Euroopan lakattava juoksemasta virvatulien perässä

26. maaliskuuta 2010

Talouspiispa Jorma Ollila on availlut arkkuaan, sanallista ja ei-ainakaan-enää salallista.Piispa on huolissaan Euroopan Unionin kilpailukyvystä Kiinan ja Yhdysvaltojen perässäjuoksijana ja hänen mukaansa EU:n tulevaisuus on synkkä (YLE 26.3 2010).Nämä maailman talousveturit, joista toinen on hikipajojen epädemokraattinen orjayhteiskunta ja toinen suurin velallinen maailmanhistoriassa ovat siis Ollilan ihanneyhteiskuntia.Niiden “loistoa” tulisi meidänkin tavoitella, on Ollilan viestin sisältönä.

J.O.:n lausunnoista kuvastuu koko maailman ongelma.Globalisaatio perustuu uusliberalismiin joka on kapitalismin äärimmäinen muoto.Se perustuu liberalistiseen talousteoriaan jonka englantilainen Adam Smith kehitti 1700-luvulla seurattuaan markkinoiden toimintaa torilla ja ihastuttuaan kysynnän ja tarjonnan lain toimivuuteen hinnanmuodostuksessa.Toeikauppa näyttäytyi hänelle reiluna vaihdantatapana, siinä näytti toteutuvan kaupankäynnin kultainen sääntö joka myöhemmin on muotoiltu transaktioksi jossa kaikki osapuolet kokevat voittavansa.Adam laajensi näkemäänsä koskemaan koko yhteiskuntaa sen kaikissa jo silloin monimutkaisissa toiminnoissa: Yksinkertaisuudesta tuli hyve ja kaiken taloudellisen toiminnan piti näkemyksen mukaan johtaa yhä suurempaan onnellisuuteen yhä suuremmalle joukolle.

Kapitalismi kehittyi ( kuin syöpä? ) voimistuvan teollistumisen ja tavaratuotannon myötä.Se etsi alusta alkaen yhä uusia alueita vaihdannan piiriin ja imperialismina se otti myös yhä uusia alueita, usein väkivalloin, toimintansa piiriin.Kulttuurit saivat luvan kadota rahatalouden tullessa tilalle-kulttuuriarvot kun eivät kapitalismia juuri hetkauta voitontavoittelun rinnalla. Kohdatessaan vastustusta tämä etenevä voima ei häikäillyt voimakeinoja-”villit” kulttuurit oli “sivistettävä” ja siinä ikään kuin oheishyödykkeenä villien arvotavarat vaihtoivat omistajaa. Ihmisiä ostettiin lasihelmillä Afrikasta ja heitä rahdattiin uudelle mantereelle orjiksi, heidän raaka-ainevaransa otettiin kapitalistien käyttöön kaikkialla minne kapitalismi vain levisikin.

Kapitalismin olennainen piirre on pyrkimys tuotantokulujen minimoimiseen ja voiton maksimointiin.Tämä tapahtuu poliittisesti ylläpitämällä eriarvoisuutta jonka Marx näki luokkayhteiskuntana. Työväki alkoikin järjestäytyä kapitalismia vastaan ja onnistui valtavin ponnistuksin nostamaan arvoaan, työn hintaa, sekä poliittiseti luomaan yhteiskunnallisia elementtejä, kuten eläkejärjestelmä, työaikalait, peruskoulu ym. ym. Nämä asiat ulosmitattiin pääomanomistajilta-niitä ei kukaan antanut vapaaehtoisesti.

Kehittyessään kapitalismi etsii siis aina uusia alueita kaupankäynnille, luo uusia tarpeita kuluttajille markkinoinnilla ja pyrkki jatkuvaan kasvuun koska kasvu on minkä tahansa ilmiön elinehto.Kun kehittyneissä maissa alkaa jo olla pulaa myytävästä tavarasta jolla olisi markkinoita tai jolle edes voitaisiin luoda markkinoita, on kapitalismi alkanut kehittyä äärikapitalismiksi.Pääomia tuetaan kaikin keinoin valtiovallan toimesta, työn hintaa pyritään alentamaan ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaventamaan lainsäädännöllä jota uusliberalismia tukevissa parlamenteissa runnotaan voimalla läpi, usein häikäilemättömästi. Julkinen talous, joka on työväestön luoma turvaverkosto kaikille ihmisille, on kapitalismin jatkuvien hyökkäysten kohteena kaikkialla. Yhä uusia julkisen talouden osia yksityistetään eli niitä koskeva päätöksenteko siirretään yhtiöihin joiden ainoa vastuu on Björn Wahlroosin mukaan tuottaa omistajilleen voittoa.Hurskastellen väitetään tämän tuottavan hyvinvointia kaikille, vaikka todellisuus on toinen leipäjonoineen ja työväestön kurjistumisineen joka on selkeästi nähtävissä myös tilastojen valossa. Peruspalvelujen muuttuminen voitontavoittelun kohteeksi merkitsee niiden muuttumista tavoittamattomiksi niille joilla ei ole kevyesti verotettuja pääomatuloja. Työväestön vaivalla rakentama hyvinvointi on ulosmitattu harvojen iloksi.

