Vappupuheita 2009

Kansanedustaja Jyrki Yrttiahon (vas) vappupuhe Turussa

Hyvää Vappua Toverit!

Te nuoret ja vapun veteraanit! Te naiset ja miehet! Hyvää vappua!

Pienestä pojasta lähtien minua on vappuna sykähdyttänyt tietoisuus siitä, että
tänään, tänä samana päivänä kaikkialla maailmassa työkansa kokoontuu yhteen
vappumarsseille, mielenosoituksiin, punaisten lippujen ja yhteisten
vaatimustunnusten alle. Tänään marssimme Turussa, Helsingissä, Kittilässä,
Berliinissä, Pariisissa, Pietarissa, Caracasissa, Intian Keralassa - kaikkialla.

Toverit!

Erityisen innostuneena olen lukenut viime päivien mielenosoitusvalmisteluista
Ranskassa. Ranskan kahdeksan merkittävintä ammattiliittoa antavat tänään
yhteisen voimannäyttönsä. Eurooppalainen ammattiyhdistysliike seuraa perässä.
Toukokuun puolivälissä tempaistaan kaikissa pääkaupungeissa lamaa ja
työpaikkojen alasajoa vastaan, työllisyyden puolesta, keinottelukapitalismia ja
uusliberalismin rikollista politiikkaa vastaan.

Tänä vappuna olemme todistamassa kapitalismin pahinta kriisiä, jota verrataan
1929 romahduksesta käynnistyneeseen maailmanlamaan. 20 vuotta jatkunut
uusliberalismin velkavetoinen kultakausi on nyt päättynyt. Kapitalismi on
heikkouden ja pysähtyneisyyden tilassa. Nyt huudetaan apuun valtiota,
politiikkaa ja yhteiskuntaa, kun vielä vuosi sitten valtion ja politiikan
ainoana tehtävänä oli pitää huoli kilpailun ja keinottelun vapaudesta.
Valtiovaltaa huudetaan apuun kansallistamaan yksityiset velat. Miljoonat
työpaikat ovat oivallinen kiristyksen välinen. Valtion ja veronmaksajien
velkarahalla kuitataan miljardien velat ja vieläpä turvataan omistajille
kohtuulliset tuotot.

Toverit!

Kapitalismi on synnyttänyt tämän kriisin. Uusliberalismin oppi huumasi
valtaeliitin, huume maistui poliittiselle eliitille, koska se myös sai osansa
tuosta velkavetoisesta vauraudesta. Poliittinen eliitti oikealta vasemmalle,
aina sosiaalidemokraatteihin asti on ollut valmis ajamaan uusliberalismin
opinkappaleita: alhaisen verotuksen politiikkaa, kannustavaa sosiaaliturvaa
kaiken menettämisen uhalla, joustavia, turvattomia pätkätyösuhteita, julkisen
sektorin kaventamista ja laajaa palvelujen ja omistuksen yksityistämistä. Raha
on paennut ihmisten sosiaalisesta turvallisuudesta.

Me vasemmalla irtisanoudumme politiikasta, jolla keinottelijoiden velka pannaan
maksuun kansalaisilla, tavallisilla työntekijöillä, kaupunkien ja kuntien
asukkailla. Irtisanoudumme säästöohjelmista, joiden kova poliittinen ydin on
juuri tämä.

Vanhasen-Kataisen porvarihallitus lykkää tietoisesti kuntien valtionosuuksien
lisäämistä ajaakseen kuntia leikkauslistojen laadintaan, palvelujen
näköalattomaan näivettämiseen, karsintaan, keskittämiseen ja yksityistämiseen.
Tässä leikissä vasemmisto ei voi olla mukana. Nyt on kuntakapinan aika.

Kriisiä ei voi maksattaa tavallisilla ihmisillä, niillä, jotka sen syntymiseen
ovat kaikkein vähiten syyllisiä. Tarvitaan maahan ja kuntiin uusi politiikka ja
uudet tekijät. Radikaali vasemmisto ja radikaali ammattiyhdistysliike ovat
kautta Euroopan nousemassa eliitin politiikkaa vastaan. Viestimme poliittiselle
eliitille on: Me emme maksa! Kriisi on teidän! Me varaudumme taistelemaan
vanhusten hoivan puolesta, lapsiperheiden toimeentulon ja sosiaaliturvan
puolesta, koulujen, kirjastojen lakkautuksia, terveysasemien sulkemisia ja
yksityistämisiä vastaan. Tästä Turun kunnalliset joukkokampailut ovat
erinomaisia esimerkkejä, joilla on ollut jo nyt valtakunnallista kantavuutta.

