Vaaliteemat

Vasemmistoliitto toimii kunnissa asukkaiden hyvän arjen ja mielekkään elämän puolesta. Olen valmis tekemään työtä tämän tavoitteen puolesta kunnanvaltuutettunasi.Haluan luoda politiikkaa joka toimii alhaalta ylös-periaatteella siten että kunnan asukkaan tahto on tärkein kriteeri asioista päätettäessä.Turun ei pidä liittyä Natoon koska turkulaiset eivät halua, Suomen koska suomalaiset eivät halua.

Korostan palveluita parannettaessa kuntalaisten omaa osallistumista, ihmisläheisyyttä, laatua ja ympäristöystävällisyyttä.

Jokaiselle peruspalvelut tarpeen mukaan.Korostan, että riittävä toimeentulo on perusoikeus kaikille ja että tulen uupumatta taistelemaan sen puolesta että köyhyys häviää Suomesta.Kunnan on tuotettava lain mukaiset palvelut ja suoritettava sille määrätyt velvoitteet viivyttelemättä ja kansalaisia kunnioittaen.Tahallisia virheitä , joita viranomaiset tekevät viivyttääkseen maksujen suorittamista,EN HYVÄKSY!Turun on luovuttava alibudjetoinnista erityisesti sosiaalitoimen osalta-köyhiltä ei saa riistää heille kuuluvia tuloja!

Mielestäni kaikkien asukkaiden on saatava tasa-arvoisesti palveluja. Ne tukevat hyvää elämää ja tasoittavat tulo- ja terveyseroja.

Päivähoito, sosiaali- ja terveyspalvelut, lastensuojelu, vanhusten hoiva, kulttuuri- ja liikuntapalvelut ja perusopetus ovat tärkeitä lähipalveluja. Ne on mielestäni toteutettava kuntien omana työnä.

Mielestäni kuntapalveluja ei tule pelkistää kauppatavaraksi ja alistaa kuntalaisia kuluttajiksi. Riittävistä palveluista on huolehdittava myös kuntaliitoksien yhteydessä.

Ihmisten hyvinvointi on ykkönen

Mielestäni kuntapolitiikassa ihmisen etu on tärkein ja ihmisten on voitava vaikuttaa päätöksentekoon myös vaalien välillä.Aion olla helposti lähestyttävissä myös jatkossa.

Osa ihmisistä on maassamme heitetty sivuun.Esimerkiksi nykyinen patamusta hallitus on vähentänyt työttömien yhdistysten toimintamahdollisuuksia vähentämällä näiltä määrärahoja.Kuitenkin työttömien yhdistykset ovat monella paikkakunnalla ainoa paikka jossa voi tavata samassa tilanteessa olevia ihmisiä.Porvarit haluavat että ihmiset ovat paitsi puutteessa myös sosiaalisesti eristäytyneitä ja yksin.Ehkä nämä väkivaltaiset rahankahmijat pelkäävät kansannousuja.Jos työttömät toimivat yhdessä he muodostavat poliittisen voiman hirmuhallinnon väkivaltaa vastaan.Työttömien yhdistyksille on annettava toimintamahdollisuudet koko maassa!Työttömät ovat usein tehneet pitkän työuran ja maksaneet paljon veroja.Hallitukselta voisi kysyä miten he kohtelevat veteraaneja.Monet työttömät myös aikoinaan nostivat Suomen lamasta-palkaksi he saavat kurjuutta vanhuudenpäivikseen.

Toivon että määrärahojen leikkaajat niittävät sitä mitä kylvävätkin.

Lisään ainoastaan sen että omalta kohdaltani syrjäytettyjen puolustaminen on tärkeä asia.Mielestäni yhteiskuntaan on luotava järkevä turvaverkko joka tramboliinin tavoin ponnauttaa takaisin pinnalle jos on käynyt huono onni.Tämä verkko voidaan rakentaa toimimalla yhdessä.Suuryrityksille on asetettava säännöt kilpailutapoja varten, ettei ihmisistä tule heittopusseja.