On kysytty voiko tätä tuhoisaa kehitystä vastustaa? Ahtaajien työtaistelut ovat eräs merkki siitä että yritystä ainakin on. Poliittisesti vasemmisto on paitsiossa ja pääomanomistajien hallitsema tiedonvälitys syytää jatkuvia herjauksia niiden niskaan jotka haluavat hyvinvointia kaikille.Tiedonvälityksen monopoli on syntynyt pääomien kasautuessa ja lainsäädännön tuella on uutiskynnyksen ylittäminen tehty vaikeaksi muille kuin niille joilla on rahaa mainontaan. Tästä kertovat myös vaalitulokset-eduskunnassa istuu monia linja-autojen kyljistä ja lehtien mainoksista tuttuja naamoja.Monia näistä myös tutkitaan siksi, että he ovat hankkineet mainosbudjettinsa epäilyttävillä tavoilla liike-elämältä.

Tiedonvälityksen monopoli luo usein absurdeja tilanteita. Kun elinkeinoelämä käyttää laillista työtaistelumuotoa, työsulkua, kuten paperiteollisuus joitakin vuosia sitten. ei media syytä elinkeinoelämää maan vientitulojen estämisestä, mutta kun pienipalkkaiset ahtaajat lakkoilevat laillisesti turvatakseen työsuhteensa ja vastustaakseen kapitalismin pyrkimystä alentaa työvoimakustannuksia aina orjatyöhön asti, nousee kauhea meteli ja syntyy rikkuriliike puolustamaan kapitalismia. Rikkurit eivät ilmiselvästi näe asioiden taustoja ja jos he ovat palkallaan eläviä työläisiä tai työttömiä kuten rikkuriporukan nokkamies Aki Kakko, he ampuvat itseään jalkaan. Kakko tosin kapona saa varmasti palkintonsa pääomalta…

Euroopan tie ei oe etiä loistoa Kiinan tai Yhdysvaltojen paritanssista jossa toinen on velallinen ja toinen velkoja.Euroopan tie on oltava sivistyneen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentaminen.Eriarvoistuminen on katkaistava säätämällä minimipalkka 10 euroa tunnissa, nostamalla alimpia tuloja ja verottamalla myös pääomanomistajia. Tätä vaatii vasemmisto ja vasemmiston kärjessä Vasemmistoliitto. Virvatulien perässä juokseva äärikapitalismi on saatava aisoihin, sanoivat sitten talouspastorit ja -piispat mitä tahansa.

Suomalaisuuden tuho?

7. maaliskuuta 2010

Rotuerottelun eli Apartheid- politiikan tunnetuimpia edustajia ovat olleet Yhdysvaltain etelävaltiot ja Etelä-Afrikan tasavalta.Molemmissa maissa on alistettu ihmisiä etnisin perustein, Yhdysvalloissa vähemmistöä -RSA:ssa enemmistöä.Rotusorto on aina perustunut etuoikeuksien säilyttämiseen, on haluttu halpaa alempiarvoista työvoimaa pitämään eliitin elintasoa yllä.Siirtolaisia on aina ja kaikkialla käytetty hyväksi, puutteellisen kielitaidon ja huonon kulttuurintuntemuksen aiheuttamalla etulyöntiasemalla, pilkkaamalla ja propagoimalla on ylläpidetty eriarvoisuutta.
Eriarvoisuutta ylläpidetään myös omaa väkeä halventamalla, pitkäaikaistyötön saa usein kuulla olevansa laiska juoppo, eräs isä kutsui kehitysvammaista tytärtään nimellä ”toi idiootti”, homot paiskataan sankarillisesti lasioven läpi ym. ym. ym.
Näenkin tässä ”maahanmuuttokritiikissä” paljon rumia asioita. Huonolla itsetunnolla varustetut surkimukset haaveilevat rotupuhtaasta onnelasta jossa on vain samanlaisia ihmisiä.
Tällainen paikka on jo olemassa: hautausmaa.Myös Suomi on hautausmaa jos suomalaisilla ei ole rohkeutta kilpailla kenen tahansa kanssa työpaikoista ja kaikesta muusta mistä elämässä kilpaillaan.On selvää että tässä kilpailussa on oltava säännöt ja hävinneelläkin on oltava mahdollisuus yrittää uudelleen.
Nyt tätä mahdollisuutta ei ole.Vallan keskittyminen markkinavoimille on aiheuttanut sen, että työpaikkoja ei enää juurikaan voi valita.Työnantajilla on nykyisin mahdollisuus vaatia työntekijöiltä paljon enemmän kuin ennen, jolloin kilpailua työntekijöistä oli.uusliberalistinen kehitys on johtanut tähän.
Onko paluuta hyviin aikoihin olemassa?Onko työntekijä ja pienyrittäjä joskus vielä itsensä herra, vai onko hän vain käyttötavaraa joka on helposti korvattavissa?
Nämä lienevät todellisia ongelmia.Maahanmuuton kritisointiin keskittyvät tekevät karhunpalveluksen itselleen ja koko yhteiskunnalle käyttämällä tarmonsa siihen että hyökkäävät toisia alistettuja vastaan.
Suomi on osa maailmaa jossa ovet avautuvat ja liikkuminen on tullut mahdolliseksi.Jos maahantulo estetään ulkomaalaisilta eikö pitäisi estää maastalähtö suomalaisilta?Ajatteletko tosiaan niin, että voisimme vain kuoria kerman päältä tekemällä voittoja ulkomaankaupassa ja sitten matkustaa lomailemaan maahan jonka kansalaisilla ei ole vastaavaa mahdollisuutta tulla ihanaan Suomeen lomailemaan?
Maailma muuttuu, mutta suomalainen kulttuuri elää ja tulee jatkossakin saavuttamaan riemuvoittoja sen ansiosta että on suomalaisia jotka eivät käperry pesäänsä vaan rohkeasti toimivat omilla aloillaan maailmankansalaisina.
Suomalaisen kulttuurin suurin saavutus on hyvinvointivaltio joka rakennettiin sotien jälkeen.Ei silloinkaan ollut rahaa, mutta lapsilisät, työeläkkeet, peruskoulu ja terveydenhuolto ym. ym. ym. ulosmitattiin yksimielisin vaatimuksin.Nyt näitä rakenteita puretaan siksi, että jotkut punaniskat luulevat olevansa parempia kuin muut.He ampuvat itseään jalkaan.

