Euroopan lakattava juoksemasta virvatulien perässä

Talouspiispa Jorma Ollila on availlut arkkuaan, sanallista ja ei-ainakaan-enää salallista.Piispa on huolissaan Euroopan Unionin kilpailukyvystä Kiinan ja Yhdysvaltojen perässäjuoksijana ja hänen mukaansa EU:n tulevaisuus on synkkä (YLE 26.3 2010).Nämä maailman talousveturit, joista toinen on hikipajojen epädemokraattinen orjayhteiskunta ja toinen suurin velallinen maailmanhistoriassa ovat siis Ollilan ihanneyhteiskuntia.Niiden “loistoa” tulisi meidänkin tavoitella, on Ollilan viestin sisältönä.

J.O.:n lausunnoista kuvastuu koko maailman ongelma.Globalisaatio perustuu uusliberalismiin joka on kapitalismin äärimmäinen muoto.Se perustuu liberalistiseen talousteoriaan jonka englantilainen Adam Smith kehitti 1700-luvulla seurattuaan markkinoiden toimintaa torilla ja ihastuttuaan kysynnän ja tarjonnan lain toimivuuteen hinnanmuodostuksessa.Toeikauppa näyttäytyi hänelle reiluna vaihdantatapana, siinä näytti toteutuvan kaupankäynnin kultainen sääntö joka myöhemmin on muotoiltu transaktioksi jossa kaikki osapuolet kokevat voittavansa.Adam laajensi näkemäänsä koskemaan koko yhteiskuntaa sen kaikissa jo silloin monimutkaisissa toiminnoissa: Yksinkertaisuudesta tuli hyve ja kaiken taloudellisen toiminnan piti näkemyksen mukaan johtaa yhä suurempaan onnellisuuteen yhä suuremmalle joukolle.

Kapitalismi kehittyi ( kuin syöpä? ) voimistuvan teollistumisen ja tavaratuotannon myötä.Se etsi alusta alkaen yhä uusia alueita vaihdannan piiriin ja imperialismina se otti myös yhä uusia alueita, usein väkivalloin, toimintansa piiriin.Kulttuurit saivat luvan kadota rahatalouden tullessa tilalle-kulttuuriarvot kun eivät kapitalismia juuri hetkauta voitontavoittelun rinnalla. Kohdatessaan vastustusta tämä etenevä voima ei häikäillyt voimakeinoja-”villit” kulttuurit oli “sivistettävä” ja siinä ikään kuin oheishyödykkeenä villien arvotavarat vaihtoivat omistajaa. Ihmisiä ostettiin lasihelmillä Afrikasta ja heitä rahdattiin uudelle mantereelle orjiksi, heidän raaka-ainevaransa otettiin kapitalistien käyttöön kaikkialla minne kapitalismi vain levisikin.

Kapitalismin olennainen piirre on pyrkimys tuotantokulujen minimoimiseen ja voiton maksimointiin.Tämä tapahtuu poliittisesti ylläpitämällä eriarvoisuutta jonka Marx näki luokkayhteiskuntana. Työväki alkoikin järjestäytyä kapitalismia vastaan ja onnistui valtavin ponnistuksin nostamaan arvoaan, työn hintaa, sekä poliittiseti luomaan yhteiskunnallisia elementtejä, kuten eläkejärjestelmä, työaikalait, peruskoulu ym. ym. Nämä asiat ulosmitattiin pääomanomistajilta-niitä ei kukaan antanut vapaaehtoisesti.

Kehittyessään kapitalismi etsii siis aina uusia alueita kaupankäynnille, luo uusia tarpeita kuluttajille markkinoinnilla ja pyrkki jatkuvaan kasvuun koska kasvu on minkä tahansa ilmiön elinehto.Kun kehittyneissä maissa alkaa jo olla pulaa myytävästä tavarasta jolla olisi markkinoita tai jolle edes voitaisiin luoda markkinoita, on kapitalismi alkanut kehittyä äärikapitalismiksi.Pääomia tuetaan kaikin keinoin valtiovallan toimesta, työn hintaa pyritään alentamaan ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaventamaan lainsäädännöllä jota uusliberalismia tukevissa parlamenteissa runnotaan voimalla läpi, usein häikäilemättömästi. Julkinen talous, joka on työväestön luoma turvaverkosto kaikille ihmisille, on kapitalismin jatkuvien hyökkäysten kohteena kaikkialla. Yhä uusia julkisen talouden osia yksityistetään eli niitä koskeva päätöksenteko siirretään yhtiöihin joiden ainoa vastuu on Björn Wahlroosin mukaan tuottaa omistajilleen voittoa.Hurskastellen väitetään tämän tuottavan hyvinvointia kaikille, vaikka todellisuus on toinen leipäjonoineen ja työväestön kurjistumisineen joka on selkeästi nähtävissä myös tilastojen valossa. Peruspalvelujen muuttuminen voitontavoittelun kohteeksi merkitsee niiden muuttumista tavoittamattomiksi niille joilla ei ole kevyesti verotettuja pääomatuloja. Työväestön vaivalla rakentama hyvinvointi on ulosmitattu harvojen iloksi.

On kysytty voiko tätä tuhoisaa kehitystä vastustaa? Ahtaajien työtaistelut ovat eräs merkki siitä että yritystä ainakin on. Poliittisesti vasemmisto on paitsiossa ja pääomanomistajien hallitsema tiedonvälitys syytää jatkuvia herjauksia niiden niskaan jotka haluavat hyvinvointia kaikille.Tiedonvälityksen monopoli on syntynyt pääomien kasautuessa ja lainsäädännön tuella on uutiskynnyksen ylittäminen tehty vaikeaksi muille kuin niille joilla on rahaa mainontaan. Tästä kertovat myös vaalitulokset-eduskunnassa istuu monia linja-autojen kyljistä ja lehtien mainoksista tuttuja naamoja.Monia näistä myös tutkitaan siksi, että he ovat hankkineet mainosbudjettinsa epäilyttävillä tavoilla liike-elämältä.

Tiedonvälityksen monopoli luo usein absurdeja tilanteita. Kun elinkeinoelämä käyttää laillista työtaistelumuotoa, työsulkua, kuten paperiteollisuus joitakin vuosia sitten. ei media syytä elinkeinoelämää maan vientitulojen estämisestä, mutta kun pienipalkkaiset ahtaajat lakkoilevat laillisesti turvatakseen työsuhteensa ja vastustaakseen kapitalismin pyrkimystä alentaa työvoimakustannuksia aina orjatyöhön asti, nousee kauhea meteli ja syntyy rikkuriliike puolustamaan kapitalismia. Rikkurit eivät ilmiselvästi näe asioiden taustoja ja jos he ovat palkallaan eläviä työläisiä tai työttömiä kuten rikkuriporukan nokkamies Aki Kakko, he ampuvat itseään jalkaan. Kakko tosin kapona saa varmasti palkintonsa pääomalta…

Euroopan tie ei oe etiä loistoa Kiinan tai Yhdysvaltojen paritanssista jossa toinen on velallinen ja toinen velkoja.Euroopan tie on oltava sivistyneen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentaminen.Eriarvoistuminen on katkaistava säätämällä minimipalkka 10 euroa tunnissa, nostamalla alimpia tuloja ja verottamalla myös pääomanomistajia. Tätä vaatii vasemmisto ja vasemmiston kärjessä Vasemmistoliitto. Virvatulien perässä juokseva äärikapitalismi on saatava aisoihin, sanoivat sitten talouspastorit ja -piispat mitä tahansa.

Tags: , , , , , , , , , ,

Jätä vastaus