Halpatyövoimaa ajetaan voimalla Suomeen!

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jyrki Yrttiaho

 

 

 

Kansanedustaja Jyrki Yrttiaho (vas.):

ULKOMAALAISLAIN MUUTOKSET AVAAVAT PORTTEJA HALPATYÖVOIMAN MARKKINOIDEN LAAJENTAMISELLE

 

 

– Hallitus on antanut eduskuntaan lakiesityksen ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisterilain muuttamisesta. Oleelliset muutokset nykyiseen merkitsevät EU-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden oleskelulupajärjestelmän väljentämistä ja valvonnan purkamista. Todellisuudessa lakiesitykset avaavat portteja halpatyövoiman markkinoiden laajentamiselle, arvioi kansanedustaja Jyrki Yrttiaho, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen.

 

– Esityksen mukaan työntekijän ensimmäinen oleskelu- ja työlupa voidaan jatkossa myöntää heti 5 vuodeksi. Miten lupaa myönnettäessä voidaan varmistua, että oleskeluluvan peruste eli ansiotyö säilyy 5 vuoden ajan? Miten ylipäätään voidaan valvoa, onko työsuhdetta todellisuudessa syntynyt, tai onko se päätetty koeajan perusteella jo muutaman päivän tai viikon kuluttua? Hallituksen esitys merkitsee 5 vuoden oleskelulupaa ilman takeita maahanmuuttajan työpaikasta ja hänen perheensä elatuksesta. Kunnat on kuitenkin sidottu myöntämään toimeentulotukea niin kauan kuin myönnetty oleskelulupa on voimassa, kysyy kansanedustaja Yrttiaho.

 

– Nykyisin työlupa myönnetään vuodeksi ja sen jälkeen jatkolupa myönnetään, jos sopimusten mukaisia työehtoja on noudatettu: palkat, verot, sivukulut, vakuutukset hoidettu ja työntekijän toimeentuloedellytykset turvattu. Todellisuudessa nykyinenkin ulkomaisen työvoiman työehtojen valvonta ontuu ja vuotaa tolkuttomasti harmaan talouden hyväksi, Yrttiaho muistuttaa.

 

– Lakimuutoksissa esitetään myös työvoiman saatavuusharkinnan poistamista. Jatkossa työ- ja oleskelulupia myöntävä viranomainen ei enää selvittäisi, onko ammattialalla kotimaista työttömyyttä. Saatavuusharkinnan poistaminen on järjetön hanke, kun Suomessa on massatyöttömyys kasvaa lähes kaikilla aloilla ja edessä on vuosien pitkäaikaistyöttömyys. Maassa on nyt yli 300.000 työtöntä ja 100.000 lomautettua. Ministerit Thors, Pekkarinen, Sinnemäki ja Katainen - kertokaa, miten he ”voisivat jatkaa työuraansa” ja miten heidän tulisi varautua ”suureen työvoimapulaan”.

 

– Hallituksen esityksessä työ- ja oleskeluluvan vireillepano halutaan siirtää työnantajalta maahan pyrkivälle työntekijälle. Näin halutaan vapauttaa yritys todellisesta työehtojen ennakkovalvonnalta ja korvata se työnantajan antamalla vakuutuksella, että lakien ja sopimusten mukaiset työehdot täyttyvät.

 

– Suurimmista kaupungeista on jo esimerkkejä nykyisenkin yksivuotisen työlupakäytännön hampaattoman ennakkovalvonnan tuomista lieveilmiöistä ja väärinkäytöksistä kuten lumetyön järjestämisestä. Esimerkkinä olkoon suomalaisen yrityksen viime vuonna Helsinkiin maahantuoma siivoustyöntekijöiden suurehko ryhmä, jolle kokoaikaisen siivoustyön sijasta tarjottiin osa-aikatyötä ja osa irtisanottiin koeajalla. Ryhmän jäsenet olivat maksaneet lähtömaassaan suurehkoja välityspalkkioita työpaikastaan ja velkaantuneet Suomessa ollessaan. Kaupunki joutui vastaamaan ryhmän hätämajoituksesta ja toimeentulotuesta. Kyseinen suomalaisyritys on edelleen hakemassa lisää työlupia uusille uhreilleen.

 

– Jatkossa, jos hallitus ajaa eduskunnassa heikennykset lakeihin, ihmiskaupasta tehdään laillista liiketoimintaa ja Suomeen tuoduista ja täällä työtä ja toimeentuloa vaille jäävistä työntekijöistä harmaan talouden ihmisoikeudetonta riistaa koko EU-alueelle. Vastustan heikennyksiä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja muussa eduskuntakäsittelyssä.

 

– Telakoilta, rakennuksilta, Olkiluoto 3:sta on meillä riittävästi kokemusta työehtojen tallaamisesta ja kotimaisen työvoiman syrjinnästä. Tämän hallituksen aikana on lisäksi ajettu alas KRP ulkomaalaisen työvoiman tutkintayksikkö, karsittu työsuojelupiirien voimavaroja ja laiminlyöty ulkomaalaistyövoimaa välittävien vuokrayritysten verovalvonta. Nyt käsittelyssä olevat lakiesitykset jatkavat tällä tiellä: purkavat valvontaa ja avaavat portteja halpatyövoiman markkinoiden laajentamiselle

Jätä vastaus