Halpatyövoimaa ajetaan voimalla Suomeen!

4. maaliskuuta 2010

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jyrki Yrttiaho

 

 

 

Kansanedustaja Jyrki Yrttiaho (vas.):

ULKOMAALAISLAIN MUUTOKSET AVAAVAT PORTTEJA HALPATYÖVOIMAN MARKKINOIDEN LAAJENTAMISELLE

 

 

– Hallitus on antanut eduskuntaan lakiesityksen ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisterilain muuttamisesta. Oleelliset muutokset nykyiseen merkitsevät EU-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden oleskelulupajärjestelmän väljentämistä ja valvonnan purkamista. Todellisuudessa lakiesitykset avaavat portteja halpatyövoiman markkinoiden laajentamiselle, arvioi kansanedustaja Jyrki Yrttiaho, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen.

 

– Esityksen mukaan työntekijän ensimmäinen oleskelu- ja työlupa voidaan jatkossa myöntää heti 5 vuodeksi. Miten lupaa myönnettäessä voidaan varmistua, että oleskeluluvan peruste eli ansiotyö säilyy 5 vuoden ajan? Miten ylipäätään voidaan valvoa, onko työsuhdetta todellisuudessa syntynyt, tai onko se päätetty koeajan perusteella jo muutaman päivän tai viikon kuluttua? Hallituksen esitys merkitsee 5 vuoden oleskelulupaa ilman takeita maahanmuuttajan työpaikasta ja hänen perheensä elatuksesta. Kunnat on kuitenkin sidottu myöntämään toimeentulotukea niin kauan kuin myönnetty oleskelulupa on voimassa, kysyy kansanedustaja Yrttiaho.

 

– Nykyisin työlupa myönnetään vuodeksi ja sen jälkeen jatkolupa myönnetään, jos sopimusten mukaisia työehtoja on noudatettu: palkat, verot, sivukulut, vakuutukset hoidettu ja työntekijän toimeentuloedellytykset turvattu. Todellisuudessa nykyinenkin ulkomaisen työvoiman työehtojen valvonta ontuu ja vuotaa tolkuttomasti harmaan talouden hyväksi, Yrttiaho muistuttaa.

 

– Lakimuutoksissa esitetään myös työvoiman saatavuusharkinnan poistamista. Jatkossa työ- ja oleskelulupia myöntävä viranomainen ei enää selvittäisi, onko ammattialalla kotimaista työttömyyttä. Saatavuusharkinnan poistaminen on järjetön hanke, kun Suomessa on massatyöttömyys kasvaa lähes kaikilla aloilla ja edessä on vuosien pitkäaikaistyöttömyys. Maassa on nyt yli 300.000 työtöntä ja 100.000 lomautettua. Ministerit Thors, Pekkarinen, Sinnemäki ja Katainen - kertokaa, miten he ”voisivat jatkaa työuraansa” ja miten heidän tulisi varautua ”suureen työvoimapulaan”.

