Turun Seudun Työttömät R.Y:n, TST:n

avoimessa torstaikokouksessa 24.4 kertoi puheenjohtaja Olavi Nummela että Turun kaupungin avustuksista asetettu toimikunta oli julkaissut esityksensä.Siinä TST ry:n vuokratukea leikattaisiin siten, että kun nyt saamme 90% vuokrasta anteeksi tulisi jatkosssa tämä alennus olemaan vain 50%.

Nummelan mukaan tämä merkitsee rahallisesti kauheaa lovea yhdistyksen käytettävissä oleviin voimavaroihin ja johtaisi raskaisiin leikkauksiin jäsentoiminnassa ja meille hyvin tarpeellisten tilojen luovuttamista pois-ehkä tyhjilleen jättämistä.

Avustustoimikunta on katsonut asiassa vain yhtä puolta- se on laskenut yksi ynnä yksi ja saanut tulokseksi kaksi.Kuitenkin lapsikin tietää, että jos yksi ja yksi lasketaan yhteen on saadun summan vaikutus riippuvainen siitä miten tuo summa luo uusia summia, esimerkiksi luomalla hyvinvointia ja sosiaalista terveyttä kun toisessa vaakakupissa on pahoinvointi , yksinäisyys ja sairauden lisääntyminen joka puolestaan syö kaupungin voimavaroja terveyden- ja sosiaalihuollon puolella.

Apulaiskaupunginjohtaja Virtanen sanoi 22.4 alustuksessaan Manillassa, että kaupungin päätöksentekoa ohjaavat yksinomaan taloudelliset seikat ja että yhteiskunnalliset vaikutukset jätetään arvioimatta päätöksiä tehtäessä.Tämä, katastrofikapitalismiksi ristitty toimintatapa on syönyt Turun kaupungilta jo miljoonia euroja pakotettujen leikkausten muodossa.Se on näennäissäästämistä jolla saadaan jokin tilikirjan kohta näyttämään hyvältä hetkellisesti kunnes tili- ja vastuuvapaus on myönnetty.Venäläisillä on sana joka kuvaa tällaista toimintaa:tuhtaa.Kun vankileireillä oli asetettu työnormit ne täytettiin esimerkiksi siten, että haettiin varastosta aiemmin hakattuja halkoja ja näytettiin ne kirjurille muka päivän työn tuloksena, vaikkei olisi tehty mitään :) (Lähde:Unto Parvilahti;Berijan Tarhat).Turussa tällaista “tuhtaa”ta on ollut lama-ajoista lähtien, se on jäänyt päälle.Elämme siis melkoisessa tarhassa mekin…

Ehdotan ja suorastaan vaadin että tällainen kaupungin ja sen kansalaisten etuja loukkaava tuhtaaminen lopetetaan kokonaan ja heti.TST on ehkä halvin mahdollinen tapa pitää yllä pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytyneiden osallisuutta yhteiskuntaan.Työttömien omaehtoinen toiminta ja se innostus joka yhdistyksessä vallitsee on otettava huomioon kun päätetään vuokratuesta ja muista avustuksista.Vai haluaako Turku olla kuin katutappelija , joka potkii vielä maassa makaavaakin?

Turun on myös tehtävä päätös siitä, että sosiaalikeskus laskiessaan toimeentulotukea ei ota huomioon tulona lapsilisiä, jotka ovat valtiovallan lapsille myöntämiä elintärkeitä tukia, kuten ei myöskään verottomia ylläpitokorvauksia toimenpiteessä olevilta työttömiltä työnhakijoilta.Kaupungin pitäisi myös huolehtia siitä että kaikkia kansalaisia kohdellaan kunnioittavasti.Näin ei tapahdu useinkaan tänä päivänä köyhimpien kohdalla.

Näillä toimenpiteillä on kiire.

Jätä vastaus