin, joita viime vuosina on suurituloisille jaettu?

Jätä vastaus