 

– Hallituksen esityksessä työ- ja oleskeluluvan vireillepano halutaan siirtää työnantajalta maahan pyrkivälle työntekijälle. Näin halutaan vapauttaa yritys todellisesta työehtojen ennakkovalvonnalta ja korvata se työnantajan antamalla vakuutuksella, että lakien ja sopimusten mukaiset työehdot täyttyvät.

 

– Suurimmista kaupungeista on jo esimerkkejä nykyisenkin yksivuotisen työlupakäytännön hampaattoman ennakkovalvonnan tuomista lieveilmiöistä ja väärinkäytöksistä kuten lumetyön järjestämisestä. Esimerkkinä olkoon suomalaisen yrityksen viime vuonna Helsinkiin maahantuoma siivoustyöntekijöiden suurehko ryhmä, jolle kokoaikaisen siivoustyön sijasta tarjottiin osa-aikatyötä ja osa irtisanottiin koeajalla. Ryhmän jäsenet olivat maksaneet lähtömaassaan suurehkoja välityspalkkioita työpaikastaan ja velkaantuneet Suomessa ollessaan. Kaupunki joutui vastaamaan ryhmän hätämajoituksesta ja toimeentulotuesta. Kyseinen suomalaisyritys on edelleen hakemassa lisää työlupia uusille uhreilleen.

 

– Jatkossa, jos hallitus ajaa eduskunnassa heikennykset lakeihin, ihmiskaupasta tehdään laillista liiketoimintaa ja Suomeen tuoduista ja täällä työtä ja toimeentuloa vaille jäävistä työntekijöistä harmaan talouden ihmisoikeudetonta riistaa koko EU-alueelle. Vastustan heikennyksiä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja muussa eduskuntakäsittelyssä.

 

– Telakoilta, rakennuksilta, Olkiluoto 3:sta on meillä riittävästi kokemusta työehtojen tallaamisesta ja kotimaisen työvoiman syrjinnästä. Tämän hallituksen aikana on lisäksi ajettu alas KRP ulkomaalaisen työvoiman tutkintayksikkö, karsittu työsuojelupiirien voimavaroja ja laiminlyöty ulkomaalaistyövoimaa välittävien vuokrayritysten verovalvonta. Nyt käsittelyssä olevat lakiesitykset jatkavat tällä tiellä: purkavat valvontaa ja avaavat portteja halpatyövoiman markkinoiden laajentamiselle

Turun Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kirjelmä

21. tammikuuta 2010

Kirjelmä: Turun kaupungin puheenjohtajatoimikunnan jäsenille

20.01.2010

 Turun kaupunginvaltuuston ryhmien puheenjohtajatoimikunta

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell ja eräiden ryhmien puheenjohtajat ovat ilmoittaneet meille suullisesti, että Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä suljetaan ryhmien välisen neuvottelumenettelyn ulkopuolelle. Pidämme tätä menettelyä varsin omituisena ja kunnallisdemokratiaa loukkaavana ja haluamme kohteliaammin esittää oman kantamme asiasta ja sen jatkokäsittelystä.

Olemme allekirjoittaneet ryhmien välisen sopimuksen ja pyrkineet hyvässä yhteistyössä siinä mainittuihin tavoitteisiin. Sopimuksen tekstin mukaan se toimii lähtökohtana myös muille valtuustokauden aikana laadittaville kaupungin toimintaa ohjaaville strategioille ja ohjelmille. Myös näiden valmistelussa olemme rakentavasti olleet mukana. Olemme myös selkeästi pyrkineet siihen tulokseen, että talousarvion laadinnassa olisi saavutettu yhteinen kanta. Kun verotusasiassa ja vuokra-asuntojen myynnin kohdalta ei yksimielisyyttä saavutettu, olemme ymmärtääksemme olleet täysin oikeutetut äänestämään sen kannan mukaan, jonka olimme äänestäjillemme luvanneet.

Korostamme vielä erityisesti, että ryhmien välisessä sopimuksessa olemme yhteisesti sopineet seuraavaa: ”Asuntoliiketoiminta organisoidaan uudelleen ja sovitaan yhteiset pelisäännöt. Määritellään yhtiöille tuottotavoite, joka tuloutetaan kaupungille.” Tämän mukaisesti on valtuustossa jo hyväksyttykin omistajapoliittinen asiakirja ja asunto- ja maankäyttöohjelma. Niissä ei ole missään kohden sovittu taloudellisesti tuottavan vuokra-asuntokannan myymisestä vaan aivan muusta. Katsommekin toimi-neemme täysin valtuuston hyväksymän tavoitteen toteuttamiseksi. Kun kaikilta osin sopimuksen ja ohjelmien mukainen esityksemme ei muille ryhmille kelvannut, niin tulkinnanvarainen sopimusrikkomus on kyllä ihan muulla taholla kuin meillä.

