Työttömien terveyspalvelut

Tämän Tärpin teemana on “Ruokaa ja rakkautta”. Ajattelin kuitenkin, ettei ihminen elä pelkästä leivästä. Sitä purrakseen hän tarvitsee hampaat ja ruokahalun.Rakkaudesta on muistaakseni joku muu jo kirjoittanut.

Niinpä päädyin kirjoittamaan terveydestä. Voidakseen hyvin ja ollakseen yhteiskunnan jäsen tarvitsee ihminen ennen kaikkea terveyttä: fyysistä, psyykkistä, sosiaalista . Tätä kaikkea on tarjolla maassamme niille jotka ovat työssä. Suomen työterveyshuolto on varsin toimiva ja kattava. Se onnistuu tekemään oman toimen ohella jopa ennaltaehkäisevää työtä joka sen tarkoitus alunperin olikin. Työterveyspalvelut perustettiin aikoinaan sillä periaatteella että 70 % niiden toiminnasta olisi sairauksien ennaltaehkäisemistä. Käytännössä kuitenkin on työterveyslääkäristä tullut sairauksien hoitaja ja ennaltaehkäisy on jäänyt vähemmälle. Tämä johtunee kuntien ikuisesta rahapulasta- aina on olevinaan niin tiukka talous, että terveyskeskusta ei voida kehittää ja vastuu sairauksien hoidosta jää muille tahoille yhä enenevässä määrin.

Eräs kasvava ryhmä joka on pitkään odottanut terveyspalvelujen kehittämistä ovat työttömät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) , johon tutkimuskeskus Stakes yhdistettiin, on vuosia tehnyt tutkimusta työttömien ja etenkin pitkäaikaistyöttömien terveyspalvelujen järjestämisestä. Asialle on myönnetty määräraha 2 miljoonaa euroa ja vuodelle 2008 vielä lisämääräraha 1,5 miljoonaa. Tällä on raportin mukaan (elokuu 2008) päästy siihen, että terveystarkastuksia on järjestetty 17 paikkakunnalla ja näillä on alettu jälleen suunnitella jatkotoimenpiteitä. Julkisuudessa on ollut mm. Oulun kokeilu jossa kaupunki otti aktiivisen roolin työttömien terveyden tutkimisessa ja jatkohoitoon ohjaamisessa.

Suomessa on kuitenkin kuntia yli 300, joten 17 kunnan vastapainona on satoja joissa ei ole tehty mitään. Valtakunnallinen määräraha on niin pieni että se katoaa kuntien budjetteihin ja työttömien tarpeet tuntuvat usein jäävän sivuun. On olevinaan tärkeämpääkin tekemistä. Edes nousukaudella ei tähän asiaan panostettu ja nyt kun talous on kääntynyt laskuun on pelättävissä ettei mitään vieläkään tapahdu vaikka työttömien määrä ja hoidon tarve kasvavat. Kuntien perusterveydenhuollosta nipistetään. Esimerkiksi Turussa on peruspalvelujen (terveys- ja sosiaalipalvelut) lähes 600 miljoonan budjetista tarkoitus leikata 15,2 Me. Näin tapahtunee myös useimmissa muissa kunnissamme.

Mihin pitäisi pyrkiä?

Visio: Hyvinvoiva ja
terve Sastamala 2015
Rakennetyöttömyys oleellisesti vähentynyt
Sastamalan kaupungissa toimivat pitkäaikaistyöttömien tarkastukset, työttömillä on  moniammatillisen verkoston tuki, jossa jokaisen asiakkaan palveluvastuu on määritelty
Sosiaali- ja terveystoimi on yhdistynyt
Toimeentulotuen maksatus on siirtynyt Kelalle,  aikuissosiaalityössä keskitytään kehittämään sosiaalista hyvinvointia lisääviä palvelurakenteita
Sosiaalisen/lääkinnällisen/pedagogisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluprosessit on luotu kunkin organisaation perustehtävien mukaisesti
Sastamalan alueen asukkaat ovat osallistuvia ja hyvinvoivia ihmisiä iästä ja sosiaalisesta
asemasta riippumatta


Ylläoleva on Sastamalan kaupungissa (Vammala) luotu näkemys siitä miten kaupungin peruspalvelut olisivat järjestetyt vuonna 2015. Löytyy osoitteesta www.thl.fi. Myös Turussa on luotu pitkän tähtäyksen kehittämissuunnitelmia  joita voi tarkastella Turun kaupungin nettisivuilla www.turku.fi.

Pelkät suunnitelmat eivät kuitenkaan riitä. Kun  nousukaudella tyydyttiin kirjoittamaan siitä miten asioiden pitäisi olla mutta toteutus jätettiin tekemättä näennäisen rahapulan takia , on nyt laskukaudella ryhdyttävä sanoista tekoihin. On pistettävä työttömien työterveyspalvelut kuntoon. Meillä ei ole varaa jättää hoitamatta potentiaalista työvoimaa jota pian taas tarvittaneen. Kun terveysongelmat jäävät hoitamatta ovat seuraukset vakavia-ongelmat monimutkaistuvat ja pahenevat. Näennäiset säästöt maksavat lähitulevaisuudessa erittäin paljon- on kuin kunta olisi lainannut rahaa koronkiskurilta.Valtiovallan tulisikin mielestäni nyt panostaa sosiaaliseen investointiin- työttömien terveyteen. Sijoitus tähän tuottaisi parhaan koron: Hyvinvoivan ja työkykyisen kansan.