Toverit!

Mediassa elää vahva usko, että Suomi selviää finanssikriisistä kuin koira
veräjästä. Näin meille uskotellaan. Todellisuus on kuitenkin aivan toisenlainen.
Suomen teollisuustuotannosta on pysähtynyt jo kolmannes ja jokainen viikko tuo
uutisia laajenevista lomautuksista.

Vain turvallisen työpaikan säilyttävä voi uskoa satua Suomen
finanssivahvuuksista. Suomalainen työläinen tietää todellisuuden sen omissa
nahoissaan, omassa elämässään. Vuodenvaihteen jälkeen lomautettujen ja
työttömien määrä on noussut lähes 120 000. Työttömyysturvaa jonottavat
kymmenettuhannet työttömät. Kuntien toimeentulotuki on ruuhkautunut viime
1990-luvun laman tapaan.

On anteeksiantamatonta välinpitämättömyyttä, että työttömät joutuvat odottamaan
perustoimeentuloaan, päivärahojaan jopa 3,5 - 4 kuukautta. Olen saanut satoja
yhteydenottoja. Hätä perheissä on todellinen. Laskut ja velkojat eivät odota ja
monilla myös läheisten mahdollisuudet avustaa on käytetty loppuun. Kyllä tämä,
hyvät toverit, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön ja valitettavasti myös
ammattiyhdistysliikkeen johtajien irtaantumisesta arjesta. Talouskriisin ja
laman seurauksiin varautuminen on ollut ala-arvoista. Sosiaalitupo,
työeläkemaksujen korotukset ja työnantajien vapauttaminen yli miljardin
kansaneläkemaksuista syntyi kädenkäänteessä, mutta työttömyysturvan jonoja ei
kyetä purkamaan!

Miten lama ja massatyöttömyys voivat tulla yllätyksenä, kun käänne
työttömyyslukujen kasvuun tapahtui jo viime syyskuussa ja rakentaminen hiljeni
jo selvästi kesäkuukausina. Viestit vientiteollisuudesta mm. metallissa olivat
synkkiä elo-syyskuussa.

Olen vaatinut sosiaali- ja terveysministeriöltä ja ministeriltä toimenpiteitä
työttömyysturvan järkyttävien jonojen purkamiseksi ja työttömyysturvan
hakumenettelyn yksinkertaistamiseksi. Oleellista olisi poistaa työttömyysturvan
käsittelyä hidastavat lomien ym. jaksotukset ja omavastuuajat.  Samalla
poistuisi työttömyysturvan eriarvoisuutta aiheuttaneet heikennykset, joista
ovat vuosia kärsineet lähes kaikki rakennustyöläiset ja myös muiden alojen
projekti- ja pätkätyöläiset. Tarvitaan myös tehokkaita sanktioita työnantajia
kohtaan, jotta työnantajat hoitavat huolellisesti työttömyysturvaan liittyvät
velvoitteensa.

Hyvät Toverit!

Turun seudulle teollisuus ja rakentaminen ovat elinehto. Telakkateollisuudessa
tarvitaan valtion voimakasta väliintuloa uusien tilausten saamiseksi. Olen
tiukannut elinkeinoministeri Mauri Pekkariselta valtion toimia mm. jäänmurtaja
- ja yhteysalustilausten aikaistamiseksi. Valtion takuut rakenteilla olevien
risteilijöiden osalta ovat siirtäneet riskin täydellisesti Suomen valtiolle.
Amerikkalainen tilaajavarustamo huojuu raskaan velkataakan alla ja uusia
risteilijöitä sillä on tilauksessa vielä kuusi, kaksi niistä Turun telakalta.
Valtio eli kaikki veronmaksajat kantavat reaalitaloudessa riskit ja riskien
seuraukset. Telakkateollisuuden tulevaisuudesta on kannettava vastuu -
kysymyksessä on yli 20 000 työpaikkaa ja vuosikymmenien kuluessa rakennettu
arvokas osaamiskeskittymä.