Ymmärtääksemme valtuustoryhmien välinen sopimus on tehty koko vaalikaudeksi, eikä siitä erottamisesta tai eroamisesta ole mitään pelisääntöjä sovittu. Sopimuksen mukaan myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on vastata sopimusryhmien välisistä neuvotteluista ja yhteisten ratkaisujen löytämisestä. Ei siis minkään ryhmän erottamisesta.

Toivommekin että uhkailujen sijaan voimme jatkaa ja parantaa yhteistyötämme sovitun mukaisesti Turun kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. Vasemmistoliiton ehdokkaat saivat vuoden 2008 Turun kunnallisvaaleissa yli 12 000 ääntä ja kannatusosuus oli 14,1 %. Mikäli ryhmämme mielipidettä ei enää otettaisi huomioon kunnallispoliittisten asioiden valmistelussa, estäisivät muut ryhmät merkittävän suuren turkulaisnäkemyksen mukanaolon päätösten teon valmistelussa.

Mikäli sovittu yhteistyön linja ei kuitenkaan muille ryhmille kelpaa, Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä pyytää sopimuksen tulkintaetuoikeuden itselleen ottaneilta kokoomuksen, sdp:n ja vihreiden, sekä muilta sopimusryhmiltä kirjallista yksilöityä selvitystä siitä, mitä sopimuskohtia ne katsovat meidän rikkoneen. On kohtuullista että valtuustoryhmämme ja kaikki turkulaiset voisivat myös kokonaisuutena tarkastella sopimukseen kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseen tai toteuttamatta jättämiseen liittyviä eri sopimusryhmien toimenpiteitä yksittäisissä asioissa. Pyydämme esittämämme asian asiallista käsittelyä vuoden 2010 ensimmäisessä puheenjohtajatoimikunnan kokouksessa.

 

Turussa 14.12.2009

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä

Puolesta

Sauli Saarinen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kansalaisia kunnioittava yhteiskunta

15. tammikuuta 2010

1990-luvun lama syntyi talouden ylikuumenemisesta.Pudotus oli raju ja aiheutti kansanliikkeen jonka toiminta kulminoitui ”Murrostorstaina” tunnettuun suurmielenosoitukseen.Silloinen hallitus työministeri Kanervan johdolla osti yhteiskuntarauhan jakamalla rahaa.Työttömien yhdistykset saivat silloin alkunsa, valtiovallan avulla.

On nähty että nämä yhdistykset eivät juurikaan ole pystyneet parantamaan työttömien markkina-arvoa.Jotkut harvat toki ovat löytäneet paikkansa yrittäjinä tai työsuhteessa, mutta suurin osa on jäänyt pyörimään kurssi- ja tukityöllistämiskierteeseen jossa oman tilanteen parantaminen ei ainakaan laillisin konstein onnistu.On luotu pitkäaikaistyöttömyys ja sen myötä lisääntyvä köyhyys (Ilpo Airion väitöstutkimus 2008-Työssäkäyvien köyhyys Suomessa ja muualla).Tätä työttömyyttä eivät hyvätuuriset haluakaan poistaa, se kun tuo tehokkuutta talouteen ja toimii samalla uhkakuvana niille, jotka sinnittelevät viimeisillä voimillaan työelämässä.

On selvää että asialle on tehtävä jotain.Hyvinvointi edellyttää jokaisen työpanosta.Valtion ja kuntien verotulot riippuvat pitkälti työllisten määrästä, samoin kaikki muukin sosiaaliturva, eläkkeet ja sairausvakuutus.Emme voi enää jatkaa kanervalaisella linjalla, jossa ”tarpeettomista” kansalaisista tehdään säilykkeitä pitämällä heidät Syrjälässään , poissa parempien jaloista niukalla toimeentulolla joka usein ei mahdollista edes parturissa käyntiä muusta itseensä ja omaan hyvinvointiinsa panostamisesta puhumattakaan.

Köyhyyden poisto on ensiarvoisen tärkeä asia.Se edellyttää panostuksia tukipalveluihin, työsuojelua, sosiaali-ja terveyspalvelujen hyvää tasoa (mm. mielenterveyspalvelujen saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota ja niitä pitää saada terveyskeskuksista, joita on oltava saavutettavalla etäisyydellä-ei jotain näennäispalveluja vaikean matkan takana).

Alimpia tuloja on nostettava.Kansalaisella tulee olla mahdollisuus itsenäiseen elämään ja tarpeellisten palvelujen ostamiseen.Heillä tulee olla myös mahdollisuus parantaa toimeentuloaan ilman että heti leikataan tukia.Kuntien talous paranee heti kun ne eivät joudu enää toimimaan työttömyysturvan alhaisen tason paikkaajina ja saavat uusia verotuloja kansalaisilta jotka on autettu mukaan yhteiskuntaa rakentamaan.

