Maan Tapa

Maailma jossa elämme on kaaoksessa. Euroopassa olemme huolissamme elintasostamme ja kynsin hampain yritämme pitää sitä yllä kilpailemalla yhä tehokkaammin, tuottamalla yhä pienemmin kustannuksin yhä isomman määrän tavaraa, tuomalla bisneksen piiriin yhä uusia tuotteita-sellaisia, jotka ennen kuuluivat veronmaksajille vastikkeena veroista jotka he olivat maksaneet tekemästään työstä.Hyvinvointi kasvoi näiden yhdessä ylläpidettyjen palvelujen avulla ja köyhimmälläkin lapsella ja vanhuksella oli turvanaan yhteiskunta. Vähän heikommillakin oli työpaikka näissä valtion yrityksissä ja he kokivat itsensä kunniallisiksi ja tarpeellisiksi.

Äärikapitalismi ei heitä tarvitse koska heitä ei voi piiskata olemaan yhä tehokkaampia ja sitoutumaan tämän hirviön tavoitteisiin.

Jokaisen asiat olivat paremmin ennen kuin bisnesajattelun syöpä levisi myös entisiin hyvinvointimaihin . Alettiin yksityistää julkisia palveluja.Yhdessä omistamiamme valtionyhtiöitä alettiin myydä polkuhintaan pääomasijoittajille eikä kansalainen omistuksensa menettäessään saanut korvaukseksi mitään tai hyvin vähän. Venäjällä sentään jaettiin “vouchereita” , yksityistämiskuponkeja, joilla valtionyhtiöiden entiset omistajat saattoivat periaatteessa tehdä mitä halusivat.Käytännössä nämä alimitoitetut korvaukset moni joutui myymään halvalla ja voiton korjasi keinottelija jolla oli rahaa ja suhteita pankkipiireihin.Vähäinen korvaus oli hetkessä syöty, eikä yhtiön entisellä omistajalla ollut varaa edes ostaa yhtiön tuotteita enää-kapitalisti kun oli nostanut hintoja määräävän markkina-aseman saatuaan.

Äärikapitalismi tarkoittaa suurten pääomien suosimista.Se on periaatteena kaikkialla. Tuotteella on hinta 100, mutta ” sulle” se on vain 70. Joillekin hinta on 0 ja joillekin 1000.Tuotteen arvo on 5, mutta koska  kilpailu on tehokkaasti estetty voidaan sille määrätä korkeampi arvo.

Äärikapitalismi suosii kartelleja.Kaukana ollaan niistä ajoista, jolloin esim USA:ssa vallitsi markkinatalous trustien vastaisine lakeineen.Oikeudenkäynnit voittaa se, jolla on varaa palkata parhaat lakimiehet- ei välttämättä se jonka oikeuksia poljetaan. Suuria yrityksiä ja virastoja vastaan on kansalaisen lähes mahdotonta pullikoida. Näille on annettu verotusoikeus ja suurelta osin myös verovapaus. Yhteiskunta on hyvää vauhtia kiitämässä kohti feodalismia- verovapaitten rälssiherrojen orjayhteiskuntaa.

Kapitalismin kehittymistä äärimmäiseen muotoonsa on ollut kiehtovaa seurata , vaikka koko ajan on toivonut ettei sitä nyt sentään Suomeen tule. Mutta nykyisin Toivo elää enää Kokoomuksen sloganeissa; sitä ei ole työläisillä ,pienyrittäjillä - ei maataloustuilla sitoutetuilla torppareilla-ei lapsilla, vanhuksilla, vammaisilla-ei kylähulluilla. Vain vallassaolevalla eliitillä, Maan Tapa-järjestöllä, sitä on.

Mutta vaikka he ovat jakavinaan tätä Toivoa, ei monikaan enää usko että heidän hallussaan sitä olisi. He vain sanovat niin ja uskolliset alamaiset hierarkisilla  nuolentaportailla ovat uskovinaan että keisarilla on vaatteet, vaikka ne on jo riisuttu lautakasojen alle. Ajatuksena on, että luja usko vääryyteen on yhtä pelastavaa kuin protestanttinen etiikka konsanaan.

Elääkseen Toivo tarvitsee Uskoa, mutta Usko on lähtenyt haaveiden kaukomaille ja Toivo menee pian perässä.Minne? Ehkä Etelä-Amerikkaan, jossa  pienet esimurrosikäiset lapset sairastavat kivipölykeuhkoa koska elääkseen heidän on tehtävä kaivostyötä ilman suojaimia.Äärikapitalismi kiristää näitä ihmisiä saadakseen halpaa työvoimaa eliitin elintason ylläpitämiseksi.

Katsoin dokumentin näistä kaivoslapsista. Heidän vanhempansa ovat usein jo kuolleet kaivoksissa saamiinsa peruuttamattomiin  vammoihin, kuten keuhkoahtaumatautiin. Kohtalotovereita ovat myös ne, jotka Mafia laivaa teollisuusmaihin. Sillä on sopimus paikallisen eliitin kanssa halvan työvoiman järjestämisestä. Suomessa sopimuskumppanin nimi on Maan Tapa.

Näillä ajatuksilla aloitan tänään kampanjani kohti Suomen eduskuntaa. Tie on pitkä ja kivinen, mutta ellen edes yrittäisi  päästä ehdokkaaksi pettäisin kaikki ne , jotka laillani uskovat, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä.Säätelemällä ahneuttamme on meillä vielä toivoa, pientä toivoa pienille ihmisille.

Olen käytettävissänne.

Jätä vastaus