Kunnallistoimikunta 30.10 2008

Vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestö
Kannanotto
Vapaa julkaistavaksi heti
30.10.2008

Toriparkki uuden valtuuston päätettäväksi

Vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestö paheksuu toimintatapaa, jolla toriparkki tuotiin ympäristö- ja kaavoituslautakunnan käsiteltäväksi heti vaalien jälkeisellä viikolla, kun asian käsittelyä oli ensin pitkitetty ennen vaaleja. Tarkoituksena on selvästi  tuoda toriparkki vanhan valtuuston päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana.

Toriparkki nousi merkittäväksi aiheeksi lokakuussa pidetyissä kuntavaaleissa. Vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestö katsoo, että vaaleilla on oltava merkitys ja  vaatii kuntademokratian toteuttamista Turussa. Vanhan valtuuston tulee hoitaa nyt vaalien jälkeen enää ns. juoksevat asiat ja jättää merkittävistä asioista päättäminen uudelle valtuustolle. Kuntademokratian toteutumiseksi toriparkki tulee tuoda uuden valtuuston päätettäväksi.

Vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestön kanta toriparkkiin on kielteinen.

Jätä vastaus