Verotusta on kehitettävä oikeudenmukaiseksi. On vihdoinkin pidettävä huolta sosiaalisesta infrastruktuurista joka on uusliberalismin oppien myötä päästetty rapautumaan.Tuloerojen kasvu on pysäytettävä ja käännettävä niiden pienenemiseksi.

Suomi tarvitsee kaikkia kansalaisiaan pysyäkseen vahvana ja vahvistuakseen.Köyhäinhoitopolitiikasta on siis siirryttävä sosiaalipolitiikkaan, on tuettava kansalaisten itsenäisyyttä ja työkykyä.

Uusliberalismista on luovuttava ja demokraattinen päätöksenteko elvytettävä.Liike-elämän ehdoilla eläminen on lopetettava ja sille on asetettava sääntöjä yhteiskuntavastuusta.Yhteiskunnan päätöksenteon on oltava yksityisen päätöksenteon yläpuolella-sen on asetettava rajat joiden sisällä saa toimia vapaasti.Nämä rajat eivät saa loukata perusoikeuksia.

Olemme hukassa jos emme toimi yhdessä.

Pelko ja viha

13. tammikuuta 2010

Espoon tragedia ei mitenkään liittynyt tekijän etniseen taustaan.Jos vertaamme muita maassamme tapahtuvia väkivaltarikoksia emme voi mitenkään väittää että väkivalta Suomessa olisi tuontitavaraa.
Elämme murrosaikoja.Suomi on kansainvälistynyt vauhdilla joka pelottaa kansalaisia.Eilen minulle soitti 70-vuotias nainen joka pelkää mennä bussiin, koska”siellä etupenkillä retkottaa niitä ulkomaalaisia nuoria miehiä”.Olemme saaneet pelon kaduillemme ja jotkut tekevät politiikkaa ruokkimalla tätä pelkoa.Luulen, että soittajaakin oli peloteltu.

Rikoksiin syyllistyneet muiden maiden kansalaiset tulisi karkoittaa.Mielestäni kynnyksenä voisi olla toistuvuus lievemmissä tapauksissa ja suora karkotus vapausrangaistusten ollessa kyseessä.
Maahanmuuttajia meille tulee jatkossakin ja meillä on oltava valmiudet ottaa heidät vastaan.Kotouttamisen yhteydessä tulisi olla mielenterveyspalveluja, koska varsinkin sota-alueilta tulevilla on ongelmia, joita olisi kenellä tahansa esim kansanmurhan nähneellä.
Terveyskeskuksien kehittäminen, mielenterveyspalvelujen siirtäminen niiden yhteyteen ja riittävien investointien teko sosiaali-ja terveyspuolella olisi nyt ensiarvoisen tärkeää.

Ilmiöitä

10. tammikuuta 2010

Yleensä lienee niin, ettei yhteiskunnan vakavia ongelmia pystytä ratkaisemaan ilman että puututaan ongelmien syihin.Puheet aserajoituksista, valvonnan tiukentamisesta ja rangaistusten koventamisesta ovat jatketta harjoitetulle piittaamattomalle politiikalle, jossa ihmiset jätetään yksin ongelmiensa kanssa.Suomessa on säästetty viime laman jälkeen hyvinvointipalveluista.Otan vain yhden esimerkin:mielenterveyspotilaat siirrettiin avohoitoon ja sairaansijoja vähennettiin.Tämä voisi olla positiivista kehitystä ja vähentää mielenterveysongelmia varsinkin kun nykyisin on olemassa tehokkaita lääkkeitä.Avohoito kuitenkin vaatisi toimiakseen tukipalveluja ja näitä eivät poliitikot ole halunneet myöntää.Vaikuttaa siltä että päättäjät mieluummin hyväksyvät väkivallan kuin uhraisivat pennosia kansalaisten hyvinvointiin.

Sosiaalisista investoinneista säästäminen on järjetöntä ja väkivaltaista.Se kasvattaa tuloeroista johtuvia ongelmia.Yhteiskunnassa on oltava voimaannuttamispalveluja niille jotka eivät kestä kovaa kilpailua, ihmisiä on hoidettava.Jos emme näin tee joudumme panostamaan turvapalveluihin emmekä silti ole turvassa.
Väkivalta synnyttää väkivaltaa.On nähtävä myös yhteiskunnan väkivalta yksilöä kohtaan, ilmiötä on tarkasteltava kokonaisuutena.

Terveyskeskuksia pitäisi kehittää toimimaan ennaltaehkäisevinä palveluina.Jos ihminen pääsee johonkin puhumaan ongelmistaan saattaa moni väkivallanteko jäädä tekemättä.Maahanmuuttajien kotoutuminen edellyttää myös tehokasta tukipalvelua, monet heistä kun tulevat sodan olosuhteista jotka eivät voi olla vaikuttamatta mielenterveyteen.
Samalla tavalla kuin yhteiskunta pitää huolta muustakin infrastruktuurista on peruspalveluihin panostettava.Monttuja maanteissä-monttuja päissä.