Monet valtion yhtiöt mm. Fortum ja Neste Oil ovat erinomaisessa kunnossa.
Riskisijoituksiin on riittänyt rahaa miljardisijoituksiin maailman merille ja
Uralille. Fortum on sitoutunut uralilaiseen sähköyhtiöön 4,5 miljardilla
eurolla. Varsinais-Suomen kannalta olisi oikeaa ja todellista kansallista
elvytystä saattaa liikkeelle Neste Oilin ja Gasumin Naantalin jalostamon
laajennus, biodieselvoimalan ja kahden maakaasuvoimalan rakennustyöt sekä
maakaasuputken vetäminen Varsinais-Suomeen ja Turun seudulle. Tähän suur-
investointiin riittäisi sentään 800 miljoonaa. Nämä hankkeet loisivat uskoa
tulevaisuuteen.

Hyvät Toverit!

Vasemmistoliitto valmistautuu kesäkuun 7. pidettäviin Euroopan parlamentin
vaaleihin. Kuten aina voimakkaan vaalityön ja EU-kriittisten voimien laajan
jalkautumisen avulla saatamme gallupit häpeään. Radikaali vasemmisto on
Euroopassa ja Suomessa edelleenkin ainoa luotettava, asiantunteva ja
vaihtoehtoja tarjoavat EU-kriittinen voima. Pitkäaikainen parlamentaarikko Esko
Seppänen jättää suuret saappaat, mutta erinomaisen poliittisen pohjan ja oikean
vasemmistolaisen viiteryhmän. Olemme jatkossakin osa radikaalin vasemmiston
eurooppalaista taistelua.

Vasemmistoliitto jatkaa itsenäisenä puolueena. Me olemme suomen vanhan
työväenpuolueen maineikkaan Forssan ohjelman lipunkantajia. Me olemme
sosialistisen, kommunistisen ja kansandemokraattisen työväenliikkeen ylpeitä
perilisiä.

Me emme suostu olemaan vain puuttuvia prosentteja SDP:n lyhytnäköisessä
hallitustaktikoinnissa, uusliberalismin ryvettämien sosialidemokraattien
pyrkiessä suurimmaksi puolueeksi. Sellaista apua emme anna. Mutta apua annamme
yhteisessä taistelussa, ankkuroitumisessa Suomen työtätekevien, eläkeläisten,
työttömien, opiskelijoiden ja lapsiperheiden etuihin.

Hyvät Toverit!

Jos kysytte mitä on tehtävä? Vastaan: nyt on nostettava taistelu
työttömyysturvan ja eläkkeiden heikennyksiä vastaan, nyt on noustava
vastarintaan terveys-, hoiva- ja koulupalvelujen karsintaa vastaan kunnissa,
nyt on rakennettava kestävää ilmasto ja energiapolitiikkaa. Emme lukitse
itseämme ydinvoiman ja yhtiövallan etuihin. Suomen niukat pääomaresurssit on
käytettävä tehokkaasti uusiutuvia energialähteitä hyödyntävään teknologiaan,
energian käytön tehostamiseen ja hajautettuun tuotantoon. Siellä syntyvät
tulevaisuuden työpaikat.

Mutta mitä on tehtävä? Hyvät toverit, ei pidä tyytyä tyhjänpäiväisyyksiin, jos
meillä on voimia vaativiin tehtäviin. Vasemmistoliiton on nostettava joka ainoa
viikko ajankohtaisia ja ihmisten arkipäivään liittyviä poliittisia aloitteita
ja toteutettava valtakunnallisesti näkyviä poliittisia kampanjoita. Olen
todennut, että jo pelkästään eduskuntaryhmän 17 edustajaa, 17 avustajaa ja
ryhmän kanslia ovat yhteensä 40 hyvin palkattua kokopäivätyöntekijää. Miten on
mahdollista, että jokin turkulainen 40 hengen yritys vie tuotteita 10 - 20
maailman maahan, mutta me emme saa sanomaamme tunnetuksi edes lähimmissä
kaupungeissa.

Toverit! Tarvitaan uudenlainen ote. Ei haparoivaa unelmointia eikä
uneliaisuutta. Vasemmistoliitosta on tehtävä toiminnan ja taistelun puolue.

Eläköön radikaali vasemmisto, eläköön Vappu!