Olen aina ihmetellyt sitä että meillä on joskus ollut varaa rakentaa rautatiet, mutta niiden ylläpitoon ei ole varaa.Sama koskee terveyskeskuksia ja muita yhteiskunnan palveluja.
Meidän on maksettava veroja jos haluamme turvallisuutta.

Tässä bloggaukseni Uudessa Suomessa

3. tammikuuta 2010

Tuhoamme nuoria miehiä ja ihmettelemme sitten mitä tapahtui…

3.1.2010 4.47 | Jari Suominen | Yleinen

Etnisellä taustalla ei ollut mitään tekemistä tämän rikoksen kanssa.Sen sijaan kannattaisi ihan oikeasti miettiä niitä syitä jotka ovat tehneet Suomesta ampumaradan.Keskustelun olisikin käsiteltävä väkivaltaa ja sen ihannoimista ratkaisukeinona ongelmiin ja mielenterveysongelmien osuutta.
Ibrahim murhasi neljä ihmistä jotka olivat puolustaneet hänen naisystäväänsä häntä vastaan-he olivat siis salaliitossa tuon naisen kanssa ja Ibrahim, todettuaan ettei lähestymisyritys naiseen tekstiviestillä onnistunut, eikä tämä vastannut puhelimeen, sairaassa mielessään päätti kostaa kaikille.Hän murhasi ex-naisystävänsä erittäin raa-asti puukolla ja lähti sitten kostamaan tämän työtovereille eli salaliiton muille jäsenille.Lopuksi hän tappoi itsensä kun työ tuli tehtyä.
Vaihda äskeiseen tekstiin miehen nimeksi Åke, Günther tai Pekka ja lue se uudestaan.Muuttuiko jokin?
Ne jotka yrittävät tehdä tästä rotuoppinsa mukaisen tapauksen syyllistyvät mielestäni kiihotukseen kansanryhmää vastaan.

Toinen asia on se, että sodissa olleet ihmiset ovat usein mielenterveydeltään järkkyneitä.Tämä on vakavasti otettava turvallisuusriski.
Suomalaisen terveydenhuollon sikakapitalismiin perustuva alasajo on lopetettava ja varoja sen kehittämiseen myönnettävä.

Mitä tulee aselain kiristämiseen näyttää se todellakin olevan hallituksen ainoa ratkaisuyritys ongelmiin.He kun eivät halua panostaa ihmisten hoitamiseen, vaan pakottavat kunnat säästämään kaikkein heikoimmilta, opetuksesta, mielenterveyspalveluista (Turussa mielenterveysyhdistyksen kunnallisia avustuksia leikattiin juuri kolmanneksella!) kuten avohoidon tukipalvelut.
Asun kerrostalossa, johon on sijoitettu mielenterveyskuntoutujia, maahanmuuttajia ja kaltaisiani jätteitä(porvarin näkemys minusta ) ).Minusta ja ulkomaalaisista ei ole ollut harmia-sen sijaan moni nuori mies joita talossamme on asunut, on ollut ilmiselvästi heitteillä oman sairautensa vankina ilman mitään apua.Eräs kaveri pisti kämppänsä pirstaleiksi kolme kertaa ja viimeisellä kerralla sytytti sen tuleen.Vasta tällöin hänet vietiin jonnekin.Myös muita paukuttajia ja uhkailijoita on ollut.
Nämä miehet ovat epätoivoisia!He ovat vahvoja nuoria miehiä joilla ei ole toivoakaan työpaikasta, hermot eivät kestä opiskelua-minkäänlaisia mahdollisuuksia esim perheen perustamiseen ei ole…

On säälittävää että ongelmia halutaan lakaista maton alle ja syyllistää jokin ryhmä kun koko yhteiskunta on sairas.Elämme niin kovassa maassa ettei väkivaltaa pidä ihmetellä, Ruotsissakin 1970-luvulla ja myöhemminkin lähes poikkeuksetta raaka väkivalta oli suomalaishylkiöiden tekosia (Valjakkala ym).

Toivon että ryhdymme yhdessä tekemään asioille jotain ja auttamaan näitä miehiä.Voimavaroja on tultava-muussa tapauksessa syytän sikakapitalistista hallitustamme piittaamattomuudesta joka saattaa johtaa kansanmurhaan.On ehkä osittain jo johtanutkin.
Minä pystyn elämään ilman tulevaisuutta.Olen työurani varrella hankkinut takuuvarman oikeuden olla yhteiskunnan täysivaltainen jäsen.Itsetuntoni on siksi vahva, mutta kaikkien laita ei ole näin hyvin, monet eivät saa tarvitsemaansa hoitoa lainkaan-heille ei aurinko ole edes tulevaisuudessa nousemassa.
Ymmärrän siis helvetin hyvin näitä miehiä.He ovat noin 25 vuotiaita ja jo edellinen lama tuhosi heidän nuoruutensa.Nyt tämä uusi tuhoaa miehuuden.
Täällä on paljon porukkaa jotka jeesustelevat sotaveteraaneilla, mutta näitä rauhan veteraaneja, ihmisiä jotka on syöty elävältä ei kukaan muista.
Hävetkää!

Republikaanit siellä ja täällä

24. joulukuuta 2009

Jouluaaton ainoa ulkomaanuutinen koski Yhdysvaltain sairausvakuutusjärjestelmän uudistamista josta senaatti äänesti tänään.Yhdysvalloissahan on ollut myyjän markkinat sairausvakuutuksissa, eivätkä köyhimmät ja sairaimmat ole niitä saaneet lainkaan-vakuutusyhtiöillä on ollut mahdollisuus kieltäytyä myöntämästä sairausvakuutusta jos se on vaikuttanut riskibisnekseltä ja tämä on tietenkin karsinut pois ne jotka eniten apua tarvitsisivat.Vieläkin republikaanit vastustavat uudistusta joka poistaa vakuutusyhtiöiltä mahdollisuuden valikoida asiakkaitaan, he äänestivät lakiehdotusta vastaan.Läpi se silti meni äänin 60-39, eli tasan voimasuhteiden mukaan.Aiemmin edustajainhuoneen hyväksymä ehdotus pitää vielä synkronoida senaatin ehdotuksen kanssa ja eräs republikaanisenaattori ilmoittikin, että he jatkavat hanttiin panemista vaikka hävisivät äänestyksen molemmissa kamareissa.

Motiivina republikaaneilla on tietenkin, että uudistus sotii heidän äärikapitalistista talousoppiaan vastaan. Heillä ei ole pienintäkään halua lieventää kantaansa; heidän uskomuksensa mukaan vahvoja pitää tukea ja heikot jättää oman onnensa nojaan.Amerikkalainen yhteiskunta onkin rajujen äärimmäisyyksien leimaama. Toisilla menee ruhtinaallisen hyvin samalla kun toiset kuolevat ennen aikojaan hoidon ja kunnollisen ravinnon puutteeseen tai äärikapitalismin toimiakseen käymissä sodissa.Yhdysvaltain palkka-armeijaanhan hakeutuvat usein ne joilla ei ole muuta mahdollisuutta-heille on siis tehty tarjous josta ei voi kieltäytyä.

Huomattava on myös, että Nato-kiimaisimmat löytyvät näiden äärikapitalistien joukosta. Heidän systeeminsä vaatii sotaa ja eripuraa toimiakseen.
Kansalaisten tulisi oppia varomaan valehtelijoita ja näkemään motiivit tekojen taustalla.Neljä viidestä suomalaisesta kannattaa kuitenkin hyvinvointiyhteiskuntaa ja kaksi kolmasosaa maksaisi mielellään enemmän veroja jotta palvelut voitaisiin turvata. Suomalaisen elämäntavan kohtalonvuodet ovat jälleen käsillä.Menemmekö suuntaan josta kapitalismin mallimaassa on luovuttu ja vähennämme edelleen yhdessä ylläpitämiämme palveluja vai käännämmekö kelkkamme nykyaikaiseen suuntaan ja alamme taas rakentamaan hyvinvointia kaikille ihmisille?

Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja parempaa tulevaisuutta.

Wallin veti pois lakiehdotuksen-voitto demokratialle!

18. joulukuuta 2009

Otsikossa on oikeastaan kaikki jo sanottu.Suuryritysten lobbaama tekijänoikeuksien kaappaus epäonnistui ainakin toistaiseksi.Demokratia saavutti voiton!

Tekijänoikeuksia pitää tarkastella yhtenä kokonaisuutena tuottajan- ja kuluttajanoikeuksien kanssa.Suomen eduskuntaan tulee nykyisin roppakaupalla lakeja jotka loukkaavat kansalaisten oikeuksia.Maailmaa yritetään valjastaa harvalukuisen joukon käsiin luomalla lakeja jotka takaavat omistusoikeuden mihin tahansa-vain torppansa saavat kansalaiset pitää , koska on kätevää pistää orja itse ylläpitämään läävänsä.Kärjistyskö? Ei välttämättä jos nykyinen kehityssuunta jatkuu.

On oltava tarkkana mitä eduskunnassa tapahtuu.Meillä on mahdollisuus vaikuttaa huhtikuussa 2011 eli aivan pian.Hallituksenkin politiikassa on jo vaalien läheisyys näkyvissä-nyt jopa rikkaille kaavaillaan veroja.Uskokoon ken tahtoo…